اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

دکترای تخصصی حقوق بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

www.bigdeli.ir/DrMRZBigdeli.htm
reza.zb.ziaiatgmail.com


کارنامۀ فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و علمی اجرایی

دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

استاد تمام (پایة 32) بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 

الف سمتها و مشاغل علمی دانشگاهی به ترتیب عبارتند از :

 1. عضو هیأت مؤسس و معاونت و عضو هیأت علمی مدرسه عالی علوم قضایی و اداری قم ( پردیس فارابی دانشگاه تهران ) (از 1349 تا 1354)
 2. عضو هیأت علمی و معاون دانشکده مستقل علوم سیاسی و اجتماعی ( از 1358 تا 1359)
 3. عضو هیأت علمی و معاون مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی (از 1359 تا 1360)
 4. عضو هیأت علمی و مدیر حقوقی دانشگاه علامه طباطبایی ( از 1360 تا 1362)
 5. عضو هیأت علمی و مدیر گروه های حقوق و حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی( از 1362 در ده دورۀ دو ساله متوالی و متناوب)
 6. استاد تمام و سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(1376)
 7. استاد تمام و عضو هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی( از 1377 تا 1388)
 8. عضو شورای قطب های علمی کشور ( از دیماه 1382 تا 1384)
 9. عضو کمسیون توافقهای بین المللی ریاست جمهوری ( از 1372 تا 1380)
 10. عضو شورای علمی مجلۀ مدرس علوم انسانی(ویژه نامه تخصصی حقوق)دانشگاه تربیت مدرس(از 1382 تا 1384)
 11. عضو شورای علمی و سردبیر مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (از 1378 تا 1388)
 12. عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ( از ابتدای تأسیس تا 1391)
 13. بازرس قانونی  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ( از 1391 تا کنون)
 14. عضو هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاهها ( از ابتدای تأسیس تا 1388)
 15. عضو هیأت تحریریه مجلۀ حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ( از 1391 تا کنون)
 16. عضو هیأت تحریریه مجله سازمانهای بین المللی مؤسسه تحقیقات استراتژیک ( از 1392 تا کنون)
 17. عضو شورای علمی مجله حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (از  اردیبهشت 93 تا کنون)
 18. عضو هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  ( از دیماه 1392 تا کنون)
 19. مشاور علمی و اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی ( از 15/1/94 تا کنون)
 20. سردبیر مجلۀ علمی- پژوهشی انجمن حقوق شناسی ایرانیان ( از خرداد 95)
 21. مشاور علمی مجلۀ مهرنامه

 

 

ب- فعالیت های آموزشی ( از سال 49 تا کنون )

-        تدریس دروس مختلف حقوق بین الملل در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای علامه طباطبایی ، شهید بهشتی ، واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس فارابی دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ،دانشگاه امام صادق (ع) ، دانشگاه علوم قضایی دادگستری و دانشگاه مفید قم .

-        تدریس در دوره های تخصصی آموزشی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

ج فعالیت های پژوهشی ( ازسال 49 تا کنون )

1-   تألیف کتاب :

1-1            : حقوق بین الملل عمومی ، چاپ پنجاه و یکم  ، 1394

1-2            : حقوق جنگ (حقوق بین الملل  مخاصمات مسلحانه) ، چاپ سوم ، 1394

1-3            : اسلام و حقوق بین الملل ، چاپ یازدهم ، 1393

1-4            :حقوق معاهدات بین المللی، چاپ پنجم ، 1392

1-5            :حقوق بین الملل بشردوستانه، چاپ سوم، 1393

1-6            : جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل ، 1394

2-   ترجمۀ کتاب :

2-1 : حقوق شوروی ، تألیف میشل لزاژ، 1358.

2-2 : مجموعۀ آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ، با همکاری برخی از حقوقدانان ، در چهار مجلد ، 1388 و 1393

3-   تألیف و ترجمه بیش از 40 مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر علمی. ( به شرح پیوست )

4-   شرکت در همایش های داخلی و بین المللی و ارائه سخنرانی ها و مقالات علمی. ( به شرح پیوست )

5-   مصاحبۀ علمی با نشریات داخلی معتبر

6-   عضویت در هیأت داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در دانشگاه های مختلف

7-   مجری طرح میان رشته ای 15 رشته حقوق ، وزارت علوم ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.


 

فهرست  مقالات  و مقولات

 1. نگرشی اجمالی بر حقوق جنگ ، مجله حقوقی ، ش 6 ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، 1365
 2. حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی، مجله حقوقی ، ش 8 ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ،1366
 3.  مفهوم تلافی در حقوق جنگ ، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ش 3، سال 1369
 4. مشروعیت جنگ، توسل به زور از دید حقوق بین الملل، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ش 2، سال 1370
 5.  بررسی مسأله عراق از دیدگاه حقوق بین الملل ، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 150-149، بهمن و اسفند 1378
 6. پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 1، پاییز-زمستان 1378
 7. حقوق بین الملل بشر در آستانه قرن بیست و یکم ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 3-2، بهار- تابستان 1379
 8.  خطابه ای در زمینۀ معضل مداخله، ارائه شده در همایش«نقد و بررسی گزارش هزارۀ سوم دبیر کل»، برگزار شده توسط دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه ، مورخ 25/7/79
 9. تحلیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت در مبارزه علیه تروریسم بین المللی ، ارائه شده درهمایش «تروریسم و دفاع مشروع از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل»، برگزار شده توسط دانشکده علوم قضایی دادگستری ، مورخ 6/10/80، چاپ شده در مجموعه مقالات
 10. مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل ، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 4، پاییز – زمستان 1380
 11. نگرشی نو به مفهوم مداخلۀ بشردوستانه  ، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش5، پاییز- زمستان 1380
 12. حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، ارائه شده در همایش بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر، برگزار شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، 29-30 اردیبهشت ماه 1381
 13. حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر، ارائه شده در همایش بررسی تحولات اخیر  حقوق بشر دوستانۀ بین المللی، برگزار شده توسط کمیتۀ ملی حقوق بشر دوستانۀ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ،آذر ماه 1381
 14. جامۀ مدنی جهانی و حقوق بین الملل ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 7، پاییز –زمستان 1381
 15. چالشهای حقوقی میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 9، پاییز-زمستان 1382
 16.  طبقه بندی موضوعی- تحلیلی آراء دیوان بین المللی دادگستری ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش11،بهار- تابستان1383
 17. نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 13، پاییز- زمستان 1383
 18.  متدلوژی حقوق بین‌الملل، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره های 15 و 16 ، سال 1384
 19. توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویۀ بین المللی معاصر، ارائه شده در همایش منطقه ای اسلام و حقوق بشردوستانۀ بین المللی ، قم 8و9 آذر ماه 1385، مجموعة مقالات ، 1387
 20. مقابله سازمان ملل با بی کیفری در قضیه ترور رفیق حریری، ارائه شده در همایش«سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری» ،برگزار شده  توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 25/3/1385، مجموعه مقالات ، 1387
 21. اصول و قواعد حاکم بر روابط بین المللی در زمان صلح در سیرۀ نبوی ، ارائه شده در همایش «حقوق اسلام و حقوق بین الملل در سیرۀ نبوی» برگزار شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 9/12/1385، مجموعة مقالات (زیر چاپ)
 22. جهانی شدن حقوق بین الملل؛ چالش قرن بیست و یکم، ارائه شده در همایش «جهانی شدن  حقوق و چالشهای آن ، برگزار شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد، 15 و 16 اسفند 1385
 23. بررسی و نقد قطعنامۀ، 1701(اوت 2006 شورای امنیت) در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از منظر حقوق بین الملل ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 18، بهار – تابستان 1385
 24. رسالت دیوان [بین المللی دادگستری] در صیانت از حقوق بین الملل، ارائه شده در همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مورخ 2/12/86، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعةمقالات 1389
 25. تحلیل نظریۀ مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی توسط اسرائیل با تأکید بر مناسبات فلسطین و اسرائیل، مقالۀ ارائه شده در همایش بین الملل «فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل»، برگزارشده توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در 24/2/87.
 26. حقوق بین‌الملل در آینه قرآن کریم، مقالۀ ارائه شده در همایش ملی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن  و حقوق ، برگزار شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  و بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، مورخ 25/2/87 ، مجموعه مقالات، 1389.
 27. ‌مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان ، مشترک با آقای سید علی حسینی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 25 ، سال 1387
 28. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سخنرانی ایراد شده به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامۀ جهانی حقوق بشر، منتشره در مجموعۀ مقالات تحت عنوان« حقوق بشر در جهان معاصر» به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، 1388.
 29. رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها ، مجلة پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 26 ، سال 1388
 30. مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت کشورها، مشترک با آقای ایوب عبدی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی ، ش 31 ، سال 1389.
 31. نقش دادگاه های کیفری در حفظ و استقرار صلح وامنیت بین المللی مشترک با آقای دکتر هیبت اله نژندی منش، فصلنامۀ تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ش 20، تابستان 1389.
 32. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، مقالۀ ارائه شده در همایش« نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل» ، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 5 و 6 دی 1389(مجموعۀ مقالات در سال 1391 چاپ و منتشر شده است).
 33.  حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه؛ محورهای بنیادین و چالش برانگیز، مقالۀ ارائه شده در همایش ملی«حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، 19 و20 مهر ماه 1390(مجموعۀ مقالات درسال 1391 چاپ منتشر شده  است).
 34. تدریس موفق در دانشگاه سرآمد، مقالۀ منتشره در وب سایت مؤسسه حقوق بین الملل پارس، مهرماه 1391.
 35. دولتهای ناتوان و حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 2/8/1391.
 36. مصونیت کارگزاران ملل متحد در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، مقالۀ ارائه شده در همایش« مصونیت در حقوق بین الملل» برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 29 و 30 آذر 1391.
 37. حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه؛ بررسی ادعاها از منظر حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده در همایش« بررسی تاریخی حقوقی خلیج فارس»، برگزار شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی و کانون وکلای دادگستری مرکز ، 1/12/91. مطالب این سخنرانی به طور کامل تر به صورت یک مصاحبه با مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی به عمل آمد و در شمارۀ 290 زمستان 91 آن چاپ و منتشر گردید.
 38. تحریمهای اقتصادی و امنیت انسانی،مطالب تدریس شده در کارگاه آموزشی امنیت انسانی و سازمان ملل متحد ، 20/12/91، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
 39. تحریم های بین المللی و حقوق بشر، مطالب تدریس شده در سومین مدرسه تابستانی بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، برگزار شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 11/4/1392.
 40. ابعاد حقوقی تحریم ها ، مصاحبه با روزنامه اعتماد،  21/7/92.
 41. نظریۀ مسئولیت حمایت جایگزین ناکارآمدی شورای امنیت ، مصاحبه با مجله مهرنامه ، شمارۀ 30 ، مهرماه 1392.
 42. استقلال دانشگاه ها؛ خصیصۀ یک دانشگاه سرآمد، سخنرانی ایراد شده در نشست گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 28/7/92.
 43. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل عمومی، سخنرانی ایراد شده در برنامۀ افتتاحیۀ کارگاه آموزشی «ابعاد حقوقی سازمان جهانی تجارت»، برگزار شده توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران، 26/8/92.
 44. تحول در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن در پرتو حقوق بین الملل ،مقاله ارائه شده درهمایش «تحولات حقوق دریاها»، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 22/9/92.
 45. از مداخله بشردوستانه تا مسئولیت حمایت؛ رهیافتهای نوین حقوق بین الملل،سخنرانی ایراد شده در کانون وکلای دادگستری استان فارس با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی شعبۀ فارس  ، شیراز، 26/9/92.
 46. حق ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حقوق بین الملل ، سخنرانی ایراد شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 3/9/92.
 47. تحلیل توافق نامۀ ژنو[1392] از منظر حقوق‌بین‌الملل با تأکید بر حقوق معاهدات، سخنرانی ایراد شده در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، چاپ و منتشر شده در روزنامۀ اسمان، ش 1، 26/11/92.
 48. خشونت و افراط گرایی از منظر حقوق بشردوستانه، سخنرانی ایراد شده در نشست تخصصی«سازمان ملل متحد و ایدۀ جهان علیه خشونت و افراط گری»، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد با همکاری کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ(تهران) و کمیتۀ حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 30/11/92
 49. مداخله خارجی برای دموکراسی (بحران اوکراین و شبه جزیرخ کریمه)؛ رهیافت های حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده به مناسبت روز معلم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 15/2/93.
 50. بحثی در حقوق فضا، نگوین کوک دین، مجله روابط بین الملل، مرکز مطالعات عالی بین المللی، ش 6، سال 1355
 51. تحول حقوق کیفری شوروی ، میشل لزاژ، مجلۀ حقوقی وزارت دادگستری، ش 3، سال 1357.
 52. اصول حقوق بین الملل از دیدگاه اسلامی، دکتر صبحی محمصانی، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 134-133، سال 1377