اصول اخلاقی انتشار مقاله

فصلنامه حقوق شناسی

 

رعایت اصول اخلاقی مربوط به انتشار مقالات  برای نویسندگان محترم الزامی است :

 

نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را مطابق استاندارد نشریات علمی – پژوهشی تنظیم نمایند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام و داده ها به صورت صحیح گزارش شود.

از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران

بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی فصلنامه و جنبۀ پژوهشی داشته باشد و حاصل پژوهش شخص نویسنده یا نویسندگان باشد.  

لازم است نویسنده مقاله داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را در ضمن ارسال مقاله ارائه و معرفی نماید.

مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و یا پایان نامه های کارشناسی ارشد با ذکر نام اساتید راهنما و مشاوران و قید « مستخرج از رساله / پایان نامه » قابل پذیرش است.

مقاله ارسالی چه بصورت کامل و چه بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در دست بررسی، یا منتشر شده باشد.

مقالات ارائه‌شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شود.

نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را بر عهده داشته و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند.

نویسنده اصلی مقاله باید درخصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند. مسئولیت درستی یا نادرستی مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء

و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش‌شده آزاد بوده و استرداد مقاله فقط به موجب درخواست مکتوب نویسنده – پیش از ارجاع به داوری – میسر خواهد بود.

مسئولیت تأخیر در پاسخ به اصلاحات خواسته ‌شده در زمان مقرر بر عهده نویسنده است.