اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

www2.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~shahbazinia
shahbaziniaatgmail.com


دکتر مرتضی شهبازی نیا

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حقوق –  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  (1371-1367)

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی(1374-1371) با کسب رتبه اول دوره

دکتری حقوق خصوصی – دانشگاه تربیت مدرس(1380-1374) با کسب رتبه اول آزمون ورودی  و دوره

گذراندن دوره پژوهشی در موسسه ماکس- پلانک آلمان  برای حقوق خصوصی خارجی و حقوق بین الملل خصوصی

 

سوابق کاری:

کارشناس حقوقی دعاوی خارجی – شرکت بازرگانی دولتی ایران

کارشناس حقوقی قرارداد های خارجی وزارت جهاد سازندگی

معاون پژوهشی و مسوول مرکز تحقیقات شورای نگهبان 1375-1378

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی 1378-1381

عضوهیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سازمان تامین اجتماعی

عضو هیأت علمی وزارت علوم از 1380

مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 84-1381

سرپرست اداره کل امور مجلس وزارت علوم1383-1382

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1384

عضو کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وکیل پایه یک دادگستری

ارایه مشاوره و مذاکره و تنظیم متون قراردادی برای شرکت های مختلف حوزه نفت و صنایع و بازرگانی

عضو شورای حقوقی سازمان تامین اجتماعی

عضو شورای حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

عضو شورای حقوقی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

عضو کمیته رسیدگی به تقلب و تخلف در آزمونهای ورودی سازمانسنجش آموزش کشور 84-1381

عضو و دبیر کمیته تطبیق مصوبات هیات های امنا دانشگاهها 1381-1384

عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی از 1385

مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس, از 1386

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی

عضو کمیته تخصصی گروه مطالعات زنان از 1387

عضو کمیته جذب گروه مطالعات زنان از 1388

عضو شورای پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 89- 1387

عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس 91-1389

مسوول راه اندازی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس از 1389

عضو دیوان داوری و داور مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

داور اتحادیه بین المللی راه آهن ها(UIC)مستقر در برن سویس

عضو کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)

داور مرکز داوری بین المللی شانگهای چین (SHIAC)

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از 1391

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس از مهر 1392

عضو کمیته اخلاق در پژوهش وزارت علوم

عضو کمیته علوم انسانی کمیسیون نشریات وزارت علوم

عضو هیات مرکزی تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم

سابقه تدریس

.1 حقوق مدنی1 و 2و 3و 4و5و 6, کارشناسی

.2 حقوق تجارت 1و2و4, کارشناسی

.3 حقوق تطبیقی, کارشناسی

.4 آیین دادرسی مدنی , کارشناسی

.5 مسوولیت مدنی, کارشناسی ارشد

.6 حقوق تجارت, کارشناسی ارشد

.7 حقوق مدنی 1و2, کارشناسی ارشد

.8 حقوق تامین اجتماعی, کارشناسی ارشد

.9 حقوق تجارت بین الملل, کارشناسی ارشد

.10 داوری تجاری بین المللی, کارشناسی ارشد

.11 آیین دادرسی مدنی, کارشناسی ارشد

12.حقوق تجارت بین المللی، دوره دکتری

13 -  تدریس  ادله الکترونیکی و داوری در دوره های مختلف بازآموزی قضات دادگستری

14-  تدریس دوره های داوری داخلی و بین المللی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

داوری مجلات

. 1مجله مدرس علوم انسانی, ایران

. 2مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی, ایران

3 . مجله بین المللی علوم انسانی, ایران

. 4پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی دانشگاه مازندران, ایران

. 5پژوهشنامه بازرگانی, ایران

6. مجله حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

7 .بررسی های بازرگانی

8.علمی ترویجی نظارت و بازرسی

10 داوری کنفرانس ها

.1 جشنواره فارابی, وزارت علوم, و 1387١٣٨٦

.2 جشنواره خوارزمی

 

                           

سوابق پژوهشی

تالیف بیش از 50 مقاله در مجلات داخلی و بین المللی از جمله:

- تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

نویسنده: تفرشی،محمد عیسی؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ افتخار جهرمی،گودرز؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1380 - شماره 21 (علمی-پژوهشی)

- استقلال ضمانت نامه بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی

نویسنده: تفرشی،محمد عیسی؛ شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: نامه مفید» مرداد و شهریور 1382 - شماره 37 (علمی-پژوهشی) (21 صفحه - از 4 تا 24)

- بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)» زمستان 1382 - شماره 62

بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس امریکا

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ افتخار جهرمی،گودرز؛

مجله: حقوقی بین المللی» بهار 1383 - شماره 30 (علمی-ترویجی) (70 صفحه - از 5 تا 74)

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: نامه مفید» مرداد و شهریور 1383 - شماره 43 (علمی-پژوهشی)

- شیوه های پرداخت ضمانتنامه های بانکی و ماهیت اسنادی آنها

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: مدرس علوم انسانی» پاییز 1383 - شماره 34 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 17 تا 34)

 

- جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی» زمستان 1383 - شماره 34 (علمی-پژوهشی)

 انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ مجله: مدرس علوم انسانی» تابستان 1386 - شماره 51

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی، مدرس علوم انسانی، -نگاهی به مواد باب ضمانت مستقل لایحه قانون تجارت، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 14،  سیستم اطلاعاتی مطمین در قانون تجارت الکترونیکی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 17)5-

- احراز اصالت در اسناد الکترونیکی نویسنده: عبدالهی،محبوبه؛ شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1388- شماره 63 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 125 تا 142)

 

- دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عبدالهی،محبوبه؛

مجله: حقوق» دوره 40، زمستان 1389 - شماره 4 (علمی-پژوهشی) (14 صفحه - از 193 تا 206)

- وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛ نصیری،مرتضی؛ شکری،فریده؛ مجله: مدرس علوم انسانی» تابستان 1389 - شماره 67 (علمی-پژوهشی) (28 صفحه - از 195 تا 222)

-شیوه های بازیابی دلیل الکترونیکی و حفاظت از آن، مقاله برتر در همایش ملی تجارت الکترونیکی

- نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران

نویسنده: بابایی،ایرج؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ طهماسبی،علی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1388- شماره 63 (علمی-پژوهشی)

 - اداره موقت و احدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران

نویسنده: ورمزیار،محمد؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1388- شماره 63 (علمی-پژوهشی) (26 صفحه - از 177 تا 202)

 

5-18- 'تعهد اعطا کننده امتیاز به ارایه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز'فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- تأثیر اشتباه های تایپی و غلط های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ الهلویی زارع،فاطمه؛

مجله: حقوق اسلامی» تابستان 1388 - شماره 21 (16 صفحه - از 157 تا 172)

 

- مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه ی تجاری

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ الهلوئی زارع،فاطمه؛

مجله: حقوقی دادگستری» بهار 1390 - شماره 73 (علمی-پژوهشی) (26 صفحه - از 147 تا 172)

 

nationality of parties and arbitrators under iranian commercial arbitration law, International Arbitration Law Review, London, 2011, vol.1

تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه های حقوقی، مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، شماره 79 سال 1392

-مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،بهار 1392

- ورشکستگی چند نفر از مسوولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ رمضانی آکردی،حبیب؛

مجله: پژوهش‌های حقوق تطبیقی» تابستان 1391 - شماره 6 (علمی-پژوهشی/ISC) (24 صفحه - از 127 تا 150)

- رابطه حقوق ملی و بین المللی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عزیززاده آرائی،فاطمه؛

مجله: پژوهش نامه اندیشه های حقوقی» بهار 1391 - شماره 1 (20 صفحه - از 103 تا 122)

- اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی - مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس -

نویسنده: مهاجری،علی؛ صادقی،محمود؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ جوهری،مهدی؛

مجله: پژوهش‌های حقوق تطبیقی» بهار 1391 - شماره 5 (علمی-پژوهشی/ISC) (24 صفحه - از 1 تا 24)

- تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ سجادی،سید کمال؛

مجله: حقوق» پاییز 1390 - شماره 23 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 201 تا 218

- عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده: کاویانی،کوروش؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛ فرجی،اسماعیل؛

مجله: حقوقی دادگستری» تابستان 1390 - شماره 74 (علمی-پژوهشی) (32 صفحه - از 9 تا 40)

- مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ رزاقی،کیانوش؛

مجله: پژوهشنامه حقوق اسلامی» پاییز و زمستان 1390 - شماره 34 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 133 تا 150)

- تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ سجادی،سید کمال؛

مجله: پژوهش نامه بازرگانی» تابستان 1390 - شماره 59 (علمی-پژوهشی) (19 صفحه - از 185 تا 203)

-بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی

نویسنده: رضایی،ابوالفضل؛ صادقی،محمود؛ شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: سیاست علم و فناوری » سال سوم، تابستان 1390 - شماره 4 (علمی-پژوهشی) (16 صفحه - از 41 تا 56)

- نظریه ظاهر - مطالعه در حقوق خارجی و ایران

نویسنده: الماسی،نجاد علی؛ پورارشد،نادر؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ اسکینی،ربیعا؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1389 - شماره 70 (علمی-پژوهشی) (22 صفحه - از 1 تا 22)

- استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی

نویسنده: کرامت،قاسم؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ حبیب زاده،محمد جعفر؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1389 - شماره 70 (علمی-پژوهشی) (30 صفحه - از 23 تا 52)

- مسؤولیت مدنی ناشر در عرضه اولیه سهام شرکت سهامی عام - در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛ نورانی مقدم،یونس؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1389 - شماره 70 (علمی-پژوهشی) (22 صفحه - از 93 تا 114)

حق برخورداری از تامین اجتماعی: ویژگی ها، محتوا و اصول کلی حاکم بر آن

مرتضی شهبازی نیا، فصلنامه تامین اجتماعی 1386 شماره 30

 

6- کتاب  :

نظام حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی

ضمانت نامه بانکی در تجارت بین المللی

 قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

 

 

7-  پروژه های انجام شده

.1 جنبه های حقوقی سرمایه گذاری خارجی: حل و فصل اختلافات, ١٣٨٤

.2 پیش نویس قانون مواد غذایی با تاکید بر سیاست های کلی بخشاقتصاد و سلامت و نیاز بازار, ١٣٨٦

8- عضویت در مجامع علمی

.1 نجمن علمی بازرگانی ایران

2- انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران