اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

www2.modares.ac.ir/Schools/hum/Academic_Staff/~shahbazinia
shahbaziniaatgmail.com


دکتر مرتضی شهبازی نیا

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی حقوق –  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  (1371-1367)

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی(1374-1371) با کسب رتبه اول دوره

دکتری حقوق خصوصی – دانشگاه تربیت مدرس(1380-1374) با کسب رتبه اول آزمون ورودی  و دوره

گذراندن دوره پژوهشی در موسسه ماکس- پلانک آلمان  برای حقوق خصوصی خارجی و حقوق بین الملل خصوصی

 

سوابق کاری:

کارشناس حقوقی دعاوی خارجی – شرکت بازرگانی دولتی ایران

کارشناس حقوقی قرارداد های خارجی وزارت جهاد سازندگی

معاون پژوهشی و مسوول مرکز تحقیقات شورای نگهبان 1375-1378

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی 1378-1381

عضوهیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سازمان تامین اجتماعی

عضو هیأت علمی وزارت علوم از 1380

مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 84-1381

سرپرست اداره کل امور مجلس وزارت علوم1383-1382

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1384

عضو کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وکیل پایه یک دادگستری

ارایه مشاوره و مذاکره و تنظیم متون قراردادی برای شرکت های مختلف حوزه نفت و صنایع و بازرگانی

عضو شورای حقوقی سازمان تامین اجتماعی

عضو شورای حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

عضو شورای حقوقی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

عضو کمیته رسیدگی به تقلب و تخلف در آزمونهای ورودی سازمانسنجش آموزش کشور 84-1381

عضو و دبیر کمیته تطبیق مصوبات هیات های امنا دانشگاهها 1381-1384

عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی از 1385

مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس, از 1386

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی

عضو کمیته تخصصی گروه مطالعات زنان از 1387

عضو کمیته جذب گروه مطالعات زنان از 1388

عضو شورای پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 89- 1387

عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس 91-1389

مسوول راه اندازی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس از 1389

عضو دیوان داوری و داور مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

داور اتحادیه بین المللی راه آهن ها(UIC)مستقر در برن سویس

عضو کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)

داور مرکز داوری بین المللی شانگهای چین (SHIAC)

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از 1391

رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس از مهر 1392

عضو کمیته اخلاق در پژوهش وزارت علوم

عضو کمیته علوم انسانی کمیسیون نشریات وزارت علوم

عضو هیات مرکزی تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم

سابقه تدریس

.1 حقوق مدنی1 و 2و 3و 4و5و 6, کارشناسی

.2 حقوق تجارت 1و2و4, کارشناسی

.3 حقوق تطبیقی, کارشناسی

.4 آیین دادرسی مدنی , کارشناسی

.5 مسوولیت مدنی, کارشناسی ارشد

.6 حقوق تجارت, کارشناسی ارشد

.7 حقوق مدنی 1و2, کارشناسی ارشد

.8 حقوق تامین اجتماعی, کارشناسی ارشد

.9 حقوق تجارت بین الملل, کارشناسی ارشد

.10 داوری تجاری بین المللی, کارشناسی ارشد

.11 آیین دادرسی مدنی, کارشناسی ارشد

12.حقوق تجارت بین المللی، دوره دکتری

13 -  تدریس  ادله الکترونیکی و داوری در دوره های مختلف بازآموزی قضات دادگستری

14-  تدریس دوره های داوری داخلی و بین المللی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

داوری مجلات

. 1مجله مدرس علوم انسانی, ایران

. 2مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی, ایران

3 . مجله بین المللی علوم انسانی, ایران

. 4پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی دانشگاه مازندران, ایران

. 5پژوهشنامه بازرگانی, ایران

6. مجله حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

7 .بررسی های بازرگانی

8.علمی ترویجی نظارت و بازرسی

10 داوری کنفرانس ها

.1 جشنواره فارابی, وزارت علوم, و 1387١٣٨٦

.2 جشنواره خوارزمی

 

                           

سوابق پژوهشی

تالیف بیش از 50 مقاله در مجلات داخلی و بین المللی از جمله:

- تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

نویسنده: تفرشی،محمد عیسی؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ افتخار جهرمی،گودرز؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1380 - شماره 21 (علمی-پژوهشی)

- استقلال ضمانت نامه بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی

نویسنده: تفرشی،محمد عیسی؛ شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: نامه مفید» مرداد و شهریور 1382 - شماره 37 (علمی-پژوهشی) (21 صفحه - از 4 تا 24)

- بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین الملل

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)» زمستان 1382 - شماره 62

بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس امریکا

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ افتخار جهرمی،گودرز؛

مجله: حقوقی بین المللی» بهار 1383 - شماره 30 (علمی-ترویجی) (70 صفحه - از 5 تا 74)

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: نامه مفید» مرداد و شهریور 1383 - شماره 43 (علمی-پژوهشی)

- شیوه های پرداخت ضمانتنامه های بانکی و ماهیت اسنادی آنها

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: مدرس علوم انسانی» پاییز 1383 - شماره 34 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 17 تا 34)

 

- جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی» زمستان 1383 - شماره 34 (علمی-پژوهشی)

 انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ مجله: مدرس علوم انسانی» تابستان 1386 - شماره 51

ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی، مدرس علوم انسانی، -نگاهی به مواد باب ضمانت مستقل لایحه قانون تجارت، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 14،  سیستم اطلاعاتی مطمین در قانون تجارت الکترونیکی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 17)5-

- احراز اصالت در اسناد الکترونیکی نویسنده: عبدالهی،محبوبه؛ شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1388- شماره 63 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 125 تا 142)

 

- دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عبدالهی،محبوبه؛

مجله: حقوق» دوره 40، زمستان 1389 - شماره 4 (علمی-پژوهشی) (14 صفحه - از 193 تا 206)

- وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛ نصیری،مرتضی؛ شکری،فریده؛ مجله: مدرس علوم انسانی» تابستان 1389 - شماره 67 (علمی-پژوهشی) (28 صفحه - از 195 تا 222)

-شیوه های بازیابی دلیل الکترونیکی و حفاظت از آن، مقاله برتر در همایش ملی تجارت الکترونیکی

- نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران

نویسنده: بابایی،ایرج؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ طهماسبی،علی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1388- شماره 63 (علمی-پژوهشی)

 - اداره موقت و احدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران

نویسنده: ورمزیار،محمد؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1388- شماره 63 (علمی-پژوهشی) (26 صفحه - از 177 تا 202)

 

5-18- 'تعهد اعطا کننده امتیاز به ارایه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز'فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

- تأثیر اشتباه های تایپی و غلط های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ الهلویی زارع،فاطمه؛

مجله: حقوق اسلامی» تابستان 1388 - شماره 21 (16 صفحه - از 157 تا 172)

 

- مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه ی تجاری

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ الهلوئی زارع،فاطمه؛

مجله: حقوقی دادگستری» بهار 1390 - شماره 73 (علمی-پژوهشی) (26 صفحه - از 147 تا 172)

 

nationality of parties and arbitrators under iranian commercial arbitration law, International Arbitration Law Review, London, 2011, vol.1

تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه های حقوقی، مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، شماره 79 سال 1392

-مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،بهار 1392

- ورشکستگی چند نفر از مسوولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ رمضانی آکردی،حبیب؛

مجله: پژوهش‌های حقوق تطبیقی» تابستان 1391 - شماره 6 (علمی-پژوهشی/ISC) (24 صفحه - از 127 تا 150)

- رابطه حقوق ملی و بین المللی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عزیززاده آرائی،فاطمه؛

مجله: پژوهش نامه اندیشه های حقوقی» بهار 1391 - شماره 1 (20 صفحه - از 103 تا 122)

- اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی - مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس -

نویسنده: مهاجری،علی؛ صادقی،محمود؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ جوهری،مهدی؛

مجله: پژوهش‌های حقوق تطبیقی» بهار 1391 - شماره 5 (علمی-پژوهشی/ISC) (24 صفحه - از 1 تا 24)

- تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ سجادی،سید کمال؛

مجله: حقوق» پاییز 1390 - شماره 23 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 201 تا 218

- عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده: کاویانی،کوروش؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛ فرجی،اسماعیل؛

مجله: حقوقی دادگستری» تابستان 1390 - شماره 74 (علمی-پژوهشی) (32 صفحه - از 9 تا 40)

- مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ رزاقی،کیانوش؛

مجله: پژوهشنامه حقوق اسلامی» پاییز و زمستان 1390 - شماره 34 (علمی-پژوهشی) (18 صفحه - از 133 تا 150)

- تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ سجادی،سید کمال؛

مجله: پژوهش نامه بازرگانی» تابستان 1390 - شماره 59 (علمی-پژوهشی) (19 صفحه - از 185 تا 203)

-بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی

نویسنده: رضایی،ابوالفضل؛ صادقی،محمود؛ شهبازی نیا،مرتضی؛

مجله: سیاست علم و فناوری » سال سوم، تابستان 1390 - شماره 4 (علمی-پژوهشی) (16 صفحه - از 41 تا 56)

- نظریه ظاهر - مطالعه در حقوق خارجی و ایران

نویسنده: الماسی،نجاد علی؛ پورارشد،نادر؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ اسکینی،ربیعا؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1389 - شماره 70 (علمی-پژوهشی) (22 صفحه - از 1 تا 22)

- استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی

نویسنده: کرامت،قاسم؛ شهبازی نیا،مرتضی؛ حبیب زاده،محمد جعفر؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1389 - شماره 70 (علمی-پژوهشی) (30 صفحه - از 23 تا 52)

- مسؤولیت مدنی ناشر در عرضه اولیه سهام شرکت سهامی عام - در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده: شهبازی نیا،مرتضی؛ عیسائی تفرشی،محمد؛ نورانی مقدم،یونس؛

مجله: مدرس علوم انسانی» زمستان 1389 - شماره 70 (علمی-پژوهشی) (22 صفحه - از 93 تا 114)

حق برخورداری از تامین اجتماعی: ویژگی ها، محتوا و اصول کلی حاکم بر آن

مرتضی شهبازی نیا، فصلنامه تامین اجتماعی 1386 شماره 30

 

6- کتاب  :

نظام حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی

ضمانت نامه بانکی در تجارت بین المللی

 قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

 

 

7-  پروژه های انجام شده

.1 جنبه های حقوقی سرمایه گذاری خارجی: حل و فصل اختلافات, ١٣٨٤

.2 پیش نویس قانون مواد غذایی با تاکید بر سیاست های کلی بخشاقتصاد و سلامت و نیاز بازار, ١٣٨٦

8- عضویت در مجامع علمی

.1 نجمن علمی بازرگانی ایران

2- انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران

سردبیر

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

دکترای تخصصی حقوق بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

www.bigdeli.ir/DrMRZBigdeli.htm
reza.zb.ziaiatgmail.com


کارنامۀ فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و علمی اجرایی

دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

استاد تمام (پایة 32) بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 

الف سمتها و مشاغل علمی دانشگاهی به ترتیب عبارتند از :

 1. عضو هیأت مؤسس و معاونت و عضو هیأت علمی مدرسه عالی علوم قضایی و اداری قم ( پردیس فارابی دانشگاه تهران ) (از 1349 تا 1354)
 2. عضو هیأت علمی و معاون دانشکده مستقل علوم سیاسی و اجتماعی ( از 1358 تا 1359)
 3. عضو هیأت علمی و معاون مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی (از 1359 تا 1360)
 4. عضو هیأت علمی و مدیر حقوقی دانشگاه علامه طباطبایی ( از 1360 تا 1362)
 5. عضو هیأت علمی و مدیر گروه های حقوق و حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی( از 1362 در ده دورۀ دو ساله متوالی و متناوب)
 6. استاد تمام و سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(1376)
 7. استاد تمام و عضو هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی( از 1377 تا 1388)
 8. عضو شورای قطب های علمی کشور ( از دیماه 1382 تا 1384)
 9. عضو کمسیون توافقهای بین المللی ریاست جمهوری ( از 1372 تا 1380)
 10. عضو شورای علمی مجلۀ مدرس علوم انسانی(ویژه نامه تخصصی حقوق)دانشگاه تربیت مدرس(از 1382 تا 1384)
 11. عضو شورای علمی و سردبیر مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (از 1378 تا 1388)
 12. عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ( از ابتدای تأسیس تا 1391)
 13. بازرس قانونی  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ( از 1391 تا کنون)
 14. عضو هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاهها ( از ابتدای تأسیس تا 1388)
 15. عضو هیأت تحریریه مجلۀ حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ( از 1391 تا کنون)
 16. عضو هیأت تحریریه مجله سازمانهای بین المللی مؤسسه تحقیقات استراتژیک ( از 1392 تا کنون)
 17. عضو شورای علمی مجله حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (از  اردیبهشت 93 تا کنون)
 18. عضو هیأت مدیره مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  ( از دیماه 1392 تا کنون)
 19. مشاور علمی و اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی ( از 15/1/94 تا کنون)
 20. سردبیر مجلۀ علمی- پژوهشی انجمن حقوق شناسی ایرانیان ( از خرداد 95)
 21. مشاور علمی مجلۀ مهرنامه

 

 

ب- فعالیت های آموزشی ( از سال 49 تا کنون )

-        تدریس دروس مختلف حقوق بین الملل در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای علامه طباطبایی ، شهید بهشتی ، واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس فارابی دانشگاه تهران ، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ،دانشگاه امام صادق (ع) ، دانشگاه علوم قضایی دادگستری و دانشگاه مفید قم .

-        تدریس در دوره های تخصصی آموزشی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

ج فعالیت های پژوهشی ( ازسال 49 تا کنون )

1-   تألیف کتاب :

1-1            : حقوق بین الملل عمومی ، چاپ پنجاه و یکم  ، 1394

1-2            : حقوق جنگ (حقوق بین الملل  مخاصمات مسلحانه) ، چاپ سوم ، 1394

1-3            : اسلام و حقوق بین الملل ، چاپ یازدهم ، 1393

1-4            :حقوق معاهدات بین المللی، چاپ پنجم ، 1392

1-5            :حقوق بین الملل بشردوستانه، چاپ سوم، 1393

1-6            : جستارهایی پیرامون حقوق بین الملل ، 1394

2-   ترجمۀ کتاب :

2-1 : حقوق شوروی ، تألیف میشل لزاژ، 1358.

2-2 : مجموعۀ آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ، با همکاری برخی از حقوقدانان ، در چهار مجلد ، 1388 و 1393

3-   تألیف و ترجمه بیش از 40 مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر علمی. ( به شرح پیوست )

4-   شرکت در همایش های داخلی و بین المللی و ارائه سخنرانی ها و مقالات علمی. ( به شرح پیوست )

5-   مصاحبۀ علمی با نشریات داخلی معتبر

6-   عضویت در هیأت داوران پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در دانشگاه های مختلف

7-   مجری طرح میان رشته ای 15 رشته حقوق ، وزارت علوم ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.


 

فهرست  مقالات  و مقولات

 1. نگرشی اجمالی بر حقوق جنگ ، مجله حقوقی ، ش 6 ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، 1365
 2. حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی، مجله حقوقی ، ش 8 ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ،1366
 3.  مفهوم تلافی در حقوق جنگ ، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ش 3، سال 1369
 4. مشروعیت جنگ، توسل به زور از دید حقوق بین الملل، مجله سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ش 2، سال 1370
 5.  بررسی مسأله عراق از دیدگاه حقوق بین الملل ، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، ش 150-149، بهمن و اسفند 1378
 6. پیوندهای بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 1، پاییز-زمستان 1378
 7. حقوق بین الملل بشر در آستانه قرن بیست و یکم ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 3-2، بهار- تابستان 1379
 8.  خطابه ای در زمینۀ معضل مداخله، ارائه شده در همایش«نقد و بررسی گزارش هزارۀ سوم دبیر کل»، برگزار شده توسط دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه ، مورخ 25/7/79
 9. تحلیل قطعنامه های اخیر شورای امنیت در مبارزه علیه تروریسم بین المللی ، ارائه شده درهمایش «تروریسم و دفاع مشروع از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل»، برگزار شده توسط دانشکده علوم قضایی دادگستری ، مورخ 6/10/80، چاپ شده در مجموعه مقالات
 10. مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل ، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 4، پاییز – زمستان 1380
 11. نگرشی نو به مفهوم مداخلۀ بشردوستانه  ، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش5، پاییز- زمستان 1380
 12. حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، ارائه شده در همایش بررسی مسائل حقوق بین الملل بشر، برگزار شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، 29-30 اردیبهشت ماه 1381
 13. حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر، ارائه شده در همایش بررسی تحولات اخیر  حقوق بشر دوستانۀ بین المللی، برگزار شده توسط کمیتۀ ملی حقوق بشر دوستانۀ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ،آذر ماه 1381
 14. جامۀ مدنی جهانی و حقوق بین الملل ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 7، پاییز –زمستان 1381
 15. چالشهای حقوقی میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 9، پاییز-زمستان 1382
 16.  طبقه بندی موضوعی- تحلیلی آراء دیوان بین المللی دادگستری ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش11،بهار- تابستان1383
 17. نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 13، پاییز- زمستان 1383
 18.  متدلوژی حقوق بین‌الملل، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره های 15 و 16 ، سال 1384
 19. توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویۀ بین المللی معاصر، ارائه شده در همایش منطقه ای اسلام و حقوق بشردوستانۀ بین المللی ، قم 8و9 آذر ماه 1385، مجموعة مقالات ، 1387
 20. مقابله سازمان ملل با بی کیفری در قضیه ترور رفیق حریری، ارائه شده در همایش«سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری» ،برگزار شده  توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 25/3/1385، مجموعه مقالات ، 1387
 21. اصول و قواعد حاکم بر روابط بین المللی در زمان صلح در سیرۀ نبوی ، ارائه شده در همایش «حقوق اسلام و حقوق بین الملل در سیرۀ نبوی» برگزار شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 9/12/1385، مجموعة مقالات (زیر چاپ)
 22. جهانی شدن حقوق بین الملل؛ چالش قرن بیست و یکم، ارائه شده در همایش «جهانی شدن  حقوق و چالشهای آن ، برگزار شده توسط دانشگاه فردوسی مشهد، 15 و 16 اسفند 1385
 23. بررسی و نقد قطعنامۀ، 1701(اوت 2006 شورای امنیت) در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از منظر حقوق بین الملل ، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 18، بهار – تابستان 1385
 24. رسالت دیوان [بین المللی دادگستری] در صیانت از حقوق بین الملل، ارائه شده در همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مورخ 2/12/86، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعةمقالات 1389
 25. تحلیل نظریۀ مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی توسط اسرائیل با تأکید بر مناسبات فلسطین و اسرائیل، مقالۀ ارائه شده در همایش بین الملل «فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل»، برگزارشده توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در 24/2/87.
 26. حقوق بین‌الملل در آینه قرآن کریم، مقالۀ ارائه شده در همایش ملی پژوهش های قرآنی با محوریت قرآن  و حقوق ، برگزار شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  و بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، مورخ 25/2/87 ، مجموعه مقالات، 1389.
 27. ‌مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان ، مشترک با آقای سید علی حسینی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 25 ، سال 1387
 28. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سخنرانی ایراد شده به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامۀ جهانی حقوق بشر، منتشره در مجموعۀ مقالات تحت عنوان« حقوق بشر در جهان معاصر» به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، 1388.
 29. رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها ، مجلة پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ش 26 ، سال 1388
 30. مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت کشورها، مشترک با آقای ایوب عبدی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی ، ش 31 ، سال 1389.
 31. نقش دادگاه های کیفری در حفظ و استقرار صلح وامنیت بین المللی مشترک با آقای دکتر هیبت اله نژندی منش، فصلنامۀ تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ش 20، تابستان 1389.
 32. مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، مقالۀ ارائه شده در همایش« نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل» ، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 5 و 6 دی 1389(مجموعۀ مقالات در سال 1391 چاپ و منتشر شده است).
 33.  حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه؛ محورهای بنیادین و چالش برانگیز، مقالۀ ارائه شده در همایش ملی«حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، 19 و20 مهر ماه 1390(مجموعۀ مقالات درسال 1391 چاپ منتشر شده  است).
 34. تدریس موفق در دانشگاه سرآمد، مقالۀ منتشره در وب سایت مؤسسه حقوق بین الملل پارس، مهرماه 1391.
 35. دولتهای ناتوان و حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 2/8/1391.
 36. مصونیت کارگزاران ملل متحد در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری، مقالۀ ارائه شده در همایش« مصونیت در حقوق بین الملل» برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 29 و 30 آذر 1391.
 37. حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه؛ بررسی ادعاها از منظر حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده در همایش« بررسی تاریخی حقوقی خلیج فارس»، برگزار شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی و کانون وکلای دادگستری مرکز ، 1/12/91. مطالب این سخنرانی به طور کامل تر به صورت یک مصاحبه با مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی به عمل آمد و در شمارۀ 290 زمستان 91 آن چاپ و منتشر گردید.
 38. تحریمهای اقتصادی و امنیت انسانی،مطالب تدریس شده در کارگاه آموزشی امنیت انسانی و سازمان ملل متحد ، 20/12/91، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
 39. تحریم های بین المللی و حقوق بشر، مطالب تدریس شده در سومین مدرسه تابستانی بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، برگزار شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 11/4/1392.
 40. ابعاد حقوقی تحریم ها ، مصاحبه با روزنامه اعتماد،  21/7/92.
 41. نظریۀ مسئولیت حمایت جایگزین ناکارآمدی شورای امنیت ، مصاحبه با مجله مهرنامه ، شمارۀ 30 ، مهرماه 1392.
 42. استقلال دانشگاه ها؛ خصیصۀ یک دانشگاه سرآمد، سخنرانی ایراد شده در نشست گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 28/7/92.
 43. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل عمومی، سخنرانی ایراد شده در برنامۀ افتتاحیۀ کارگاه آموزشی «ابعاد حقوقی سازمان جهانی تجارت»، برگزار شده توسط دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران، 26/8/92.
 44. تحول در مفهوم دزدی دریایی و آثار آن در پرتو حقوق بین الملل ،مقاله ارائه شده درهمایش «تحولات حقوق دریاها»، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 22/9/92.
 45. از مداخله بشردوستانه تا مسئولیت حمایت؛ رهیافتهای نوین حقوق بین الملل،سخنرانی ایراد شده در کانون وکلای دادگستری استان فارس با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی شعبۀ فارس  ، شیراز، 26/9/92.
 46. حق ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حقوق بین الملل ، سخنرانی ایراد شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 3/9/92.
 47. تحلیل توافق نامۀ ژنو[1392] از منظر حقوق‌بین‌الملل با تأکید بر حقوق معاهدات، سخنرانی ایراد شده در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، چاپ و منتشر شده در روزنامۀ اسمان، ش 1، 26/11/92.
 48. خشونت و افراط گرایی از منظر حقوق بشردوستانه، سخنرانی ایراد شده در نشست تخصصی«سازمان ملل متحد و ایدۀ جهان علیه خشونت و افراط گری»، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد با همکاری کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ(تهران) و کمیتۀ حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 30/11/92
 49. مداخله خارجی برای دموکراسی (بحران اوکراین و شبه جزیرخ کریمه)؛ رهیافت های حقوق بین الملل، سخنرانی ایراد شده به مناسبت روز معلم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 15/2/93.
 50. بحثی در حقوق فضا، نگوین کوک دین، مجله روابط بین الملل، مرکز مطالعات عالی بین المللی، ش 6، سال 1355
 51. تحول حقوق کیفری شوروی ، میشل لزاژ، مجلۀ حقوقی وزارت دادگستری، ش 3، سال 1357.
 52. اصول حقوق بین الملل از دیدگاه اسلامی، دکتر صبحی محمصانی، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 134-133، سال 1377

جانشین سردبیر

دکتر تهمورث بشیریه

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مدیرعامل انجمن حقوق شناسی

iranianlls.org/mypage12.aspx
tahmoores_batyahoo.com


تهمورث بشیریه ،همدان، 1359، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

 بررسی جرایم ارتکابی در نمونه‌ای از بیماران روانی بستری (1381)

رساله دکتری:

 بررسی مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و مقایسه آن با مفهوم جنون از دیدگاه روانپزشکی بر مبنای DSM- IV- TR. (1385)            

افتخارات:

رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با نمره 20

رتبه اول آزمون ورودی دکترا

دفاع از رساله دکترا با درجه عالی

برگزیده المپیاد ادبی

تدریس در دانشگاه از 22 سالگی

دروس ارائه شده از سال 1381:

 حقوق جزای عمومی (3-1)

 حقوق جزای اختصاصی (3-1)

 آیین دادرسی کیفری (2-1)

 کار تحقیقی (2-1)

 جرم‌شناسی

 کلیات حقوق

 مبانی جامعه‌شناسی

متون حقوقی به زبان انگلیسی (2)

 نظامهای بین‌المللی حقوق بشر

روانشناسی جنایی

جامعه شناسی جنایی                                 

حقوق کیفری بین المللی    

متون حقوقی جزایی به زبان انگلیسی

مقالات و چکیده مقالات:

 سنجش آرای متعارض در یک پروندة قتل

 تعامل مفاهیم روانپزشکی و حقوقی جنون

در وادی جنون (تعامل جنون،عنصر معنوی و مسوولیت کیفری)

 پاسداشت حقوق اساسی به روایت قانون اساسی

 بررسی نقش وراث در پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی یا متوفی

 بررسی مفاهیم حقوقی و روانپزشکی جنون بر مبنای DSM-IV

پیوند اعضای بدن متوفی، میراث مشترک بشریت و چگونگی تقسیم

عدم توجه کافی به نقش قوه قضاییه در پیشگیری عمومی (غیر مستقیم)

حواله کیفری

یوژنیک،جنایتی مغفول در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مشترک)

سقط جنین آزمایشگاهی(مشترک)

نقش وضعیت تاهل و نوع زندگی در جرایم ارتکابی توسط نمونه ای از بیماران روانی بستری در مرکز روانپزشکی رازی(مشترک)

نقش وضعیت تحصیلی،شغلی و درآمد در جرایم ارتکابی توسط نمونه ای از بیماران روانی بستری در مرکز روانپزشکی رازی(مشترک)

بررسی نوع و میزان جرایم ارتکابی در نمونه ای از بیماران روانی بستری در مرکز روانپزشکی رازی(مشترک)

شمایلی ناپیراسته، نقدی بر طرح کلی قانون مجازات اسلامی

نقش وضعیت اقتصادی و تعداد افراد خانواده در جرایم ارتکابی توسط نمونه ای از بیماران روانی بستری در مرکز روانپزشکی رازی(مشترک)

بحثی در شمول مقررات کیفری بر سقط جنین در رحم جایگزین

بررسی اجمالی لزوم اخذ رضایت بیمار جهت استفاده از وی برای مقاصد آموزشی

بررسی ویژگی های فردی جامعه ی هدف (بزه دیدگان)در جرایم ارتکابی توسط نمونه ای از بیماران روانی بستری در مرکز روانپزشکی رازی(مشترک)

عشق جاودان ( درباره زندگی و آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی).

بحثی در عدم شمول مواد 631 و 632 قانون مجازات اسلامی بر مسائل مستحدثه ناشی از باروری های نوین(مشترک)

چالش های اخلاقی تولید حیوانات واجد بخشی انسانی(مشترک)

پیشگیری از جرم و افزایش بازده کاری در پرتو مطالعات میان رشته ای

نوع ارجاع و نحوه ارجاع به بیمارستان در بررسی جرایم ارتکابی نمونه ای از بیماران روانی بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی(مشترک)

نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن(مشترک)

کتاب ها :

مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد عالیقدر فقه و حقوق دکتر ابوالقاسم گرجی(دو جلد گردآوری)

مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد دکتر حسن دادبان (دو جلد گرد آوری)

واکنش به جرایم بین المللی (ویراستار علمی)

یاد استاد « در رثای استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان » به قلم جمعی از نویسندگان ( گردآورنده )

طرح تحقیقاتی:

تدوین پیش نویس مواد قانون سلامت روان جمهوری اسلامی ایران (مشترک)

سخنرانی‌ها:

 آموزش مفاهیم حقوقی برای روانپزشکان

 بررسی مفاهیم اهلیت و مسؤولیت از دیدگاه حقوقی

پیوند اعضای بدن متوفی، میراث مشترک بشریت و چگونگی تقسیم

 نقش وراث در پیوند اعضای بدن متوفی و افراد مبتلا به مرگ مغزی

یوژنیک،جنایتی مغفول در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

سفرهای آموزشی و پژوهشی:

 آلمان

هلند

ترکیه

همایشها:

حقوق پزشکی ( دانشگاه شهید بهشتی)

 جرم‌شناسی (سوئد)

حاکمیت قانون ( اسپانیا)

اخلاق پزشکی (دانشگاه تهران)

اخلاق زیستی (بیمارستان امام خمینی)

چالش ها و راهکارهای رحم جایگزین (پژوهشگاه رویان)

سومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی (بیمارستان امام خمینی)

دیگر فعالیتهای علمی و اجرایی:

دبیر راه اندازی رشته حقوق پزشکی دانشگاه تهران

مدیر پژوهشی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

عضو شورای انفورماتیک دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سازمان پزشکی قانونی

نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سازمان انتقال خون

نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مذاکرات با دادگستری کل استان تهران برای تشکیل کلینیک حقوقی و دادگاه مجازی

دبیر کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز

عضو شورای مرکزی کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی

عضو شورای آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز

عضو شورای تحصیلات تکمیلی پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

عضو هیات تدوین رشته های جدید ودبیر کارگروه تدوین رشته حقوق پزشکی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه

مسوول گروه حقوق کیفری پژوهشکده تدوین و مطالعات آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

داور مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تدریس دوره های کارآموزی قضایی

تدریس دوره های ضمن خدمت کلانتریهای تهران

عضو هیات تحریریه فصلنامه پیشگیری از جرم

مشاور علمی، ویرستار انگلیسی و مدیر فنی مجله علوم جنایی

مشاور سردبیر فصلنامه حقوق و مصلحت

راهنمایی و مشاوره و داوری پایان‌نامه‌هاو رساله ها

 داوری کتاب سال و فصل،جشنواره فارابی، مقالات و طرحهای پژوهشی دانشگاهها و نهادهای گوناگون وتدوین و بررسی پیش نویس برخی طرحها و لوایح

همکاری در ترجمه و ویرایش دایره المعارف جرم‌شناسی

همکاری با مؤسسه جرم‌شناسی دانشگاه تهران در برگزاری همایشها و سخنرانیها

همکاری در برگزاری همایش ملی پیشگیری از جرم

عضو کمیته علمی کنگره بین المللی بررسی صحنه جرم

عضو کمیته علمی کنگره عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

عضو کمیته علمی کنگره ژنتیک ، حقوق ، اخلاق ، روانشناسی

عضو کمیته علمی سومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

عضو کمیته علمی همایش چالش ها و راهکارهای رحم جایگزین

عضو کارگروه تعیین اولویتهای کشوری اخلاق زیستی

 

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسین صفایی

دکترای تخصصی حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

hsafaiiatut.ac.ir


سوابق علمی پژوهشی دکتر سید حسین صفایی

 

سید حسین صفایی، فرزند آیت الله مرحوم حاج سید احمد صفایی،متولد1312 در قزوین

 

مدارک تحصیلی :

لیسانس منقول از دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران (1332)

لیسانس حقوق(رشتۀ قضایی) از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1337)

شهادت نامه های دکتری رشتۀ  قضایی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (1340)

دکتری دولتی حقوق خصوصی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه پاریس (1344) و برندۀ جایزۀ علمی (لورآ) از آن دانشکده

دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکدۀ بین المللی آموزش حقوق تطبیقی استراسبورگ (1343-1342)

دیپلم آکادمی حقوق بین الملل لاهه (1354)

گواهی تخصصی دورۀ حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج

 

مشاغل و کارهای علمی و اداری :

آسیستان دانشکدۀ حقوق دانشگاه پاریس(1344)

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران(1347-1344)

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران(1354-1347)

استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران(از سال 1352، بازنشسته از سال 1383)

استاد دانشگاه آزاد اسلامی(از1385- استاد پایه 37 )

استاد راهنمای بیش از 100 پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری حقوق خصوصی

معاون دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1351-1348)

معاون مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (1358-1354)

رئیس دانشکدۀ  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1371-1367)

رئیس مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (1374-1384 )

دارای آثار و تألیفات متعدد در حقوق تطبیقی، حقوق مدنی، حقوق بین الملل خصوصی ،داوری های بین المللی ، مالکیت ادبی و هنری ، حقوق خانواده و حقوق بیع بین المللی

مجری چند طرح تحقیقاتی در زمینۀ حقوق خانواده، حقوق بیع بین المللی ، مالکیت ادبی و هنری، حقوق آب و داوری های بین المللی

تدریس درس های حقوق بین المللی خصوصی،حقوق تطبیقی، حقوق مدنی، حقوق مالکیت ادبی و هنری و داوری های بین المللی در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران و دیگر دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع مختلف

 

جوایز و افتخارات:

استاد نمونه دانشگاه تهران،1380

پژوهشگر پیشکسوت نمونه دانشگاه تهران، 1386

دریافت نشان علمی دانش از ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1383

عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، از1386

عضو آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی

عضو انجمن حقوق تطبیقی(فرانسه)

عضو انجمن بین المللی حقوق مؤلف(آلمان)

عضو مجمع بین المللی علوم قضایی(فرانسه )

عضو شورای عالی ثبت احوال کشور

برنده جایزه شاگرد اولی کارشناسی دانشکده حقوق(رشته قضایی) دانشگاه تهران،1337

برنده جایزه لویی میو Louis Milliotاز دانشگاه پاریس برای رساله دکتری1344 و دارای عنوان لورآ از آن دانشگاه

برنده جایزه کتاب سال دانشگاهی برای کتاب حقوق خانواده1371

برنده جایزه کتاب سال برای کتاب حقوق مدنی، اشخاص و محجورین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1376

برنده جایزه برای طرح پزوهشی قابل تقدیر از دانشکاه تهران 1378

برنده جایزه علامه طباطبایی، به عنوان استاد نخبه، از نهاد ریاست جمهوری و لوح تقدیر از بنیاد ملی نخبگان، اردیبهشت 1393

 

سابقۀ وکالت و مشاورۀ حقوقی :


وکیل پایۀ یک دادگستری از 1353 تا کنون

سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقی بین الملی در لاهه و همکاری در پرونده های مطروحه در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده (از 1361 تا1365)

همکاری با سازمان ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارت نفت،وزارت دفاع،سازمان صنایع دفاع(ساصد)، دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مشاور حقوقی به ویژه در پرونده های بین المللی

 

کتاب ها :

حقوق مدنی ، جلد اول ، چاپ سوم،از انتشارات مؤسسۀ عالی حسابداری ، 1350

 حقوق مدنی ، جلد دوم ، چاپ اول ،از انتشارات مؤسسۀ عالی حسابداری ، 1351

مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، 1355

نهاد های اساسی حقوق ایالات متحدۀ آ مریکا (ترجمه)، چاپ شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، 1350

حقوق ایالات متحدۀ آ مریکا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجدید نظر)، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374

نظام های بزرگ حقوقی معاصر(ترجمه) با همکاری دکترعزت الله عراقی و دکتر محمد آشوری)، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ چهارم ، 1378

حقوق خانواده، جلد اول (با همکاری دکتر اسد الله امامی) ، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم ، با ویرایش و افزوده ها،1393  .

حقوق خانواده، جلد دوم ، قرابت و نسب(با همکاری دکتر اسد الله امامی) ، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ  ششم ، با ویرایش و افزوده ها، 1393 .

مختصر حقوق خانواده، ( با تجدید نظر) چاپ چهلم، بنیاد حقوقی میزان، تهران 1393.

مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی ، (مجموعه مقالات)، نشر میزان ، تهران، چاپ دوم 1388.

حقوق مدنی (اشخاص و محجورین) با همکاری دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، چاپ بیستم، سمت 1393.

حقوق بین الملل و داوری های بین المللی ، مجموعۀ مقالات ، نشر میزان ، چاپ چهارم  1392.

مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1393

درآمدی بر حقوق تطبیقی  و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر(ترجمه و تلخیص)، چاپ نهم ، نشرمیزان، تهران 1391.

دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، اشخاص و اموال، نشر میزان، چاپ هجدهم، با تجدید نظر، 1393.

دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قرارداد ها، نشر میزان، چاپ بیست  و یکم، با تجدید نظر کامل، تهران1394.

بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، زیر نظراستاد دکتر گرجی، با همکاری چند نفر از استادان، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم 1387.

حقوق بیع بین المللی (با همکاری دکتر کاظمی و دیگران)، چاپ چهارم، با تجدید نظر، انتشارات دانشگاه تهران 1392.

مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) با همکاری دکتر حبیب الله رحیمی، سمت،چاپ اول 1389، چاپ هفتم، با تجدید نظر، 1393

 

La protection des incapables, Etudes comparatives, Paris, Dalloz, 1966 .

 

مقالات :

مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1 ، سال1349

تعهد حسن انجام قرارداد، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 2 ، سال1349

اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 3 ، سال1349

اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4 ، سال1349

قیمومت بر صغار در حقوق فرانسه،مجموعۀ تحولات حقوق خصوصی،انتشارات دانشگاه تهران، سال1349،ص184-130

مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(1)، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 6 ، سال1350

 مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(2)، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 7 ، سال1350

نظریه جهت در قرارداد ها(1)، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 8 ، سال1350

نظریه جهت در قرارداد ها(2)، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 9 ، سال1351

فایده و روش های حقوق تطبیقی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،   شماره 12 ، سال 1351   

تغییر نام کوچک، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 13 ، سال1352

یادی از شادروان دکتر محمود حیدریان، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 17 ، سال1354

وکالت زوجه در طلاق ، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 22 ،    سال1360

اهمیت حقوق تطبیقی در آموزش حقوق، مجلۀ مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،         شماره 1،سال 1355

 ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، مجلۀ مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، شماره 2،سال 1355

مقایسه قوانین و مقررات طلاق با نگاهی به حقوق ایران، مجلۀ مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، شماره 4،سال 1357

نقدی بر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، مجلۀ مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران شماره 6، سال1358

مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون، مجلۀ حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 16، سال 1356

استناد به استفاده  بلاجهت با وجود رابطه قراردادی، مجلۀ حقوقی دفترخدمات حقوقی بین المللی، شماره 2، سال 1364

قوه قاهره یا فورس ماژور ، بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قرارداد های بازرگانی بین المللی، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره 3،سال 1364

مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره4، سال 1364

مداخله در امور کشور های دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره9، سال1367

محدودیت های  مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 11، سال1368

نکاتی چند درباره مقررات پولی و ارزی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، مجلۀ  دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 24، سال1368

شرح و نقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی ،مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 25،سال1369

مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال فرد،مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 13، سال1369

حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی ، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 31،سال1372

آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی و چهاردهمین کنگره  بین المللی حقوق تطبیقی، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 32،سال1373

شهادت در امور مدنی(گزارشی به چهاردهمین کنگرۀ بین المللی حقوق تطبیقی)، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره33،سال1373

سخنی چند درباره ی نوآوری ها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره40،سال1377

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره27،سال1370

قیمومت شخص حقوقی و«قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره46،زمستان1378

حقوق مؤلف و الزام به اجرای تعهد،مجلۀ نقد آراء قضایی، شماره 1،زمستان 1378

بررسی حقوق مؤلف و نارسائی های آن در ایران، همایش تخصصی حقوق نشر کتاب در ایران،خانۀ کتاب،ص 47 به بعد، سال 1381

تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق ایران و فرانسه، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره52، تابستان1383

نظریه تضامن در اجرای حق شفعه و ارث خیار، با همکاری محمد رضا امیر محمدی، فصلنامه اندیشه های حقوقی، سال دوم، ش 7، 1383

نارسائی های حقوق ایران درباره ی اهدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی ، مجموعۀ مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری،انتشارات سمت، ص 170 به بعد،سال 1384؛ مجله پایش، فصلنامۀ پزوهشکدۀ علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، شماره 4 پاییز1386

مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی و بررسی لایحۀ جدید دولت در این زمینه(با مطالعۀ  تطبیقی)، مجلۀ حقوق تطبیقی،دورۀ جدید، شماره1، سال 1385

مبانی نظری، ضرورت و اهداف تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، مجموعۀ سخنرانی-های همایش علمی تنقیح قوانین و مقررات،معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ص 31 به بعد، سال 1386

معامله به انگیزۀ  فرار از دین در حقوق اسلامی و قوانین موضوعه،فصل نامۀ پژوهشی مجد، شماره 1،ص15به بعد،تابستان1386

مطالعۀ تطبیقی حقوق معنوی پدید آورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط (با همکاری صادقی و محسنی)، فصل نامۀ علمی پژوهشی مدرس،شماره 47،پائیز1385

ارث کودکان آزمایشگاهی( با همکاری دکتر سید علی علوی قزوینی)، مجلۀ اندیشه های حقوقی( پردیس قم ) شماره 11 ، پاییز و زمستان 1385

مطالعه تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط ( با همکاری دکتر محسن صادقی و دکتر حسن محسنی )، مجله مدرس، فصلنامه علمی پزوهشی دانشکده علوم انسانی (حقوق)، دوره دهم، شماره سوم (پیاپی 47 ) پاییز 1385.

حقوق معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، مجلۀ حقوق تطبیقی، دورۀ جدید، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1385

معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران (باهمکاری دکتر تفرشی و دکتر مظاهری ) مجله مدرس، شماره پیاپی 54، دوره یازدهم، شماره 4،زمستان 1386

بررسی وضعیت علم حقوق در ایران با جهت گیری آینده ( با همکاری دکتر محمود کاظمی ) مجله حقوق تطبیقی ، شماره 3، بهار و تابستان 1386     

آثار نسب نامشروع و رأی وحدت رویه مورخ 3/4/76، مجله پژوهش های اسلامی (ویژه نامه فقه و حقوق)، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1387

معامله وکیل به نام خود با بررسی تطبیقی، مندرج در مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر ناصر کاتوزیان( بر منهج عدل ) مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1388

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، با همکاری دکتر جلال سلطان احمدی ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 1، بهار 1389 .

مبانی مسئولیت مدنی پزشک، مندرج در مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر ابوالقاسم          گرجی ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1389. 

اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد، با همکاری نعمت الله الفت، نامه        مفید (ویژه حقوق تطبیقی) ، شماره 79، شهریور 1389.

مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی به سبب ضرر، پژوهش حقوقی، فصلنامه علمی      تخصصی دانشگاه قم ، دانشکده حقوق، سال اول، شماره دوم، بهار1388.

ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی، با همکاری مینا مهاجر و دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره اول 1390

مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، فصلنامه  دیدگاه های حقوق قضایی (علمی- پژوهشی)، شماره پیاپی 58، تابستان 1391.

مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت با عسر و حرج...با همکاری زینب خیریه، مجله علمی- پژوهشی متین، شماره 56، پاییز 1391.

بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه، با همکاری ابراهیم فولادی سوادکوهی، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی (علمی- پژوهشی)، شماره پیاپی 60، زمستان 1391.

نگاهی دیگر به ضابطۀ کفایت علم اجمالی در "مورد معامله": تفسیر مادۀ 216 قانون مدنی بر مبنای قاعدۀ غررمجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 59، پاییز 1391 .

قانون حاکم بر انتقال  سهام با نام، ارج نامه دکتر الماسی، شرکت سهامی انتشار، 1391.

آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس، با همکاری دکتر محسن پورعبد الله، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هفتم، شماره 81، بهار1392.

جمع بین فسخ و مطالبه خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران، مندرج در" حقوق تجارت در عصر جهانی شدن"، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی،شهر دانش،1393.

نفقه زوجه غایب مفقود الاثر در فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی، با همکاری دکتر زینب خیریه، پژوهشنامه متین، شماره 59، تابستان 1392.

ماهیت الزام آور یا غیر الزام آور اقدامات تامینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری، با همکاری دکتر پیمان دادرس، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز- دوره پنجم، شماره سوم، زمستان 1392.

ضابطۀ تقسیم مسئولیت مدنی، در فرض تصادم دو وسیلۀ نقلیه؛ رأی وحدت رویۀ شمارۀ 717 هیئت عمومی دیوان عالی کشورمورخ 6/2/1390 و مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجلۀ رأی، فصلنامه مطالعات آرای قضایی، سال دوم، بهار 1392  .

تقسیم مسئولیت و تأثیرتقصیر عمدی یا سنگین در شرط عدم مسئولیت ( تفسیررأی )، مجموعه مقالات با قافله عدالت، یادنامه دکتر کاتوزیان، انتشارات ستوده تبریز، 1393.

مسئولیت مدنی سرپرستان در قبال اعمال زیان آور کودکان ) بررسی تطبیقی و تحلیلی)، با همکاری دکتر مرضیه افضلی مهر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 67، پاییز 1393.

قاعده فقهی " بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه" و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)،با همکاری دکتر زهرا لامع، پژوهشنامه متین ، فصلنامه  آ علمی- پژوهشی، سال شانزدهم، شماره 64، پاییز 1393.

آسیب های آموزش و پژوهش علم حقوق درایران و راه کارهای مقابله با آن ها، با همکاری دکتر محمود کاظمی، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، مجله علمی- پژوهشی موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393.

عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن، با همکاری دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی، مجله علمی- پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره چهارم، زمستان 1393.

نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو، به همکاری حسنعلی اورک بختیاری، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 44،شماره 1، بهار 1393.

بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی، با همکاری حانیه ذاکری نیا، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران( علمی- پژوهشی) دوره 45، ش 2، تابستان 1394، ص 265-283.

مبنای استرداد ثمن به نرخ روز: رأی وحدت رویه مورخ 15/7/1393 ، مجله مدرسه حقوق، ماهنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان ، شماره 93، مرداد ماه 1394.

 

Le partage de compétence entre l’autorité gouvernementale et l’autorité judiciaire pour interpréter les traités, Law Review, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, no 10-11,1972

La garde des enfants en droit musulman chiite et dans la législation iranienne, Revue internationale de droit comparé, No 3, 1972

Les causes de divorce en droit  iranien depuis la réforme de 1967, Revue internationale de droit comparé, No 1, 1973

L’interaction du droit islamique et du droit occidental dans le domaine de la propriété et des droits réels en Iran, rapport au Xe congrès international de droit comparé, Budapest 1978, Revue de l’Institut de droit comparé, Université de Téhéran, No 5,1979

La protection de la propriété intellectuelle en Iran, Revue annuelle de l’ INTERGU, 1975, Wien, pp, 215 s.

La valeur du témoignage en droit civil (Etude comparative), rapport général présenté au 14e congrès international de droit comparé, Athènes 1995, publie en “the probative value of testimony in private law”, Kluwer Law International, London 1996

Le mariage et le divorce en droit iranien, in Iranian family and succession laws and their application in German courts, Max- Planck Institute, no 43, 2004, pp .69 et s.

طرح های پژوهشی :

مقایسۀ قوانین و مقررات طلاق در حقوق کشورهای مختلف با نگاهی به حقوق ایران، دانشگاه تهران1357

گرایش فعلی حقوق روستایی در ایران، زیر نظر استاد دکترحسن افشار، مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران1355

نقد وبررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، مؤسسۀ حقوق تطبیقی 1377 (پژوهش برگزیده  دانشگاه تهران)

تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی در حقوق ایران و فرانسه، مؤسسه حقوق تطبیقی1382

بررسی کنوانسیون بیع بین المللی با مطالعۀ تطبیقی(طرح ملی)، با همکاری دکتر عادل و دیگران،1383

بررسی تطبیقی حقوق خانواده(طرح ملی زیر نظراستاد دکتر گرجی)، 1383

بررسی لایحۀ جدید مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با مطالعۀ تطبیقی، مؤسسۀ حقوق تطبیقی1384

بررسی کنوانسیون های بین المللی راجع به حقوق مؤلف و تاثیر الحاق ایران به آن ها بر فعالیت سازمان صدا و سیما،مؤسسۀ حقوق تطبیقی1383

بررسی تطبیقی حقوق آب ،مؤسسۀ حقوق تطبیقی1381

سازمان های غیر دولتی حقوق بشر، مؤسسۀ حقوق تطبیقی1380

پناهندگی در حقوق اسلام(زیر نظر استاد دکتر گرجی) مؤسسۀحقوق تطبیقی ،1379

بررسی وضعیت علم حقوق در ایران برای جهت گیری آینده ( با همکاری دکتر محمود کاظمی)، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 1387

آسیب های آموزش و پژو هش حقوق در ایران و راه کارهای مقابله با آن ها ( با همکاری دکتر محمود کاظمی)، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران،1392

 

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی :

مجلۀ مدرس  (پژوهش های حقوق تطبیقی)– دانشگاه تربیت مدرس

مجلۀ حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری

نامۀ مفید(حقوق تطبیقی)- دانشگاه مفید

مجلۀ تحقیقات حقوقی- دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مجلۀ حقوق تطبیقی- مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

پژوهش نامۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

فصلنامۀ علمی- پژوهشی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم

فصلنامۀ خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکدۀ  خانواده

دو فصلنامه معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)

فصلنامه حقوق و مصلحت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجله علمی- پژوهشی مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز

پژوهش حقوقی (حقوق خصوصی) فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه قم – دانشکده حقوق

فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن حقوق شناسی

دکتر سید محمد هاشمی

دکترای تخصصی حقوق عمومی استاد دانشگاه شهید بهشتی

dr.sm.hashemiatgmail.comسوابق علمی پژوهشی دکتر سید محمد  هاشمی 
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی : استاد

مرتبه استخدامی - پایه 32

تحصیلات : دکتری تخصصی

گروه آموزشی :حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارج علمی و تحصیلی:

دکترای تخصصی حقوق عمومی - دانشگاه پاریس 1 (پانتئون-سوربن) – فرانسه - 1975

کارشناسی ارشد حقوق عمومی - I.I.A.P (پاریس) – فرانسه - 1972

کارشناسی حقوق - دانشگاه تهران - 1347

تألیفات :

کتابها :

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 1) – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی -1374 (چاپ1) با تعددتجدید چاپ

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 2) – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی - 1372(چاپ1) با تعددتجدید چاپ

نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران – ناشر : دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه شهید بهشتی - 1370

حقوق بشر و آزادیهای اساسی - نشر میزان – چاپ اول 1384 - با تجدید چاپ

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی - نشر میزان – چاپ اول 1390 - با تجدید چاپ

حقوق کار - تألیف (در شرف اتمام)

حقوق اساسی تطبیقی - تألیف (در شرف اتمام)

 

مقالات ( مجلات ، سمینارها ، همایش ها ) :

مدیریّت سیاسی (از سیاستگذاری تا سیاستگزاری) – انتشارات نهاد ریاست جمهوری - 1366

نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران مجله دانش مدیریّت (دانشگاه تهران) - 1369

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهید بهشتی -1369

تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهید بهشتی - 1371

آیین نامۀ داخلی مجلس : ضرورت بازنگری و تغییر بنیادی – مجله مجلس و پژوهش - 1372

بررسی تطبیقی حقوق زن در نظامهای داخلی و بین المللی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه شهیدبهشتی - 1374

ضرورت بازنگری آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی – مجله مجلس و پژوهش - 1374

تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود – مجله مجلس و پژوهش -1376

نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات – مجله مجلس و پژوهش - 1374

حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه  - مجلّۀ فرزانه - 1375

La République islamique au regard de sa constitution - Cahier de l’Orient 1989-

جامعة مدنی و نظام سیاسی – مجله تحقیقات حقوقی : دانشگاه  شهیدبهشتی -1377

جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها - سمینار گفتگوی تمدّنها (دانشگاه شهید بهشتی) 1383

بازرسی و نقد رابطة منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران - سمینار دانشگاه تهران -1382

نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی -همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدّنها (دانشگاه مفید) 1380

توسعه همه جانبه و استقلال قضایی (همایش سیاستها و مدیریت و برنامه ریزی) - مؤسّسۀ عالی آموزش و پژوهش -1382

ضرورت تعیین یک سیاست دانشگاهی شایسته برای حمایت از دانشجویان - همایش در دانشگاه تربیت مدرس - 1378

نظارت شورای نگهبان «انضباطی» است، نه «استصوابی» و نه «اطّلاعی» - مجله مدرّس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرّس -1382

تامین اجتماعی در حقوق بشر و  حقوق اساسی - همایش سازمان تأمین اجتماعی (دانشگاه تهران) -1382

آزادی بیان، احزاب و مطبوعات  (همایش هیأت پیگیری و نطارت بر اجرای قانون اساسی) – نهاد ریاست جمهوری -1380

تحلیل حقوقی جرائم سیاسی و مطبوعاتی – مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهیدبهشتی -1371

تفکیک و تعامل قوا (همایش هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی) ریاست جمهوری -1384

قانون اساسی و حاکمیّت مردم - سمینار (دانشگاه شهید بهشتی) - 1383

از فلسفه  سیاسی تا حقوق اساسی - مجلۀ حقوق اساسی -1382

بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه تهران -  دانشکدۀ حقوق (مجموعۀ مقالات) -1383

رابطه منطقی دموکراسی و حاکمیت قانون (کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی)همایش حقوق بشر -1383

État de droit et organisation de la protection des droits de l’homme دانشگاه پاریس 5 - 2009

مفهوم «دولت» در ارتباط با صلاحیّت دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری - 1388

حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از تئرری تا عمل - کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 1388

Institutional Control of Constitutionalism in Iranمؤسّسۀ ماکس پلانک  - 2009

Sûreté judiciaire et la justice digne et convenable   کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 2011

 


سوابق اجرایی ( مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت ها / شوراها ):

سرپرستی و ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور -اسفند 1357 تا 1359

سرپرستی و ریاست مجتمع آموزش عالی قم (پردیس فارابی دانشگاه تهران) دانشگاه تهران - اسفند 1357 تا 1362

مشاور حقوقی رئیس جمهور - ریاست جمهوری - 1361-1368

مشاور حقوقی ریاست جمهوری - ریاست جمهوری - 1368-1384

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل (دانشکدۀ حقوق) - دانشگاه شهید بهشتی -1376 تا 1388

گزارشگر و عضو رسمی گروه کار بازداشت های خودسرانه کمیسیون و شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد (ژنو) - شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد - 2002-2008

عضو هیأت عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملّی) - کمیسیون حقوق بشر اسلامی - 1374 تا کنون

وکیل پایۀ یک دادگستری - عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز - 1382 تا کنون

 

سوابق تدریس  :

حقوق اساسی (کلّیات) – کارشناسی - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران

حقوق اساس جمهوری اسلامی ایران – کارشناسی - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران و ...

حقوق کار - کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشگاههای شهید بهشتی و تهران

حقوق اداری - کارشناسی و کارشناسی ارشد - دانشگاه تهران(پردیس قم)

حقوق بشر اسلامی – کارشناسی - دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اساسی تطبیقی - کارشناسی ارشد - دانشگاههای تهران،شهید بهشتی 

حقوق بشر - کارشناسی ارشد - دانشگاههای تهران و شهید بهشتی

حقوق بشر - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه شهید بهشتی ، پردیس قم ، آزاد - واحد علوم و تحقیقات

اصول و مبانی کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه شهید بهشتی، پردیس قم، واحد علوم و تحقیقات

نظارت بر اعمال حکومت - دکتری حقوق عمومی -دانشگاه شیهد بهشتی ، پردیس قم ، علوم و تحقیقات

مبانی فلسفی و کلامی حقوق عمومی - دکتری حقوق عمومی - دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

پروژه های پژوهشی :

برسی تحلیلی و تدوین پیش نویس آیین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - 1373 – 1374

 

افتخارات :

1-     حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 2)  : کسب جایزۀ کتاب شایستۀ سال 1373  از  ریاست جمهوری

2-     حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (ج 1) :  کسب جایزۀ کتاب سال 1375  از  ریاست جمهوری

3-     کسب نشان علمی دانش از ریاست جمهوری در سال 1382    

همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و مؤسّسات پژوهشی اروپا

1-     همکاری پژوهشی با شورای پژوهشی وابسته به سفارت فرانسه در ایران

2-     همگاری با دانشگاه پاریس به عنوان استاد راهنمای رسالۀ دکتری

3-     همکاری با دانشگاه مون پولیه به عنوان استاد مشاور و داور رسالۀ دکتری

4 – شرکت فعال در همایشهای حقوقی از طریق سخنرانی و ارائۀ مقالات

دکتر محمد آشوری

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشگاه تهران

ashouri.mohammadatyahoo.com


شناسنامه علمی دکتر محمد آشوری

دیپلم متوسطه : قزوین ١٣٣٨

کارشناسی : حقوق قضایی ١٣٤٢ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران

کارشناسی ارشد : علوم جنایی ١٣٤٧ دانشکده حقوق راکس مارسی

دکتری : علوم جنایی ١٣٥٠ دانشکده حقوق پاریس

 استاد پایه ٢٨ - گروه علوم جزایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 مسئولیت اجرایی : ریاست مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی

سوابق تدریس

 آیین دادرسی کیفری تطبیقی - دوره دکتری

جرم شناسی - دوره دکتری

حقوق جزایی تطبیقی - دوره دکتری

 آیین دادرسی کیفری ١ و ٢ - دوره کارشناسی ارشد

جرم شناسی - دوره کارشناسی ارشد

جامعه شناسی جنایی - دوره کارشناسی ارشد

تاریخ تحولات حقوق کیفری - دوره کارشناسی ارشد

جرم شناسی - دوره کارشناسی

عضویت در

انجمن بین المللی حقوقدانان فرانسه زبان

عضو کمیته پژوھشی یونسکو در ایران

سابقه تدریس در :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه امام صادق

 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مجتمع آموزش عالی پردیس قم دانشگاه تهران

برخی از تالیفات :

آیین دادرسی کیفری دوره دو جلدی

حقوق کیفری اروپایی – ترجمه – دوره دو جلدی

نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر

عدالت کیفری – دوره دو جلدی

جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین

حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت

 

دکتر محمد راسخ

دکترای تخصصی حقوق عمومی و فلسفه حقوق استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-rasekhatsbu.ac.ir


شناسنامه پژوهشی

سوابق تحصیلی

کارشناسی الهیات – ناتمام - دانشگاه تهران

کارشناسی حقوق - دانشگاه تهران

دروس حوزوی – دورة کامل - تهران

دوره حقوق انگلستان - انگلستان - لندن

کارشناسی ارشد حقوق - انگلستان - لندن

دروس فلسفی - لندن - منچستر

دکتری تخصصی مبانی نظری حقوق - انگلستان – منچستر

 

سوابق پژوهشی

کتاب:

تألیفات:

نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، انتشارات دراک، 1388،  چاپ دوم، 1390، چاپ سوم، 1395

درس­گفتارهای فلسفه حقوق و فلسفة حقوق عمومی ، خانة اندیشمندان علوم انسانی، 1394

وضع مقررّه در قوة قضائیه، تهران، انتشارات دراک، 1394

حق و مصلحت، جلد دوم، تهران، نشر نی، 1392، چاپ دوم، 1393

نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، انتشارات دراک، 1388،  چاپ دوم، 1390

سلول بنیادی: اخلاق و  حقوق، تهران،  انتشارات پژوهشگاه ابن سینا، 1389

حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفة حق و فلسفة ارزش، تهران، طرح نو، 1381،  چاپ سوم، 1387

بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران،  مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1384

ترجمه­ها:

تیرنی، برایان، دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه، تهران، نگاه معاصر، 1393

لاگلین، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر نی، 1388، چاپ دوم 1391

هارت، مفهوم قانون، تهران، نشر نی، چاپ دوم  1390

هارت، آزادی، اخلاق، قانون(درآمدی بر فلسفة حقوق کیفری و عمومی)،تهران، طرح نو، 1388، چاپ دوم 1390

بیکس، فرهنگ نظریة حقوق ، تهران، نشر نی، 1389، چاپ دوم 1393

کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب،تهران،  طرح نو، 1382 چاپ دوم، 1388

وائل بن حلاق، تاریخ تئوری­های حقوق اسلامی، تهران، نشر نی، 1386، چاپ دوم، 1387

 

مقالات:

 

Non-Violence of Islam Under The Afghan Constitution, Max Plank Manual on Legislative Drafting in Afghanistan, ed. By the Max Plank Foundation for International Peace and the Rule of Law, Heidelberg: MPFPR,  2016.

Religion and Violence: A Matter of Approach, First presented, on 7th December 2014, in the International Seminar on The Role of Religion in Preventing Violence, Shahid-Beheshti University, Forthcoming

 

نگاهی انتقادی به شکل­گرایی در حقوق، فصلنامة تحقیقات حقوقی، در دست انتشار

فقه و حقوق: کدام فقه؟ (رویکردی عمل­گرا به نظریة حقوقی)، یادنامة دکتر عراقی، در دست انتشار

تحول مفهوم نسب در پرتو فناوری­های نوین درمان ناباروری، مجلة ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1395، در دست انتشار

نانوفناوری و حریم خصوصی: نگاه اخلاقی و حقوقی، اخلاق در علوم و فناوری، 1395، در دست انتشار

تعیین اولویت های کشوری اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری، مجلة پایش، 1395، در دست انتشار

«ارتباط انسان­شناسی با مسائل و مشکلات نهاد حقوق» (مصاحبه)، در بود انسانی و بهبود اجتماعی، به اهتمام مژگان محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، 1394

مفهوم قانون در عصر مشروطه: نویسندگان متقدم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 68، زمستان 93

اصل تدبیر در حکمرانی و حقوق عمومی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 14، تابستان 1392، (انتشار: زمستان 93)

حق بر باروری؟، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره2، ص 27-35، تیر 1393

پیش‌زمینة مفهوم قانون در عصر مشروطه: از مالک الرقابی تا تنظیمات، مجله حقوقی دادگستری، شماره 83، 35-58، پاییز 1392

مفهوم رگولاسیون، مجلة مرکز پژوهش­های مجلس، در دست انتشار

مشروعیت قانون: مشروعیت عادلانه، در دست انتشار

مالکیت معنوی و بیوتکنولوژی، در دست انتشار

Religion and Bioethics: an Analysis of the Impact of Theological and Textualist approaches to the discipline, Avicenna Journal of Medicine Biotechnology, Forthcoming

Are The Rule of Law and Democracy Intrinsically Related?, Forthcoming

بنیاد حوزه عمومی و جایگاه معرفت شناختی آن، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در دست انتشار

Right to Health and Proportion of Right to Health Information in the Patient’s Right Charters, International Journal of User-Driven Healthcare, 3(2), 59-68, April-June 2013 59

 

نسبت حکومت بازندگی مطلوب: ارزیابی رویکردهای بی‌طرف و کمال‌گرا، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 61، ص 99-61، بهار 1392

رویکرد نظری به مفهوم «حق نسل سوم»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق)، سال پانزدهم، شماره 39، ص 193-167، 1392

مفهوم کرامت ذاتی انسان، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن 21، به اهتمام دکتر سید قاسم زمانی، ص 265-268، 1392

حق و مصلحت در ترازوی عدالت، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 8، 1391

تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 2، 1391

تبیین اصول تشریفاتی قانون‌گذاری، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 9، 1391

صلاحیت قوه قانون‌گذاری در بودجه‌ریزی دولتی، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 9، 1391

تأثیر دو رویکرد الهیاتی و متن‌گرا بر اخلاق زیستی، مجله اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره 4، ص 1-9، 1391

نسبت حکومت با زندگی مطلوب: نگرشی به رویکرد کمال­گرایی، فصلنامه حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 30، ص 76-59، 1391

باروری پس از مرگ، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 5، شماره 3، ص 58-43، 1391

حق یا ارزش حیات، مجله پژوهش حقوق،  1391

مفهوم مصلحت عمومی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 56، ص 119-93، 1390

ناخوانده نقش مقصود: سخنی در باب جایگاه اخلاق در قضاوت و وکالت، مجله وکالت، شماره 39، ص 48، 1390

نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی­طرفی، نشریه فقه و حقوق اسلامی، شماره 1، ص 131-109، 1390

قلمرو اخلاق زیستی، فصلنامه باروی و ناباروری، سال یازدهم، شماره 4، ص 294-275 ، 1389

مطبوعات و دموکراسی: آزاد اما اخلاقی، مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 65-51، 1389

نظریه حق، در: حقوق بشر در جهان معاصر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، صص 417-383، 1388 (همچنین، در: فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری، سال دهم، شماره 4، ص 316-299، 1388)

“Biotechnology-Related Intellectual Property Law of Iran”, Avicenna Journal of Medicine Biotechnology, 1 (2), Tehran, pp. 89-94, 2009

مرد رَه: سخنی در باب نسبت میان سیاست، اخلاق و حقوق، روزنامه کارگزاران، 5 آبان، ضمیمه شماره 226، ص 31، 1387

میراث حقوق ما، مصاحبه با روزنامه کارگزاران، 11 اردیبهشت، ضمیمه کتاب، ص 11، 1387

نوبت نسل سوم حقوقی،  مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، سال دهم، شماره 25، ص 54-33، 1387

مدرنیته و حقوق دینی، نامه مفید، شماره 46، ص 26-3، 1386

“Iranian Constitutional System in Context”, Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, Vol. 12 (2005-2006), The Netherlands: Brill, pp. 69-96, 2008

نظریه مشروطه (درآمدی بر مبانی حقوق عمومی) [ترجمه]، مجلس و پژوهش، شماره 56، ص 186-145، 1386

"Rights As Building Blocks of Justice", in Theoretical Foundations of Human Rights (Collected Papers of the Second International Conference on Human Rights(17-18 May 2003)), Wellman, Karl, Habibi Modjandeh, Mohammad (eds.) Qom: Mofid University Publication, pp. 132-140, 2007

“The Concept of Death: A Religo-Philosophical Study”, Journal of Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 18 (3), pp. 377-389, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2007

حق بر شناخت پدر و مادر بیولوژیک؟، فصلنامه باروری و ناباروری، شماره پائیز، ص 258-247، 1386

ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و پژوهش، شماره 51، ص 41-13، 1385

"The Rule of Law as a Political Value: An Analysis of the Problem of the Rule of Law and Human Rights in the Iranian Constitutional System", Conference on Relationship between the Rule of Law, Human Rights and Sharia, 6-11 Feb., Madrid, 2006

آزادی، حقیقت و عدالت، روزنامه شرق، 14 دی، 1384

تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 41، ص 83-11، 1384

"Towards a Virtue-Based Muslim Identity", London Mulsim Institute, Dec. 2005.

“The Problem of Abortion: Jurisprudential or Philosophical?”, Journal of I slam and Christian-Muslim Relations, Vol. 16 (3), pp. 251-64, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2005

بیوتکنولوژی و انسان: مسائل و دیدگاه‌ها، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، ص 92-11، 1383

“Philosophy of the Iranian Constitution: the Unchangeable Principles”, in The Rule of Law and Fair Trial, Copenhagen: Yanson and Nomi A.S., pp. 119-30, 2003

دادگرایی نه لذت‌گرایی، روزنامه شرق، 7 بهمن، 1381

مقدمه، در: آغاز قانون‌گذاری: تاریخ حقوق بین‌النهرین باستان، حسین بادامچی، طرح نو، 1382

مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی مجالس دنیا، مجلس و پژوهش، شماره 40، ص 96-33، 1382

جدال حیات: بررسی اجمالی تئوری‌های سقط جنین، مقاله ارائه شده در کنفرانس مطالعه جامع سقط جنین، پژوهشگاه ابن‌سینا، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، ص 208-165، 1382(تجدید چاپ با اصلاحات جزئی در سقط جنین، انتشارات سمت، 1388، صص 201-179)،

مطالعه پرونده‌های حقوقی بین‌النهرین: مساله نسب [ترجمه]، در: آغاز قانون‌گذاری: تاریخ حقوق بین‌النهرین باستان، حسین بادامچی، طرح نو، 1382

مفهوم عدالت، ترجمه و مقدمه، مجلس و پژوهش، شماره 38، ص 40-11، 1382

“Rights as Building Blocks of Justice”, paper read at The Second Conference on Human Rights and Dialogue among Civilizations: Theoretical Foundations of Rights, 2003

فیلسوفی که موضوع علمش را دگرگون ساخت (به یاد جان رالز) [ترجمه]، 16/9/81، ص 8، 1381

حق چون برگ برنده، ترجمه و مقدمه، نامه مفید، شماره 29، ص 76-53، 1381

حق و تکلیف در عصر قدیم و جدید، گزارش گفتگو، بازتاب اندیشه، شماره 33، ص 21-13، 1381

“Self or Others? A Word on Dilemma of Human Rights Culture and the Culture of Love”, paper read at International Symposium on Oriental Culture and Human Rights, Beijing, China, 2002

آزادی چون ارزش، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن‌ها، دانشگاه مفید، 1380

همیشه حقیقت: نامه مفید، شماره 25، ص 164-157، 1380

فلسفه حق، ترجمه و مقدمه، نامه مفید، شماره 21، ص 118-93، 1379

شخص: محل تلاقی حقوق، فلسفه و پزشکی، بولتن پژوهشگاه ابن‌سینا، 1379

سیاستمدار دموکرات: نقدی بر سیاست سودانگار، روزنامه عصر آزادگان، اول اسفند، 1378

مفهوم حق، درآمدی تاریخی، ترجمه و مقدمه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25 و 26، ص 280-261، 1378

حقوق و اخلاق، ترجمه و مقدمه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25 و 26، ص 284-281، 1378

“The Public Interest”, paper prepared for Theories of Justice Course, University of Amsterdam, the Netherlands, 1998

“Liberty-Based Justifications for Rights: Steiner’s Theory”, Working Progress Group, The Faculty of Law, The University of Manchester, Manchester, 1998

“Review of Wellman’s An Approach to Rights”., Mod. L. Rev., 1998 (March)

”Rights and Justification: Naturalistic Approaches”, the Brave New World Conference, The University of Manchester, Manchester,   1997 (July)

“Review of Zimmerman’s The Concept of Moral Obligation”. Modern Law Review, 1996 (Nov.)

 

خلاصه مقاله:

 

Right to Reproduction: Limited or Absolute?, The Second International Congress on Reproduction, Journal of Reproduction and Infertility, Vol. 17, Issue 2, 2016.

Adoption or Infertility Treatment?, The Second International Congress on Reproduction, Journal of Reproduction and Infertility, Vol. 17, Issue 2, 2016.

The Legal Duty of Infertility Treatment Centres to Keep the Treatment Information Confidential, The Second International Congress on Reproduction, Journal of Reproduction and Infertility, Vol. 17, Issue 2, 2016.

ارزیابی اخلاقی کاربرد دارونماها، چهارمین کنگرة سالانه اخلاق پزشکی، 1394

توریسم پیوند اعضا: نگاهی اخلاقی، چهارمین کنگرة سالانه اخلاق پزشکی، 1394

تعیین اولویت های کشوری اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری، چهارمین کنگرة سالانه اخلاق پزشکی، 1394

ارزیابی اخلاقیِ انتقال جنین‌های متعدد به رحم در درمان ناباروری، دهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران، 1392

مشکل ارث کودکان حاصل از اهدای جنین، دهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران، 1392

 

Moral Foundations of the Religious Approach to Using Modern ART methods, 28th Annual Meeting of Human Reproduction and Embryology(ESHRE), Istanbul, 2012

محدودیت‌های اخلاقی در ارئة خدمات به متقاضیان درمان ناباروری، سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در سلامت باروری، 1391

بررسی حقوقی مسئولیت صاحب رحم جایگزین، کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری، 1390

نسب فرزند متولد از رحم جایگزین، کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری، 1390

رجحان حقیقت بر هویت، همایش بین­المللی روز جهانی فلسفه، 1389

سلول بنیادی و نظریة شخص، ژنتیک: حقوق، اخلاق، روانشناسی،1389

ارزیابی اخلاقی تعیین جنسیت، کنگرة سالیانة اخلاق پزشکی، حقوق بیمار: از آیین تا بالین، 1389

پژوهش بر سلول بنیادی: حقوق و اخلاق، هشتمین کنگرة بین­المللی بیماری های زنان و مامایی ایران، 1388

حق یا ارزش حیات؟، نخستین همایش ملی حق حیات با تأکید بر حق حیات کودک،1388

مطبوعات و دموکراسی: آزاد اما اخلاقی، همایش حقوق مطبوعات، 1388

اخلاق زیستی و دین: بررسی نظری، دهمین کنگرة آسیاسی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیا- اقیانوسیه یونسکو در حوزة اخلاق، 1388

Regulating Infertility Treatment: Law or Morality- To What Extent?، پانزدهمین کنگرة سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران، 1387

نگاهی تطبیقی- تحلیلی به مقررات مامایی در ایران، هفتمین کنگرة بین­المللی بیماری های زنان و مامایی ایران،  1386

مسائل حقوقی و اخلاقی مربوط به ایدز، سمینار سراسری ایدز ، سمینار سراسری ایدز، 1385

نسب به مثابه مفهوم اعتباری، ارائه شده در سومین کنفرانس اهدای گامت و جنین، پژوهشگاه ابن‌سینا، 1384

 

طرح های پژوهشی:

تعیین اولویت­های کشوری اخلاق زیستی، کمیتة ملی اخلاق زیستی کمیسون ملی یونسکو، 1394

مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق، پژوهشگاه قوه قضائیه: 93-1392

اخلاق زیستی و دین،  معاونت پژوهش و فنآوری جهاددانشگاهی، 1390

وضعیت سنجی فعالیت‌های مرتبط با اخلاق زیستی در جمهوری اسلامی ایران، کمیتة ملی اخلاق زیستی کمیسون ملی یونسکو، 1389

بررسی جنبه‌های حقوقی و اخلاقی استفاده درمانی از سلولهای بنیادی، شبکه سلول­های بنیادی کشور، 1389

تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه حقوق مالکیت معنوی جهاددانشگاهی، معاونت پژوهش و فنآوری جهاددانشگاهی، 1388

نظام نظارت و تعادل در منظومة حقوق اساسی ایران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی،1385

مطالعة حقوقی، اجتماعی و تاریخی نظام قانونگذاری ایران، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی،1385

مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1382

بیوتکنولوژی و انسان، معاونت پژوهشی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1382

نظریه­های سقط جنین، پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا، 1381

مبانی نظری اصلاح نظام قانونگذاری ، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی ، 1381

 

عضویت درمجامع علمی:

عضو هیئت تحریریة فصلنامة علمی پژوهشی انجمن حقوق­شناسی، از سال 1395

عضو کمیتة علمی دومین کنگرة بین­المللی تولید مثل، انجمن علمی جنین­شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران، 1395.

مسئول پانل ابعاد پزشکی، اخلاقی و حقوقی اهدا و رحم جایگزین ، دومین کنگرة بین­المللی تولید مثل، انجمن علمی جنین­شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران، 1395.

عضو هیأت تحریریة علمی فصلنامة مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی، از سال 1394

عضو هیأت تحریریة فصلنامة دانش حقوقی، از سال 1394

عضو کمیتة اخلاق پزشکی جهاددانشگاهی، از سال 1394

عضو کمیتة علمی و ریاست نشست  اهدای عضو، پیوند اعضا و سلول بنیادی سومین کنگرة سالیانة بین­المللی پزشکی قانونی ایران، 1391

دبیر علمی  و عضو کمیتة علمی کنگرة کشوری « ژنتیک، حقوق، اخلاق، روان­شناسی»، پژوهشگاه فناوری­های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا، 1389

دبیر علمی و عضو کمیتة علمی کنگرة کشوری «رحم جایگزین»، پژوهشگاه فناوری­های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا، 1386

عضو کمیتة  علمی کنگرة کشوری  « حفظ باروری»، پژوهشگاه فناوری­های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا، 1388

عضو کمیتة  علمی کنگرة  کشوری « ببمه و ناباروری»، پژوهشگاه فناوری­های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا، 1387

عضو کمیتة  علمی کنگرة  کشوری «ایدز» ، پژوهشگاه فناوری­های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا، 1385

عضو هیأت تحریریة فصلنامة علمی-پژوهشی باروری و ناباروری  (Journal of Reproductive and Infertility)، پژوهشگاه فناوری­های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

عضو هیأت تحریریة Avicenna Journal of Medical Biotechnology، پژوهشگاه فناوری­های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

عضو هیأت تحریریة مجلة  The New Bioethics، بریتانیا

عضو هیأت تحریریة مجله حقوق اساسی، تهران

عضو تحریریه فصلنامه حقوق شناسی

Lecturer, Islamic College for advanced Legal Studies, London, 2005

Visiting fellow, Department of law, London School of Economics, University of London, 2003-2004

 

سوابق آموزشی

دروس تدریس شده:

اخلاق در پژوهش

حقوق عمومی در اسلام

مقدمه علم حقوق

حقوق اساسی 1

مبانی حقوق عمومی

نظام­های انتخاباتی

فلسفه حقوق (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)

حقوق اساسی تطبیقی

نقد مبانی حقوق بشر (فلسفه حق)

حقوق اقتصادی عمومی

متون حقوقی پیشرفته

حقوق مالی

بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق

نظارت بر اعمال حکومت

دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی

متون فقه

سمینار

 

سوابق اجرائی

سرپرست گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه علوم و فناوری های نوین زیستی جهاد دانشگاهی-  ابن سینا- 1384 به بعد

عضو کمیته علمی دفتر حقوقی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی 89-1381

عضو گروه اخلاق زیستی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو 87-1382

نایب رئیس هیئت تخلفات اداری، وزارت صنایع 82-1378

 

جوایز و افتخارات

کسب عنوان «پژوهشگر برگزیده» دانشکدة حقوق در سال 1389

دریافت تقدیر کتاب شایسته سال 1387 برای ترجمه کتاب تاریخ تئوری­های حقوق اسلامی

دریافت جایزة کتاب فصل 1386 برای ترجمه کتاب تاریخ تئوری­های حقوق اسلامی

 

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

دکترای تخصصی حقوق بشر تطبیقی استاد دانشگاه شهید بهشتی

smohammdathotmail.com


 

سوابق علمی – پژوهشی دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

 

استاد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

 

تحصیلات:

 

1.دکتری: حقوق بشر تطبیقی، دانشکده حقوق دانشگاه منچستر،1999-1995

2.کارشناسی ارشد: حقوق عمومی، دانشگاه تهران

3. کارشناسی: دانشکده حقوق، دانشگاه تهران

4. 13 سال تحصیلات مستمر حوزوی در زمینه های مختلف علوم اسلامی ازجمله: فقه، اصول ، منطق، فلسفه و علوم قرآنی

 

زبان:

فارسی، عربی, انگلیسی در سطح پیشرفته, فرانسه در سطح مقدماتی.

 

کتاب های منتشر شده:

 

1.«  حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم، مبانی و منابع»، چاپ اول دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1382، چاپ دوم، موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، 1388، چاپ سوم تجدید نظر و اضافات 1390، چاپ چهارم 1393

 2. «حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها»،  موسسه پزوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران 1388، چاپ دوم با اصلاحات 1389، چاپ سوم 1393.

 

مقالات منتشر شده:

الف: انگلیسی

 

1- Autonomy and Right to Die with Dignity, A Comparison of Kantian Ethics and Shiite Teachings,  Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 18, Number 3, July 2007.

2-Autonomy and Equal Right to Divorce with Specific Reference to Shi`i Fiqh and the Iranian Legal System, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 17, Number 3, July 2006.

 

3- “Egg and Embryo Implantation: a Comparative Study of Shiite Teachings and Kantian Ethics”, Islam and Christian Muslim Relations, Routledge Taylor & Francis Group, UK (Birmingham and Georgetown Universities), Volume 16, Number 3, July 2005.   

 

4-“Who is a Refugee? Comparison of a Misconstrued Concept in International Human Rights”, Shi`i Fiqh and the Iranian Legal system, The International Journal of Human Rights, Routledge Taylor & Francis Group , UK, volume 9, number 2, June 2005. 

5-“Shi`i Fiqh and Universal Human Rights, the Need for Reformation of Ijtihad, Positivistic Textualism v. Moral Contextualism”, A Paper Presented in International Conference on Theortical Fundations of Human Rights 2003, Tehran, Published by Mufid University, 2005.

 

Nationality or Citizenship, a Normative Appraisal of International law, Shiite Fiqh and the Iranian Legal System "، مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، 2001، تهران، منتشر شده توسط دانشگاه مفید، 2002.

 

ب: فارسی (انفرادی):

1." توسعه قلمرو وتضییق محدودیت: آزادی بیان درآیینه حقوق بشر معاصر،مبانی نظری و پیامدهای حقوقی"، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره 41، سال 1384.

 

2." حق تعیین سرنوشت و مسئله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی درقبال نظارت تحدیدی"، فصلنامه مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شماره 3، 1382.

 

3." معاهدات حقوق بشری: فضایی متفاوت"، مجله حقوقی دفترخدمات، تهران، شماره28، 1382 .

 

4. " قلمرو حق ها: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی"،نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره 33، 1381.

 

5." نظریا ت اخلاقی در آیینه حقوق"، نامه مفید، دانشگاه مفید ، قم، بهار 1381.

 

6. " مبانی اخلاقی حقوق بشر معاصر"، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره36-35، 1381.

 

7. "بیوتکنولوژی در آیینه فلسفه اخلاق"، فصل نلمه پزشکی باروری و ناباروری، سال سوم ، شماره 16، 1381.

 

8. " مفاهیم کلیدی در حقوق بشر معاصر:حق آزادی،برابری و عدالت، تحلیلی مفهومی"، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره34-34،  1380.

 

9." بررسی مفهوم جرم سیاسی در حقوق بشر بین الملل و فقه شیعه"، مقاله ارائه شده در همایش بررسی قانون اساسی، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش، تهران،1380.

 

10. " رضایت مکنون ،تحلیل حقوق بشری و اخلاقی"، مجله پزشکی باروری و ناباروری، جلد 1، شماره4، پاییز 1379 .

 

11. " حق حیات، بررسی اخلاقی و حقوق بشری"، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره 29، 1379.

 

12." دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر"، مجله حقوقی نشریه خدمات حقوقی بین الملی، شماره 25، 1379.

 

13." پناهنده"، دانشنامه جهان اسلام، 1379.

 

14. " بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان: فقه شیعه و اسناد حقوق بشر بین الملل ونظام حقوقی ایران"، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره 1،1374 .

 

15. " تزویج کودکان: مطالعه  تطبیقی حقوق بشر بین الملل، فقه شیعه و نظام حقوقی ایران"، نامه مفید، دانشگاه مفید، قم، شماره 2، 1374.

 

مقالات فارسی (مشترک):

 

1-قطار جهان شمولی حقوق بشر بر ریل ویتگنشتاین: از زبان آرمانی تا زبان ابهام"، پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 45 زمستان 1393، سعیده رحیم زاده، فاطمه بستانی.

 

2-ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر حقوق بشر معاصر، تحقیقات حقوقی،64، 1392، امین صدیقی نیشابور.

 

3-حاکمیت قانون ؛ سنگ بنای به زمام دای در نظام حقوقی افغانستان، تحقیقات حقوقی 15، 1393، صادق دهقانی.

 

 4-سیاست کیفری و امکان سنجی الغای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات حقوقی 15، 1393، محمد ساجدی.

 

5- امنیت در قبال حریم خصوصی افراد ( مطالعه موردی افشای تفتیش ارتنباطات الکترونیکی توسط آزانس امنیت ملی ایالات متحده )، 14، 1392، الهام یوسفیان.

 

6- نظریه مرزهای بسته: تحلیل اخلاقی حق بر تردد،  تحقیقات حقوقی 12، 1392، حمید قنبری.

 

 7- ساز و کارهای حمایت از حقوق کارگران در سازمان جهانی تجارت تحقیقات حقوقی 9، 1391، الهام نامداری.

 

8- رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح ملل متحد، 10 تحقیقات حقوقی ، 1390، زینب رستمی.

 

 9- جبران خسارت در نظام های منصقه ای حمایت از حقوق بشر: ارزیابی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر،  تحقیقات حقوقی 12، 1392، سیده لطیفه حسینی.

 

10- حوزه عمومی در افق فلسفه سیاسی افلاطون، 11 تحقیقات حقوقی ، 1391، سید صادق احمدی.

 

11- عدالت رویه ای و تکلیف به بیان دلایل تصمیمات اداری، تحقیقات حقوقی 10، 1391، علی محمد فلاح زاده.

 

12- ماهیت حق بر محیط زیست، 6 تحقیقات حقوقی ، 1390، علی مشهدی.

 

13- دولت مدرن حق بنیاد، تحقیقات حقوقی 7، 1390، مهدی بالوی

 

شرکت در کنفرانس های بین المللی:

 

الف) سازماندهی:

 

 • اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، دانشگاه مفید، ایران، 2001.

 

 • اولین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، به حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام وموسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،2003.

 

 • دومین کنفرانس تولد، ازدواج و مرگ، تحت حمایت کرسی یونسکو( دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه بیرمنگهام و موسسه مطالعات اسلامی المهدی)، بیرمنگهام،2005.

 

ب)ارائه مقاله:

 

 • دها کنفرانس بین المللی و داخلی در زمینه مطالعات اسلامی،حقوق بشر و بیوتکنولوژی.

 

فعالیت های آموزشی:

 

 • تدریس حقوق بشر، اصول فقه؛ در دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در:  دانشگاه شهید بهشتی و سایر مراکز داخل و خارج از کشور.

 

فعالیت های پژوهشی:

 

 • همکاری با گروه پزوهشی حقوق و  اخلاق زیستی درکرسی حقوق بشر یونسکو و پزوهشکده ابن سینا.

 

 • تدوین طرح جامع تحقیق بررسی جنبه های اخلاقی، فقهی ، جامعه شناختی و روان شناختی مسئله سقط جنین در ایران.

 

 • راهنمایی و مشاوره ده ها رساله کارشناسی ارشد و دکتری   در زمینه های حقوق عمومی ، حقوق بشر و حقوق اسلامی.

 

فعالیت های اجرایی:

 

 • مدیریت گروه حقوق دانشگاه مفید قم، 1374.

 

 • معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1383-1382 .

 

 • مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1391-1392.

 

 

 

دکتر محمد روشن

دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m-roshanatsbu.ac.ir


رزومهدکترمحمدروشن

دانشیاردانشگاهشهیدبهشتی

تحصیلات دانشگاهی: دکتری حقوق خصوصی تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول –

سوابقتدریس:

1 اصول فقه یا مبانی استنباط حقوق اسلامی 1 و 2 )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (؛ -

- ؛ 2 متون فقه 1 تا 4

3 متون فقه جزایی ) کارشناسی ارشد (؛ -

- ؛ 4 قواعد فقه 1 و 2

5 حقوق و اخلاق خانواده در ایران ) کارشناسی ارشد (؛ -

6 خانواده در اسلام و ایران؛ -

7 روانشناسی حقوق کودک و نوجوان)کارشناسی ارشد با مشارکت عضو هیات علمی روانشناس (؛ -

8 حقوق اساسی؛ -

1 روانشناسی جنایی )با مشارکت عضو هیات علمی روانشناس (؛ -

11 حقوق مدنی 1 و 2 کارشناسی ارشد و دکتری؛ -

11 مدنی 5 ) حقوق خانواده (؛ -

12 مدنی تطبیقی ) دوره دکتری حقوق خصوصی ( -

13 مسئولیت مدنی ) دوره دکتری حقوق خصوصی ( -

14 فقه استدلالی 1 و 2 ) دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (. -

برگزاریوتدریسکارگاههایآموزشی

1. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی پرسشگران طرح پژوهشی بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره های روزانه

- – ؛ دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مقایسه با گروه های مشابه دانشگاه شهید بهشتی آبان 1383

2. برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی مدیران کل و دبیران ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه هاطرح پژوهشی بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره های روزانه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مقایسه با گروه های مشابه دانشگاه -

– – ؛ هرمزگان جزیره قشم بهمن 1383

3. برگزاری و تدریس درکارگاه آموزشی دبیران کمیته های انضباطی دانشگاه های وزارتین علوم و بهداشت کشور دانشگاه شهید بهشتی – -

؛ اردیبهشت 1384

4. برگزاری و سخنرانی تحت عنوان : جایگاه موسسه آموزش عالی سوره در برنامه ریزی نظام آموزش عالی کشور در اولین کارگاه آموزشی تدوین چشم

انداز توسعه بیست ساله دانشگاه سوره سال 1385 تهران سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی سوره ؛ - -

5. برگزاری و سخنرانی تحت عنوان : عوامل موثر در برنامه ریزی توسعه موسسه آموزش عالی سوره در دومین کارگاه آموزشی تدوین چشم انداز توسعه

بیست ساله دانشگاه سوره سال 1385 تهران سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی سوره ؛ - -

6. تدریس سلامت جنسی از دیدگاه قوانین و مقررات در کارگاه آموزشی پنجمین همایش علمی  کاربردی روسا و کارگزاران تخصصی مراکز خدمات

؛ 1385/12/ مشاوره و روان شناختی کشور  سازمان ملی جوانان  21 تا 24

7. برگزاری و سخنرانی تحت عنوان : موانع برنامه ریزی توسعه موسسه آموزش عالی سوره در سومین کارگاه آموزشی تدوین چشم انداز توسعه بیست ساله

1386 تهران سالن اجتماعات دانشکده ارتباطات؛ – - /2/ دانشگاه سوره 21

8. برگزاری و سخنرانی در اولین کارگاه آموزشی سلامت جنسی از دیدگاه قوانین و مقررات در سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد –

1386/1/7 تهران سالن – B مرکز آفرینش های هنری؛

1. برگزاری و سخنرانی در کارگاه آموزشی سلامت جنسی و خانواده از دیدگاه قوانین و مقررات در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در ایران –

2

– ؛ 87/2/ دانشگاه شهید بهشتی 26

11 . برگزاری کارگاه آموزشی تعامل حقوق رسانه و حقوق مخاطب دانشگاه ساپینزای ایتالیا رم – – - Institute for Global Studies Sri – School of Government Rom – ؛ 24 فوریه 2118

– – – ؛ 1388/3/ 11 . سخنرانی حقوق زن کمیسیون حقوق بشر اسلامی استانهای غرب کشور اردبیل 23

12 . سخنرانی در نشست علمی کار جنسیت و عدالت پیشینه تاریخی اشتغال زنان و جایگاه اشتغال زنان در فقه و حقوق موضوعه کرسی حقوق بشر – –

– ؛ 1388/8/ صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی 18

13 . برگزاری و سخنرانی در کارگاه آموزشی سلامت جنسی و خانواده از دیدگاه قوانین و مقررات در سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی دانشگاه –

– ؛ 88/8/ شاهد 22

81 چهارمین کنگره ملی آسیب - /2/ 14 . برگزاری و سخنرانی در کارگاه آموزشی خانواده و سلامت جنسی از دیدگاه قوانین ، مقررات و آرای قضایی 23

شناسی خانواده در ایران دانشگاه شهید بهشتی؛

- - - – ؛ 15 . سخنرانی علمی بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت انجمن علمی دانشگاه امام صادق )ع( تالار علامه طباطبایی ترم اول سال تحصیلی 81 11

16 . نشست تخصصی بررسی مولفه های امنیت حقوقی در خانواده در پرتو سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده خانواده دانشگاه –

1381 تالار همایش های بین المللی دانشگاه تالار پروین اعتصامی؛ – – – /11/ شهید بهشتی 6

17 . سخنرانی علمی در نشست جوان و ازدواج _ انجمن علمی راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی تالار حضرت فاطمه زهرا )س( دانشکده مدیریت –

- ؛1311/2/ و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 5

18 . دومین نشست علمی پژوهشی، با هدف بررسی جایگاه زن و خانواده در برنامه های سیما دفتر امور زنان و خانواده صدا و سیما، مرکز پژوهش های – -

– ؛ 1311/5/ صدا و سیما و مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری 5

11 . برگزاری و سخنرانی در کارگاه آموزشی سلامت جنسی و خانواده از دیدگاه قوانین و مقررات در چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی –

– – ؛ 11/8/ دانشگاه شاهد بیمارستان امام خمینی تالار لاله 22

– – – ؛1311/1/ 21 . نحوه کاربست یافته های پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی 21

21 . برگزاری و تدریس در کارگاه آموزشی اولین همایش ملی زنان سرپرست خانوار شیوه های معاضدت حقوقی در خانواده های زن سرپرست – – -

دانشگاه شهید بهشتی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و 28 دستگاه حمایتی زنان سرپرست خانوار مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی –

- ؛ تالار ابوریحان اول آذر 1311

– – ؛1311/12/ 22 . حقوق خانواده اداره کل استاندارد استان تهران 14

– – ؛1311/12/ 23 . حقوق خانواده اداره کل استاندارد استان خوزستان 25

– – ؛1311/1/ 24 . حقوق خانواده اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی 24

25 . برگزاری کارگاه آموزشی سلامت جنسی و خانواده از دیدگاه قوانین و مقررات در پنجمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در ایران دانشگاه –

– ؛ 11/2/ شهید بهشتی 26

های اقتصادی دولت در قبال شهروندان با موضوع سخنرانی: مسئولیت دولت در ورشکستگی بدون ‌ 26 . سخنرانی در ننشست تخصصی تعهدات و مسئولیت

تقصیر تجار در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزارکنندگان: انجمن علمی حقوقی میزان وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه –

؛1311/2/ شهید بهشتی در تاریخ 5

– ؛1311/3/ 27 . سخنرانی در نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت 4

28 . سخنرانی در هشتمین کنگره ملی سلامت خانواده تحت عنوان: سلامت جنسی از دیدگاه تخصصی برگزار کننده: جهاد دانشگاهی واحد علوم – -

های میلاد؛ ‌ 1311 در سالن همایش /3/ پزشکی تهران در 1

ای خانواده در طرح خانواده پایدار برگزار کننده دادگستری استان خراسان – ‌ 21 . سخنرانی در کارگاه آموزشی در طرح خدمات آموزشی و مشاوره

– ؛1311/4/ رضوی 12

های تحقیقی جدید در حیطه حقوق کودک و تاثیر آن بر مطالعات فقهی برگزارکنندگان: - ‌ 31 . سخنرانی در نشست کارگاهی آشنایی با برخی یافته

1311 در قم با حضور طلاب سطح 3 و بالاتر؛ – /4/ مرکز فقهی ائمه اطهار )ع( و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران 14

31 . سخنرانی در نشست تخصصی زن، حقوق، خانواده برگزارکنندگان: انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه – -

– ؛1311/8/ امام صادق )ع( پردیس خواهران 21

32 . سخنرانی در کارگاه آموزشی بررسی طرح صدور گذرنامه برای زنان در مجلس شورای اسلامی برگزارکنندگان: انجمن اسلامی دانشکده حقوق -

3

– ؛1311/1/ دانشگاه شهید بهشتی و کمیسیون برابری 28

1312 در – – /2/ های قانون جدید حمایت خانواده جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران 3 ‌ 33 . سخنرانی در نشست تخصصی با موضوع: نوآوری

تالار کانون وکلای دادگستری مرکز.

34 . سخنرانی در نشست تخصصی با موضوع: بررسی قانون حمایت خانواده برگزارکنندگان: انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران معاونت پژوهشی – -

– ؛1312/2/ و فناوری دانشگاه امام صادق )ع( پردیس خواهران 18

35 . سخنرانی در پنجمین مدرسه تخصصی حقوق " حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی " با همکاری ماهرو –

غدیری دانشگاه مفید و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و یونیسف ایران 18 تا 21 شهریور 1312 با موضوع پلیس کودک؛ – -

- – ؛1312/8/ 36 . حقوق و تکالیف متقابل زوجین دانشگاه امام صادق )ع( و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران 8

37 . سخنرانی در نشست تخصصی نقد وبررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ) مصوب اردیبهشت 1312 (؛ دانشکده

– ؛1312/8/ حقوق و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 26

؛1312/12/ 38 . تحلیل رای صادره " الزام به تمکین زوجه در بیماری زوج به هپاتیت ب " ؛ انجمن علمی حقوق؛ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ 13

گفتگوهای تخصصی مستمر در برنامه سیمای خانواده ؛

؛1313/4/ 31 . انواع مطالبات زوجه و روش های وصول آن، پژوهشکده حقوق شهر دانش؛ 17

؛1313/4/ 41 . انواع طلاق با تاکید بر طلاق توافقی، پژوهشکده حقوق شهر دانش؛ 24

؛1313/1/ 41 . شروط ضمن عقد نکاح و کاربردهای آن، پژوهشکده حقوق شهر دانش؛ 1

42 . اولین نشست تخصصی نقش رهبران دینی در پیگیری از خشونت علیه کودکان؛ یونیسف و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و وزارت

1313 ؛ مرکز مطالعات وزارت خارجه؛ /4/ دادگستری؛ 3

43 . دومین نشست تخصصی نقش رهبران دینی در پیگیری از خشونت علیه کودکان؛ غفلت و بی توجهی، یونیسف و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

1313 ؛ هتل سیمرغ تهران؛ /7/ و وزارت دادگستری؛ 31

44 . سومین نشست تخصصی نقش رهبران دینی در پیگیری از خشونت علیه کودکان؛ ازدواج زودهنگام و اجباری، یونیسف و مرجع ملی کنوانسیون حقوق

1313 ؛ هتل سیمرغ تهران؛ /8/ کودک و وزارت دادگستری؛ 21

45 . چهارمین نشست تخصصی نقش رهبران دینی در پیگیری از خشونت علیه کودکان؛ کودک آزاری جنسی، یونیسف و مرجع ملی کنوانسیون حقوق

1313 ؛ سالن پروین اعتصامی تالار همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی؛ /12/ کودک و وزارت دادگستری؛ 5

46 . کارگاه آموزشی حقوق شهروندی موضوع پلیس کودک و نوجوان؛ کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و نیروی انتظامی تهران بزرگ، با

همکاری دکتر ماهرو غدیری؛

47 . کارگاه آموزشی حقوق شهروندی موضوع حقوق کودک با تاکید بر خشونت علیه کودکان؛ کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و نیروی

انتظامی تهران بزرگ، با همکاری دکتر ماهرو غدیری؛

1314 تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی نهاد نمایندگی مقام – – – - - /2/ 48 کارگاه اساتید درس دانش خانواده اصول و فنون مشاوره تاریخ 1

معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی؛

41 مشارکت در برگزاری و سخنرانی در دادگاه مجازی فریب در نکاح، فسخ و خسارت معنوی تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید – – -

1314 پژوهشکده خانواده، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی، قطب علمی خانواده ایرانی اسلامی و انجمن علمی حقوق خانواده؛ – - /2/ بهشتی 15

- ؛1314/3/ 51 بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1312 ، پژوهشکده حقوق شهر دانش؛ 1

برنامهسیمایخانواده:

موضوع حقوق خانواده در 16 جلسه پیاپی در روزهای دوشنبه هر هفته در فصل زمستان 1311 از مبحث خواستگاری تا حضانت 31 دقیقه در هر برنامه

سیمای خانواده شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تبیین و به پرسش های بینندگان و کارشناس مجری پاسخ داده شد.

داوریعلمی :

- ؛ 1. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی اولین کنگره خانواده و مشکلات جنسی  دانشگاه شاهد 1382

4

- ؛ 2. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی  دانشگاه شاهد 1384

- ؛ 3. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی سومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی  دانشگاه شاهد 1386

- ؛ 4. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی چهارمین کنگره خانواده و مشکلات جنسی  دانشگاه شاهد 1388

- ؛ 5. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی پنجمین کنگره خانواده و مشکلات جنسی  دانشگاه شاهد 1311

- ؛ 6. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی اولین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  دانشگاه شهید بهشتی 1383

- ؛ 7. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  دانشگاه شهید بهشتی 1385

- ؛ 8. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی سومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  دانشگاه شهید بهشتی 1387

- ؛ 1. داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی چهارمین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  دانشگاه شهید بهشتی 1381

11 . داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی همایش بین رشته ای نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده دانشگاه شهید بهشتی مرکز پژوهش های مجلس – -

- ؛ شورای اسلامی 1387

11 . داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی همایش بین رشته ای نقد و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بررسی لایحه دانشگاه شهید بهشتی مرکز – -

- ؛ پژوهش های مجلس شورای اسلامی 1387

12 . داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی فصلنامه علمی و پژوهشی خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده؛

13 . داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی دو فصلنامه علمی و پژوهشی مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ؛

14 . عضویت در کمیته ارزیابی و بررسی علمی و مالی طرح های پژوهشی مرکز امور زنان و خانواده؛

15 . داوری علمی مقاله های مجله معارف اسلامی و حقوق وابسته به دانشگاه امام صادق )ع(؛

؛ 16 . داوری کتاب ها و پژوهش ها و مقاله های حقوقی جشنواره ایثارگران در سال 1381

17 . داوری علمی مقاله های مجله مطالعات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز؛

18 . داوری علمی مقاله های مجله علوم انسانی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه تبریز؛

11 . داوری علمی مقاله های مجله علمی و پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛

21 . داوری علمی پنجمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه علمی – –

- ؛ حقوق مرداد 1311

21 . داوری علمی پنجمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه علمی علوم – –

- ؛ اسلامی مرداد 1311

1311 دفتر مقام معظم رهبری؛ - - /11/ 22 . داوری علمی مقاله های سومین نشست اندیشه های راهبردی زن و خانواده 14

23 . چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زن آذر ماه 1311 دانشگاه شهید بهشتی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ – –

24 . داوری علمی اولین کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری چالش ها و راهکارهای رحم جایگزین یادواره مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی – - -

1311/11/15 پژوهشگاه رویان؛ -

25 . داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  خانواده و جهانی شدن دانشگاه -

- ؛ شهید بهشتی 23 و 24 اردیبشت 1311

26 . داوری علمی ششمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه علمی فقه، – –

– ؛ علوم قرآن و حدیث تیر 1311

های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه؛ ‌ 27 . داوری علمی مقاله های فصلنامه دیدگاه

28 . داوری علمی مقاله های چهارمین نشست اندیشه های راهبردی آزادی 1311 دفتر مقام معظم رهبری, - - -

- ؛ 21 . داوری علمی مقاله های فقهی و حقوقی ششمین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  دانشگاه شهید بهشتی 1312

راهنمایی،مشاورهوداوریرسالهوپایاننامههایدورههایتحصیلاتتکمیلی:

- - 1 وصیت فضولی,محمد نجفی,حقوق خصوصی,داور, 1381 1381

- - - 1383 2 شروط باطل در عقد نکاح,امیر رضایی فومنی,حقوق خصوصی,داور, 1382

- 1383 3,مسوولیت مدنی شاهد,فاطمه حسنی,حقوق خصوصی,داور, 1382

- 1383 4,عده در حقوق ایران وفقه اسلامی ) مطالعه تطبیقی (,محسن نوروز,حقوق خصوصی,داور, 1382

- 1383 5,حقوق اختصاصی زوجه در نکاح دائم,مصطفی توحید لو,حقوق خصوصی,داور, 1382

5

- - – 1383 6,کاربرد قاعده لاضرر در حقوق مدنی بخش اموال و مالکیت ,سید ضیاء عدنانی,حقوق خصوصی,داور, 1382

- 1384 7,قلمرو قاعده عسر و حرج در فقه و حقوق موضوعه ایران,عباسعلی قربانی منظری,حقوق خصوصی,داور, 1383

- 8,نگاهی به کاستی ها در مباحث اجتماعی با تاکید بر مسائل حکومتی و تحلیل نظام مالیاتی خمس و زکات,عبدالمحمدی,حقوق عمومی,راهنما, 1383

1384

- 1,حق و حکم از دیدگاه فقهی و قانونی,مجید عبداللهی زید آبادی,حقوق خصوصی,داور, 1384 1383

- 1385 11 ,تقاص در فقه و حقوق موضوعه ایران,محمد رضا شکوری,حقوق خصوصی,مشاور, 1384

- 1385 11 ,مبانی حقوقی ولایت فقیه در قانون اساسی,بنیامین شکوه فر,حقوق عمومی,راهنما, 1384

- 1385 12 ,حقوق محکومین به حبس از نظر قوانین کیفری,محمد یوسف حسنی,حقوق جزا,مشاور, 1384

– 1386 13 ,بررسی اصل 56 قانون اساسی ایران,زیبا زینلی,حقوق عمومی,مشاور, 1385

- 1387 14 ,آزادی های مندرج در قانون اساسی از منظر فقه شیعه,مهدی شعبان نیا,حقوق عمومی,مشاور, 1386

15 ,بررسی مقایسه رابطه بین باورهای غیر منطقی و هوش هیجانی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر یزد,فاطمه محمدی ترک آباد, دانشکده علوم

- ؛1387 تربیتی و روانشناسی,مشاور, 1386

- - - - - - ؛1387 16 زندان و آثار و پیامدهای آن حامد رستگار انار مرزی حقوق جزا راهنما 1386

17 قرار داد استفاده از رحم جایگزین در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه عاصف حمدالهی دانشکده معارف اسلامی و حقوق - - - -

- - ؛1387 راهنما 1386

- - - - – ؛1387 18 تاثیر گروه درمانی نوجوانان پسر در کانون اصلاح و تربیت تهران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مشاور 1386

11 شبیه سازی انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه و آثار آن در حوزه احوال شخصیه مهدی هنرمند زاده دانشکده معارف اسلامی و حقوق – - - -

- - - .1387 دانشگاه امام صادق )ع( راهنما 1386

- - – – – – ؛ 21 سرپرستی کودکان در ایران ، فرانسه سید عبدالحسین دستغیب دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق )ع( راهنما 1388

- - - – – – ؛1311 21 خانواده های دارای عضو معتاد دارا پیروزی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی مشاور 1381

22 تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت های خارج از قرارداد )ضمان قهری( محمد رضا ساعیان حقیقی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد داور – – – – - -

- ؛1381 1311

- - - – – – – ؛1381 23 حقوق کیفری زنان در فقه و حقوق ذلیخا ستایش نیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم داور 1311

- - - - - – – ؛1381 24 بررسی تطبیقی لقاح مصنوعی احمد محمدی باردئی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق )ع( داور 1311

- - - – – – – ؛1381 25 بررسی قصد واراده در فقه و حقوق سید میثم حکیم زاده دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد داور 1311

- - - – – – ؛1311 26 انتقال سرقفلی در حقوق ایران علی شمس دانشگاه پیام نور مشاور 1381

- - - – – – – ؛1311 27 وصول مطالبات زوجه در شرایط مختلف حسن محمدی رمقانی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مشاور 1381

- - - – – – – 28 وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه علی نجف زاده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق )ع( مشاور 1311

؛1381

- - - – – – – 21 حقوق معنوی زوجین در ایران، سوریه و فقه امامیه حامه کهوند دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق )ع( مشاور 1311

؛1381

31 بررسی ارزش اثباتی سوگند در حقوق ایران و مقایسه آن با فقه اسلامی عاطفه شایسته دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – - - -

- – – ؛1311 مرکز داور 1381

31 مسئولیت مدنی ناشی از اظهارات مقامات دولتی در حقوق ایران و انگلیس عبدالله باقری دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق – – - -

- - – ؛1381 )ع( مشاور 1311

32 تحلیل حقوقی صیغه محرمیت رایج در عرف و آثار اجتماعی آن مینا احسانی کاویجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده – - -

- – – ؛1311 حقوق و علوم سیاسی راهنما 1381

- - - - – – ؛1381 33 ضمان در حقوق تجارت و تطبیق آن با حقوق مدنی، فقه و حقوق قرارداد اروپا دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم داور 1311

34 بررسی حقوق ایثارگران در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عدنان ملکی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز – – - - -

- – ؛1311 مشاور 1381

35 بررسی محدودیت یا ممنوعیت درمان ناباروری زوجین فاقد صلاحیت از دیدگاه حقوق بشر زهرا محرابی توانا دانشکده حقوق دانشگاه شهید - - - -

6

- – – ؛1311 بهشتی داور 1381

- - - - – – ؛1311 36 بررسی فقهی حقوقی و جامعه شناختی ریاست مرد بر خانواده آلاء هوشیاری دانشگاه شهید بهشتی مشاور 1381

- - - - – – ؛1311 37 بررسی و ارزیابی لایحه حمایت خانواده منصوره اشراقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ) پردیس قم ( مشاور 1381

38 بررسی تطبیقی آثار حقوقی اهدا جنین در ایران و انگلیس الهه زنگامه رود دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز داور – – – - - -

– ؛1311 1311

- - – – – – ؛1311 ها محسن کاظمی دانشگاه خوارزمی داور 1311 ‌ 31 رابطه سببیت در جبران خسارت با توجه به پرونده موسوم به هموفیلی

های مربوط به اجرای قوانین خاص جانبازان سید جعفر حسینی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز راهنما – – – - - ‌ 41 بررسی چالش

- – ؛1311 1312

- - - – – – – . های هنری قرآن کریم الهه نیکدوستی دانشکده هنر دانشگاه سوره راهنما 1311 1312 ‌ 41 معرفی، مطالعه و تحلیل واژه

سوابقاجرایی :

 • Ø ؛ عضو جهاد سازندگی از سال 1361
 • Ø عضو بنیاد شهید انقلاب اسلامی از سال 1362 در سمت های مدیر کل امور حقوقی، معاونت امور شهرستانهای معاونت اجرایی ، سرپرست معاونت

پارلمانی، مدیر کل آموزش عالی، رییس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، عضو هیات ممیزه ؛

 • Ø مدیر دانشجویی ، قائم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی ، مسئول هسته گزینش و مشاور رییس دانشگاه، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهید

؛ بهشتی در سال های 1375 تا 1385

 • Ø مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تهران .
 • Ø 1311/1/ 22 مورخه 27 / رییس موسسه آموزش عالی سوره وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از فروردین 1385 تا کنون ) به موجب ابلاغیه شماره 8111

1381 با ارتقا به دانشگاه موافقت اصولی شد و با اعلام وزیر علوم، تحقیقات و /11/ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 23

1312 قطعیت آن به تصویب رسید.(؛ /12/ فناوری در 8

 • Ø 1381 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ /2/ 85 مورخه 21 / عضو هیات امنا دانشگاه هنر به استناد حکم شماره 2141
 • Ø ؛ نایب التولیه و عضو هیات امنای مجتمع دانش پژوهان موقوفه مرحوم دکتر یزدی از اسفند 1311
 • Ø ؛ عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی شهر آفتاب خمین از سال تاسیس 1311
 • Ø ؛ عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضاییه از سال 1312
 • Ø .1312/7/ سرپرست پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی از 21

طرحهایعلمیخاتمهیافته :

– – ؛ 1. سقط جنین در نظام حقوقی ایران به سفارش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی سال 1381

- – ؛ 2. سقط جنین مصنوعی در جهان بینی کلیسای حواری ارامنه گریگوری به سفارش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی سال 1381

3. بررسی عوامل موثر در عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر به سفارش دانشگاه تهران و اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و –

– ؛ فناوری سال 1383

- – ؛ 4. تمکین خاص و آثار حقوقی آن به سفارش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی سال 1384

- – ؛ 5. تدوین رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده به سفارش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی سال 1385

– ؛ 6. تدوین رشته کارشناسی ارشد حقوق رسانه به سفارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1387

- – ؛ 7. طلاق توافقی، رجوع و تنجز آن به سفارش معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی سال 1388

- – ؛ 8. تشکیل پلیس کودک و نوجوان به سفارش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی سال 1388

عضویتدرمراکزعلمیوپژوهشی

1. هیات تحریریه فصلنامه خانواده پ ژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی از سال 1387 تا 1383 و از سال 1381 تاکنون؛ – –

– ؛ 2. فصلنامه حقوق دان مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از سال 1383

– ؛ 3. مدیر مسوول فصلنامه علمی تخصصی رهپویه هنر موسسه آموزش عالی سوره ) دانشگاه سوره ( از سال 1385

– ؛ 4. عضو هیات تحریریه فصلنامه حقوق پزشکی موسسه حقوق پزشکی سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1387

؛ 5. عضو قطب علمی خانواده دانشگاه شهید بهشتی از سال 1381

؛ 6. عضو انجمن علمی سلامت خانواده ایران از سال 1381

7

– ؛ 7. عضو کمیته حقوق شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1311

؛ های آزاد اندیشی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1311 ‌ 8. عضو هیات علمی کرسی

؛ های علمی اعضای هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی از سال 1311 ‌ 1. عضو کارگروه بررسی توانایی

؛1313/11/ 11 . عضو وابسته مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ 13

11 . عضو کارگروه بررسی توانایی های علمی اعضای هیات علمی گروه های علوم سیاسی،و اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه

؛ 1314/3/ شهید بهشتی از 16

12 .عضو کارگروه بررسی توانایی های علمی اعضای هیات علمی گروه های علمی حقوق خصوصی، جزا و جرم شناسی، مالکیت فکری،

؛1314/3/ حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از 16

علایقپژوهشی

1. حقوق خانواده؛

2. حقوق کودک ؛

3. حقوق زن .

مقالات علمی و کتب منتشر شده

الف: کتاب

1. مجموعه قوانین و مقررات آموزش عالی دانشجویان شاهد )دوره های کاردانی وکارشناسی (  انتشارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی )سال 1381 و 1381 و

؛ ) 1382

؛ ) 2. مجموعه قوانین و مقررات آموزش عالی دانشجویان شاهد )دوره های دکتری و تخصصی(  انتشارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) سال 1381

- – – ؛ 3. بررسی فقهی و حقوقی اعسار ، افلاس و ورشکستگی انتشارات فردوسی چاپ اول زمستان 1384

- – – ؛ 4. مسوولیت دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار انتشارات فردوسی چاپ اول اردیبهشت 1386

- – – ؛ 5. سقط جنین ) بررسی سقط جنین از منظر پزشکی ، حقوقی فقهی و .... ( با همکاری جمعی از نویسندگان انتشارات سمت ، چاپ اول پاییز 1386

6. حجاب مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی با همکاری جمعی از نویسندگان انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ اول تابستان – – – -

؛ 1387

7. انسان و سلامت جنسی از دیدگاه قوانین ، مقررات و آرای قضائی به سفارش دانشگاه شاهد )دومین همایش خانواده و مشکلات جنسی 2 و -

- – – ؛ 1384/1/3 ( انتشارات فردوسی چاپ اول اردیبهشت 1387

- – – ؛ 8. بررسی فقهی و حقوقی اعسار ، افلاس و ورشکستگی انتشارات فردوسی چاپ دوم زمستان 1387

- – – ؛ 1. سقط جنین ) بررسی سقط جنین از منظر پزشکی ، حقوقی فقهی و .... ( با همکاری جمعی از نویسندگان انتشارات سمت ، چاپ دوم 1388

– – – ؛ 11 . بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین انتشارات مجد چاپ اول مهر 1388

– – – ؛ 11 . پلیس کودک و نوجوان انتشارات چکه چاپ اول تابستان 1381

- - – ؛ 12 . مباحثی از حقوق خانواده انتشارات جنگل چاپ اول 1381

- – – ؛ 13 . بررسی تطبیقی موانع ارث انتشارات مجد چاپ اول 1381

- – – ؛ 14 . حقوق خانواده انتشارات جنگل چاپ اول 1311

- – – ؛ 15 . حقوق خانواده انتشارات جنگل چاپ دوم 1311

- – ؛ 16 . مطالبات زوجه و روش وصول آن با همکاری دکتر حسین مهرپور و حسن محمدی رمقانی چاپ اول 1311

- - – – ؛ های راهبردی زن و خانواده جمعی از نویسندگان چاپ دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی مقام معظم رهبری چاپ اول 1311 ‌ 17 . اندیشه

- – ؛ 18 . مطالبات زوجه و روش وصول آن با همکاری دکتر حسین مهرپور و حسن محمدی رمقانی چاپ دوم 1311

- – ؛ 11 . مطالبات زوجه و روش وصول آن با همکاری دکتر حسین مهرپور و حسن محمدی رمقانی چاپ سوم 1312

- – – ؛ 21 . حقوق خانواده ) با تجدید نظر و اضافات بر اساس ق. ح. خ. 1311 ( انتشارات جنگل چاپ سوم 1313

8

- – . 21 . مطالبات زوجه و روش وصول آن با همکاری دکتر حسین مهرپور و حسن محمدی رمقانی چاپ چهارم 1313

ب : مقالهها

- ؛ )1361 1. سلسله درس هایی از احکام عملی  انتشارات ستاد بازسازی و نوسازی جهاد سازندگی مناطق جنگزده روستایی استان خوزستان )سال 1361

؛ ) 2. حقوق اساسی  انتشارات اداره کل امور حقوقی صغار بنیاد شهید انقلاب اسلامی )سال 1371

؛ ) 3. وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر  انتشارات اداره کل امور حقوقی صغار بنیاد شهید انقلاب اسلامی )سال 1371

- ؛ ) 4. سهام و فروض در ارث و آموزش عملی تقسیم ارث  انتشارات اداره کل امور حقوقی صغار بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) 1361 سال 1371

– ؛ ) 1375 5. بررسی تطبیقی قوانین ارث و نظرات فقهای معاصر  انتشارات اداره کل امور حقوقی صغاربنیاد شهید انقلاب اسلامی)سال 1374

؛ ) 6. مجموعه استفتائات  انتشارات اداره کل امور حقوقی صغار بنیاد شهید انقلاب اسلامی )سال 1374

؛ ) 7. تعدد زوجات در اسلام  انتشارات روزنامه اطلاعات )سال 1361

- – ؛ ) 8. تحلیل قانون دادگاه های عمومی و انقلاب انتشارات مجمع روحانیون مبارز )سال 1377

- – ؛ ) 1. نگاهی به طرح پیشنهادی افزایش سن رأی دهندگان انتشارات مجمع روحانیون مبارز ) سال 1377

- – ؛ ) 11 . نقدی به تصویب قانون اجرای محکومیت های مالی انتشارات مجمع روحانیون مبارز ) سال 1378

11 . پیک هدایت )دو دوره  ویژه داوطلبان شاهد آزمون سراسری  سالهای 81 و 81 (  انتشارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛

12 . معاملات صغیر ممیز؛

13 . تغییر عین مورد اجاره و انتقال آن به غیر توسط موجر؛

– ؛ 14 . تقریرات درس خارج فقه اجاره حضرت آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی 1377 تا 1371

15 . سقط جنین در نظام حقوقی ایران از نظر ادله نفی ضرر  فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری سمینار بررسی جامع سقط جنین در ایران -

1381 کرمانشاه ؛ - /12/ 7و 8

16 . سقط جنین مصنوعی در جهان بینی کلیسای حواری ارامنه گریگوری  فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری سمینار بررسی جامع سقط جنین در ایران

1381 کرمانشاه ؛ - /12/ 7و 8

- ؛ 17 . بررسی تطبیقی اهلیت برای دعوی قصاص )تز درس خارج مقام معظم رهبری( تابستان 1381

18 . مسؤولیت مدنی صغیر و مجنون ؛

11 . موارد رفع مسؤولیت بایع و مشتری براساس کنوانسیون بیع بین المللی )مصوب سال 1181 .م  وین( ؛

21 . شناور بودن ثمن ؛

- - ؛ 21 . اجزاء در اصول فقه تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت الله جعفری اراکی 1377 تا 1371

22 . وضعیت حقوقی اوراق مشارکت ؛

23 . تعریف شرکت تعاونی ؛

24 . موانع ارث در مذاهب فقهی اسلام )رساله کارشناسی ارشد( ؛

25 . عجز از پرداخت از دین و آثار فقهی و حقوقی آن )رساله دکتری( ؛

؛ 26 . حبس مدیون در فقه و قوانین موضوعه  مجله رهنمون  دورة جدید شماره های سوم و چهارم تابستان و پاییز 1383

- - /2/ 27 . وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی )نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران 31 28

؛ )1383

- /2/ 28 . وضعیت حقوقی طفل متولد از رحم اجاره ای  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی )نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران 31 28

؛ )1383

- 21 . ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره رشیده  پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی )نخستین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران 28

؛ )1383/2/31

؛ )1382/7/ 31 . اختلالات جنسی و بررسی آثار حقوقی آن  دانشگاه شاهد )اولین همایش خانواده و مشکلات جنسی 23

- - ؛ 31 . وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی  مجله شماره 2 خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تابستان 1384

– ؛ 32 . بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین مجله انصاف شماره های 3 و 4 تابستان 1384

- ؛ )1384/1/ 33 . آثار حقوقی و کیفری انتقال بیماری از طریق تماس جنسی دانشگاه شاهد )دومین همایش خانواده و مشکلات جنسی 3

- ؛ )1384/1/ 34 . تمکین خاص و آثار حقوقی آن دانشگاه شاهد )دومین همایش خانواده و مشکلات جنسی 3

9

35 . بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره های روزانه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در

مقایسه با گروه های مشابه ) تابستان 1384 ( ، به سفارش دانشگاه تهران ؛

36 . بررسی تأثیر اصلاحات حقوقی دهه های اخیر در مشکلات خانوادگی موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی قم همایش تقویت نظام خانواده و – -

- ؛ 1384/12/ آسیب شناسی آن 11 و 11

37 . بررسی فقهی اهدای گامت و جنین سمینار اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری پژوهشکده ابن سینا و موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و –

؛ ) علوم سیاسی دانشگاه تهران ) 11 و 11 اسفندماه 1384

38 . بررسی حقوقی اهدای گامت و جنین سمینار اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری پژوهشکده ابن سینا و موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و –

؛ ) علوم سیاسی دانشگاه تهران ) 11 و 11 اسفندماه 1384

- ) 31 . بررسی ولایت مادر بر فرزند در فقدان پدر پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی )دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران اردیبهشت 1385

؛

41 . بررسی ماهیت طلاق توافقی رجوع و تنجز آن پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی )دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران اردیبهشت -

1385 معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی( ؛ -

41 . ادیان ومذاهب رسمی در قانون اساسی ایران اولین سمینار تعامل اقوام ، مذاهب و ادیان در مطبوعات محلی ادارات کل مطبوعات داخلی وزارت – -

1385 ارومیه ؛ – - /8/ 1385 تا 18 /8/ ارشاد اسلامی و اداره کل ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی 17

42 . طراحی رشته های میان رشته ای ، طرح توجیهی و برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته حقوق رسانه ها همایش رشته های حقوق : آسیب –

ها و توسعه حقوقی 2 و 3 آذر 1385 مشهد پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ؛ – – -

43 . نقش رشته های حقوق در توسعه ی اقتصادی  همایش رشته های حقوق : آسیب ها و توسعه حقوقی 2 و 3 آذر 1385 مشهد پژوهشکده علوم – – -

انسانی و مطالعات فرهنگی ؛

44 . تاثیر جهانی شدن حقوق بر نهاد خانواده همایش جهانی شدن حقوق و چالش های آن دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد – – –

1385 مشهد ؛ /12/ 15 و 16

45 . طراحی رشته ، دلایل توجیهی و برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته حقوق خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی زمستان – –

؛ 1385

46 . بررسی برآیند تربیتی و تادیبی مجازات کودکان در ایران ، آیا قانونگذار به اهداف خود رسیده است ؟ سومین کنفرانس روانشناسی و حقوق ، استرالیا

، خرداد 1386 SAPMEA به علت عدم امکان سفر علمی ارایه کامل مقاله صورت نپذیرفت ؛ -

47 . تشکیل پلیس اطفال ونقش زنان همایش علمی کاربردی پلیس زن و توسعه امنیت عمومی ؛ –

48 . بررسی تاثیر سبک مدیریت عضو رهبر ) LMX - ( بر تحول جو سازمانی دانشگاه سوره از دید کارکنان 7 th Industrial &

OrganisationalPsychology Conference (IOP) – 28 june 2117 استرالیا به علت عدم امکان سفر علمی ارایه کامل مقاله – -

صورت نپذیرفت ؛

41 . محدوده حجاب جهانگردان و اتباع بیگانه سمینار حجاب ، مسوولیت ها و اختیارات دولت اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و – – –

فرهنگ اسلامی 11 خرداد 1386 قم ؛ – –

51 . انتقال بیماری با تماس جنسی اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – – –

؛ 1386 /8/ 23 و 24

– – )1386 /8/ 51 . بررسی فقهی و حقوقی موارد موجهه عدم ایفای وظایف جنسی زوجه دانشگاه شاهد )سومین همایش خانواده و مشکلات جنسی 6 تا 8

؛

- – ؛ )1386 /8/ 52 . آثار حقوقی تغییر جنسیت دانشگاه شاهد )سومین همایش خانواده و مشکلات جنسی 6 تا 8

53 . طراحی رشته ، دلایل توجیهی و برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته حقوق رسانه ها پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت –

علوم، تحقیقات و فناوری ؛

54 . بررسی حقوقی اهدای گامت و جنین پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی فصلنامه علمی و پژوهشی پایش سال ششم ، شماره چهارم – – – -

؛ پاییز 1386

55 . نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده نشست نیم روزی نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده از ابعاد حقوقی ، روانشناسی و جامعه شناسی یکشنبه – -

1386/11/28 تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ؛ – -

11

56 . نقد و بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان همایش بین رشته ای نقد و بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان از ابعاد -

1387 تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز – - - /1/ حقوقی ، روانشناسی و جامعه شناسی سه شنبه 27

پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان ملی جوانان ؛

- - ؛ 57 . بررسی فقهی و حقوقی حضانت سومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 1387

58 . نقد و بررسی تحولات دادرسی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان سومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران پژوهشکده خانواده دانشگاه - -

؛ شهید بهشتی اردیبهشت 1387

- - ؛ 51 . خلاء های قانونی در تلقیح مصنوعی سومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 1387

61 . برگزاری و سخنرانی در اولین کارگاه آموزشی سلامت جنسی از دیدگاه قوانین و مقررات سومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران - -

؛ پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 1387

– – – ؛ 87/5/ 61 . بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت سمپوزیوم اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران 13

62 . بررسی فقهی و حقوقی اهدای گامت و جنین سمپوزیوم تازه های ناباروری و بررسی آن از دیدگاه فقه ، حقوق و اخلاق دانشگاه علوم پزشکی – –

– ؛ 87/5/ شهرکرد 17

63 . آداب دانشجویی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی همایش درآمدی بر جایگاه آداب معنوی در هنرهای سنتی فرهنگستان هنر و موسسه آموزش – -

– ؛1387/8/ عالی سوره 21

64 . بررسی فقهی و حقوقی انتقال بیماری از طریق تماس جنسی دومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی ایدز و حقوق بشر دانشگاه علوم پزشکی – – -

- ؛ 87/8/ شهرکرد 1و 8

65 . سخنرانی تعامل اقوام و ادیان در قانون اساسی دومین همایش ملی تعامل اقوام ، ادیان و مذاهب در مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و – –

- – ؛ 87/12/ اداره کل ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی ارومیه 21

.66 Family Protection Draft Bill proposed by the Iranian Judiciary three decades after the Islamic

Revolution - Bulletin of International Legal Developments 2118 Issue – 22 December – 2118

67 . بررسی آثار صدور حکم حجر تاجر ورشکسته و رفع آن فصلنامه حقوق مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – – –

– – ؛ دوره 41 شماره 1 فصل بهار 1381

– 68 . مقاله: محدوده حجاب جهان گردان و اتباع بیگانه در کشورهای اسلامی در کنفرانس ملی حجاب مسئولیت ها و اختیارات و دولت اسلامی ج 1

)مقالات فقهی و حقوقی ( انتشارات پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم ؛ -

61 . بررسی نارسایی ارزیابی روان شناسی قانونی در پرونده های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی –

؛ ) شماره 14 )تابستان 87

71 . بررسی فقهی طرح توسعه حدود ولایت والدین به محل تحصیل آموزش عالی دختران همایش ملی حق بر آموزش دانشکده حقوق و پژوهشکده – –

- ؛ 1388/2/ خانواده دانشگاه شهید بهشتی 22

71 . مروری بر قوانین مصوب در حوزه خانواده فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد وابسته به مجمع علمی و فرهنگی مجد سال دوم شماره – – –

– ؛ هشتم بهار 1388

- - - ؛ ) 16 )زمستان 87 / 72 . لایحه پیشنهادی حمایت خانواده و بایسته های آن فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی شماره 1

- - - ؛ ) 73 . طلاق قضایی و ماهیت آن فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی شماره 18 )زمستان 87

- ؛) 11 )پاییز 88 / 74 . نقد و بررسی تحولات دادرسی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی شماره 1

- – – ؛ 75 . محدودیت ازدواج مجدد در شرط ضمن عقد نکاح چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد 21 تا 22 آبانماه 1388

76 . روش های نوین درمانی و نقش آن در توسعه و تضییق نکاح چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد 21 تا 22 آبانماه – – -

؛ 1388

77 . بررسی فقهی و حقوقی تکالیف جنسی زوجین و نقش آن بر سلامت جنسی خانواده چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه – -

– ؛ شاهد 21 تا 22 آبانماه 1388

78 . بررسی فقهی حق حیات کودک نخستین همایش ملی حق حیات با تاکید بر حق حیات کودک دانشکده حقوق و پژوهشکده خانواده دانشگاه – –

- ؛ 1388/1/ شهید بهشتی 17

71 . نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیش گیری از وقوع جرم همایش ملی علمی  کاربردی پیش گیری از جرم  قوه قضاییه مشهد – – -

11

؛ 1388/12/13

- - ؛ 81 . حقوق مالی زوجین در خانواده سالم چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت 1381

81 . حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده زیر ساخت خانواده سالم چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید - -

؛ بهشتی اردیبهشت 1381

82 . خانواده سالم و ریاست آن ) تحلیل ماده 1115 قانون مدنی ( چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی - -

؛ اردیبهشت 1381

83 . بررسی مقایسه ای عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری و سهمیه مناطق در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی مجله نامه آموزش –

– – – – – ؛ عالی سازمان سنجش آموزش کشور و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دوره جدید سال سوم شماره 11 تابستان 1381

- – – – ؛ 84 . نسب طفل متولد از رحم جایگزین نشریه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق )ع( سال نهم شماره دوم پاییز و زمستان 1378

1381 پژوهشکده ابن سینا و دانشکده حقوق دانشگاه – – – /8/ 85 . بررسی فقهی و حقوقی شبیه سازی سمینار ژنتیک، حقوق ، اخلاق و روانشناسی 21

شهید بهشتی تالار عدالت ؛ –

.86 Human Rights and Communication – IAMCR – Media Law and Policy Institute- Interaction between media

Rights and Audience Rights : A case study of the BBC Attitude toward the Gaza Crisis مکزیکوسیتی؛ –

87 . مقاله نسب طفل متولد از رحم جایگزین با همکاری عاصف حمدالهی دانشگاه امام صادق )ع( نشریه معارف اسلامی و حقوق سال نهم – – – –

– ؛ شماره 2 پاییز و زمستان 1387

88 . تعیین حلیت و حرمت روش های تولید جنین آزمایشگاهی جنین آزمایشگاهی از دیدگاه فقه ؛ حقوق و اخلاق یادواره مرحوم دکتر سعید کاظمی –

1381 پژوهشگاه رویان؛ – - /11/ آشتیانی 8

81 . جهانی شدن حقوق وخانواده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همایش ملی آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران – – -

1381/11/18 تالار آفتاب؛ –

11 . حق درمان از حقوق اساسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنگره بین المللی حقوق بیماران کیش 3 تا 5 اسفند 1381 مرکز همایش های – – – -

بین المللی کیش؛

1311 دانشگاه – – – – /2/ 11 . نقش پلیس کودک و نوجوان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی اولین کنگره پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیرجند 1

پیام نور و سازمان بهزیستی؛

- – – ؛ 12 . بررسی آثار حقوقی تغییر جنسیت مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ) علمی و پژوهشی ( فصل بهار شماره 53

13 . بررسی فقهی و حقوقی و پزشکی ماده 435 ق . م . ا ) دیه بیضتین (  فصلنامه فقه پزشکی ) علمی و پژوهشی ( مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق –

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال دوم شماره دوم؛ – -

- – – – ؛ 14 . بررسی ماهیت حقوقی نحله مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ) علمی و پژوهشی ( دوره سوم شماره اول بهار و تابستان 1311

– – – – ؛ 15 . مسئولیت مدنی اصحاب رسانه با مطالعه موردی در مطبوعات مجله رسانه ) علمی و ترویجی ( سال بیست و یکم شماره 3 و 4 پیاپی 83

16 . بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی ماده 435 ق.م.ا پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی دانشگاه شاهد مرکز همایش هایی بین – – -

- ؛1311/8/ المللی امام خمینی )ره( تهران 6

17 . بررسی فقهی شناسایی حق بشری در راستای مصالح عامه همایش مصلحت و حقوق بشر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلخت نظام کرسی – – -

– ؛ حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو آذر ماه 1311

18 . تغییر جنسیت، جواز و آثار وضعی آن همایش ملی ومیان رشته ای جنسیت مضاعف، انسان دوگانه و یگانگی انسانیت دانشکده حقوق دانشگاه – –

– – ؛1311/8/ شهید بهشتی تالار عدالت 22

11 . بررسی تنگناهای حقوقی و قانونی در حیطه زنان سرپرست خانوار در پنج دهه اخیر دانشگاه شهید بهشتی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و 28 دستگاه –

- – ؛ حمایتی زنان سرپرست خانوار مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تالار ابوریحان اول آذر 1311

– 111 . نقش سازمان های متولی و بایدها و نبایدهای حقوقی در وضعیت زنان سرپرست خانوار دانشگاه شهید بهشتی و کمیته امداد امام خمینی )ره( و 28

- – ؛ دستگاه حمایتی زنان سرپرست خانوار مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تالار ابوریحان اول آذر 1311

1311 دفتر مقام معظم رهبری؛ - - - /11/ 111 . پشینه تاریخی اشتغال زنان و جایگاه اشتغال آنان در فقه سومین نشست راهبردی؛ زن و خانواده 14

112 . بررسی فقهی لمس و نظر مادر جانشین؛ حرمت یا جواز اولین کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری چالش ها و راهکارهای رحم جایگزین – - -

1311 پژوهشگاه رویان؛ – - /11/ یادواره مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی 15

113 . حضانت نوزاد حاصل از رحم جایگزین در حقوق ایران و فقه امامیه اولین کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری چالش ها و راهکارهای رحم – -

12

1311 پژوهشگاه رویان؛ – - - /11/ جایگزین یادواره مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی 15

114 . حقوق معنوی زوجین در فقه امامیه، ) مطالعه موردی ( قوانین ایران و سوریه چهارمین همایش نو اندیشی دینی با محوریت خانواده و زنان – -

دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 27 آذر ماه 1311 دانشگاه شهید بهشتی – -

تالار مولوی؛

پور و فهیمه ترابی یگانه اولین کنگره بین المللی و پنجمین – ‌ 115 . خانواده و اسناد بین المللی: جهانی شدن با همکاری سودابه رضوانی، سعیده قاسمی

- - ؛ کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی 23 و 24 اردیبشت 1311

اللهی و سهیل ذوالفقاری اولین کنگره بین المللی و – ‌ 116 . انعطاف پذیری مقررات حقوق خانواده اسلامی نسبت به جهانی شدن با همکاری عطیه شمس

- - ؛ پنجمین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی 23 و 24 اردیبشت 1311

های جهانی شدن در خانواده با همکاری سیده وحید دریانورد و سودابه رضوانی اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره – ‌ 117 . حق بر تعلیم آموزه

- - ؛ آسیب شناسی خانواده در ایران  خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی 23 و 24 اردیبشت 1311

118 . تاثیرات جهانی شدن بر حریم خصوصی خانواده با همکاری صدیقه جوان اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران  -

- - ؛ خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی 23 و 24 اردیبشت 1311

1311 برگزارکنندگان: معاونت حقوقی ریاست – – – /8/ المللی حقوق عمومی در قرآن کریم 15 ‌ 111 . کرامت ذاتی انسان در قرآن کریم همایش بین

جمهوری، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی؛

- - - – 111 . سقط درمانی؛ حق یا تکلیف؟ دومین کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری یادواره مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی دی ماه 1311

پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی؛

المللی خانواده در هزاره سوم برگزارکنندگام: انجمن ایرانی مطالعات زنان، مرکز امور زنان ریاست – – ‌ 111 . خانواده و جهانی شدن اولین همایش بین

– ؛ جمهوری، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، یونسکو، دانشگاه خوارزمی و غیره 7 و 8 اسفند 1311

112 . مطالعه فقهی و حقوقی پیمان آتی با همکاری مصطفی مظفری و دیگران مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ) علمی و پژوهشی ( فصل – -

- – ؛1311 بهار شماره 57

113 . تاملی انتقادی تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی )ره( با همکاری سعید کرمی پؤوهشنامه متین ) علمی و – –

- – ؛ پژوهشی ( شماره 57 زمستان 1311

114 . جستاری در قوانین و مقررات حمایتی از زنان سرپرست خانوار در ایران با همکاری سید محمد مهدی خلیل زاده فصلنامه زن حقوق و خانواده – – –

- ؛ ) علمی و پژوهشی ( 1311

های عمومی برای زنان در حقوق ایران و فقه امامیه با همکاری محمد صادقی و مجتبی شفیع زاده خولجانی فصلنامه زن – – - ‌ 115 . تصدی مسئولیت

- ؛ حقوق و توسعه ) علمی و پژوهشی ( 1311

های ارتباطی ) علمی و پژوهشی ( صدا و سیما؛ - - ‌ پور فصلنامه پژوهش ‌ ای کودکان و نوجوانان با همکاری نسرین علی ‌ 116 . تاریخچه حقوق رسانه

.117 The Principle Of Equity ( Insaf ) , The Complementary For Inner And Apparent Intention ( Qasd ) – European Journal Of Scientific Research by Reza Najafloo. United Kingdom – ISSN 1451212X- H Index – 12 : Multidisciplinary .

- - – 118 . تاثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه با همکاری حسن محمدی رمقانی؛ فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی شماره 33

؛ ) )بهار 1312

111 . ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی با همکاری محمد صادقی؛ فصلنامه علمی و پژوهشی فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی –

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) پذیرش (؛

.121 The right to family life in Iran سمینار چهارمین گفتگوی بین فرهنگ ها؛ حقوق خانواده در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی -

ایران و آلمان 15 تا 22 سپتامبر 2113 ، دانشگاه گوتینگن آلمان؛ -

.121 Protection of Children in Conflict with the Law : The need for Children Police با همکاری خانم ماهرو

– – ؛ غدیری دانشگاه جان هاپ کینز استانبول 31 سپتامبر تا اول اکتبر 2113

122 . جستاری فقهی حقوقی بر حقوق سیاسی زنان: در پرتو آرای موافقان و مخالفان؛ با همکاری محمد صادقی و مصطفی شفیع زاده خولجانی –

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق )ع(؛ مجموعه مقالات همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات دانشگاه حضرت معصومه

؛ )س( ؛ نوبت اول؛ پاییز 1312

13

123 . جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی؛ با همکاری رضا بیرانوند دانشجوی دوره دکتری دانشگاه خوارزمی و حسین یاراحمدی اعضای هیات

؛ علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی؛ فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی؛ علمی و ترویجی، شماره 31 ؛ سال یازدهم، پاییز 1313

124 . حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران؛ با همکاری محمد صادقی و فضه سادان حسینی؛ دو فصلنامه علمی

ترویجی فقه و حقوق خانواده؛ دانشگاه امام صادق )ع( ) پذیرش (؛

.125 Civil Responsibilities of states against Environmental Damages- Mazaher Ahmadpour Ghareh Darvish - Switzerland Research Park Journal – ISSN: 1122-1413 – Vol. 113- Issue 11 -؛ . 2114

.126 Civil Liability of the Owners of Neighboring Properties against Each Other- Azia varzand - Mazaher Ahmadpour Ghareh Darvish - FANA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN ISSN: 1126-5611

(Acceptance .)

.127 The situation of minors contracting the commodatum – Reza Aghaabbasi Journal of Science and

today's World – ISSN 2322-326X – Volume 3- 2114

. 128 Vicario's Liability in French Law -- Switzerland Research Park Journal – Amirhossein Hazeghi and

Mazaher Ahmadpour Ghareh Darvish ISSN: 1122-1413 – Vol. 113- Issue - .2114 12

121 . نقص علم در مسئولیت مدنی ناشی از تولید کالا؛ با همکاری دکتر غفور خویینی، محسن کاظمی و شجاع روزبهانی؛ فصلنامه علمی و پژوهشی فقه

؛ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ شماره 25 ؛ تابستان 1312

.131 Civil Liability of Agricultural Insurance Fund Resulted from any Stoppage in Presenting of Insurance Services –– Ali Atashi - GAIA – - - 452 Volume 45 – no 1

.131 Legal Reasons of International Sanction - Imposers – Saleh Farhadi and Abbas Ganjeh Ajirlou - Journal of Applied Environmental and Biological Sciences – ISSN: 4202 – 2422 – Article No. JAEBS – 267 – 1 ( Thomson Reuters ISI indexed )

؛ 132 . حقوق مالکیت فکری معماری ؛ نشریه علمی و پژوهشی صفه دانشکده معمار دانشگاه شهید بهشتی؛ با همکاری مصطفی خرمی؛ شماره 61

133 . حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای؛ با همکاری سید محمد مهدی خلیل زاده فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره -

. 36 ؛ دوره نهم؛ زمستان 1312

134 . مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف؛ با همکاری حمید اسدی و سید محمد مهدی خلیل زاده، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش

؛ حقوق مدنی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1312

135 . ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلوگیری از ازدواج مجدد؛ با همکاری سید محمد آذین و حسن فدایی؛ فصلنامه علمی و پژوهی خانواده پژوهی دانشگاه

؛ شهید بهشتی، شماره 38 ، دوره دهم، تابستان 1313

136 . بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران؛ با همکاری مجید صادق نژاد نایینی و سید محمد مهدی خلیل زاده، مجله علمی

پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، )پذیرش(.

137 . فرزندخواندگی و حق بر خانواده در پرتو مصالح عالیه کودک؛ با همکاری ماهرو غدیری؛ مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید

- . بهشتی، شماره 14 تابستان 1312

138 . بررسی شبیه سازی انسان از منظر فقهی؛ مهدی سیف اللهی و نسرین جعفری، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، )پذیرش(؛

130. Civil Liability Of Government In Assumption Of Natural Upon Disasters, Behrooz Mami- Mazaher Ahmadpour Ghareh Darvish - Fauna Rossi I Sopredel Nykh Stran ISSN: 1246-5610. Vol 12- No 3.

14

. The Ro122. le Of Warnings In Civil Liability Results From Medicians,

Hashemi- Fauna Rossi I Sopredel Nykh Stran ISSN: 1246-5610. Vol 12- No 3.

12 121.1121. Civil Liability For The Airlines Regarding Flight Delay Or Cancellation,1304- Latif Ebadpour- Kuwait Chapter of Journal of Business and Management Review – Vol 3- No 12 (a)- June 4212.

124. A Reflection On The Nature And Method Of Concluding Electronic Contracts

Mohsen Emami Gheshlagh, Hamid Reza Koroghli –Asian Research Consortium-June 4212.(ISC).

123. The Theoretical Basis For Termination Of Revocable Contracts- Mohammad Saeidikia- Journal of Social Issues and Humanities (ISC)- Vol 3- No 2- in April 4215.

122. A comparative survey of contract exemption in article 20 of international sale of goods of France and Iran law- Reza Aghaabbasi- Journal of Social & Humanities- ISNN: 4325-4633- Vol 3- No 12- October 4215.

125. Investigating the intent and the will of electronic contract parties – Rouhollah raissi –International Journal of current life sciences. ISSN:4420. Vol 2. Issue 0 September 4212.

15. Review of Legal Jurisprudential Impossible dowry –Amin Karimpour Ali Abad – 126 . MAGNT Research Report – ISSN: 1222 – 7030. Vol 4 (6). PP 341- 347.

122. Prediction of Breach of Contract in the Vienna Convention 1072 and the Iranian Law- A lireza Haji Ahmadi - Pinnacle Research Journals. January 4215. ISSN (online):4427 - 2640

127. General Description of Damage of not following the 1072 convention of Wien and Iranian Law- Hosein Mahdavi- Hamid Reza Koroghlo- Mohammad Zaher Mohammadi – Mohsen Emami Gheshlagh. European Online Journal of Natural and Social Sciences. ISSN: 1725-3624.

120. The Position oF Transaction Cause in the Iranian Law- European Online Journal of Natural and Social Sciences- Alireza Haji Ahmadi- Noshafarin Rezai. Vol 3- No 2- 4212.

152. Economic analysis of equity in contracts – International Journal Of Current Life Sciences – ISSN: 4420 – 1265 – November – 4212.

151. The Theoretical Basis for Termination of Revocable Contracts – Mohammad saeidikia - Journal Of Social Issues and Humanities – Issn: 4325 – 4633 - Volume 3 – Issue 2 – April 4215.

154. A comparative Study on the Compulsory Implementation (In Specie Performance) as the Conventional Contract in the Law of Iran, French and the Convention of International Transaction of Goods Approved in 1072 of Vienna - Mohammad saeidikia - Journal Of Social Issues and Humanities – Issn: 4325 – Volume 3 – Issue 2 – Novebber 4212.

153. Civil Liability of the Government in Car Crashes with the Emphasis on the Crash of two Scania Buses in Qom-Tehran Highway – Alireaza Saneie – Pinnale Research Journals – November 4212.

152. The effects of annulment in international transaction s convention of goods Iran France civil Law – Mohammad Taghi Ebrahimi – Asian Research Consortium – December Special 4212.

155. An Economic Analysis of Islamic Criminal law of Homicide: A Coasian Approach to Criminal law,1304

– Mojtaba Ghasemi – Eurasian Law Research -Manouchehr Zahmatkesh -. Electronic commerce law in Quran and Sunnah 156

.Journal

152. Will and Intention for Spescifyng the Jointure ( Women Peyable After Marriage )- Mohammad Jalali Nejad – Pinnacle Research Journal.

15

158 . حلیت و حرمت تلقیح مصنوعی و انتقال جنین در فقه و حقوق موضوعه و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان منوچهر زحمتکش مجله علمی و – –

– . پژوهشی علوم انسانی و هنر شماره 15

.150 An Economic Analysis of Adultery Law in Islam – Second International Law & Economics Conference – Bilkent University – Ankara – Dr Mojtaba Ghasemi.

162. Incompetency and Interdiction – Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS) (Thomson ISI Indexed) – Naser Garosi – ISSN: 4202-2422 – Vol. 5- No 2 –in Julay 4215.

-161 بررسی نقش مالکیت فکری در توسعه اقتصادی؛ اولین کنفرانس نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی؛ با

1314 ، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور معاونت علمی و فناوری /3/ همکاری امین امیرحسینی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 4

ریاست جمهوری؛

-162 بررسی مسئولیت آلودگی ناشی از مواد نفتی دریاها و راهکارهای جلوگیری از آن با نگاهی به کنوانسیون های بین المللی، با همکاری امین

امیرحسینی، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما،

؛ 12 ژوئن 2115 ،1314/3/22

-163 اوراق خزانه پوشش داده شده در برابر تورم؛ ابزاری جدید برای سیاست های پولی و مالی دولت؛ دومین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای

؛1314/4/ کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت؛ با همکاری سید علی اکبر طبایی عقدا؛ 5

-164 162 تحلیل فقهی حقوقی دامنه مسئولیت امین در قراردادهای امانی؛ دومین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در – -

؛1314/4/ علوم انسانی و مدیریت؛ با همکاری سید علی اکبر طبایی عقدا؛ 5

عضویتدرکمیسیونهاوشوراها

؛ 1. عضو هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی از سال 1361 تا 1387

؛ 2. عضو و مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه شهید بهشتی از سال 1371 تا 1385

؛ 3. عضو کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سال های 1382 تا 1384

؛ 4. عضو هیات ممیزه طرح ارتقاء شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی کشور در بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 1383

؛ 5. عضو کمیسیون قوانین و مقررات بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 1384

؛ 6. عضو شورای مفاخر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال 1385 تا 1387

؛ 7. نماینده دانشگاه شهید بهشتی در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سال 1385

– – ؛ 8. عضو کارگروه تخصصی خانواده و سلامت اجتماعی شورای اجتماعی کشور وزارت کشور از خرداد 1386 تا 1387

؛ 1. عضو کارگروه پژوهشی دفتر امور بانوان وزارت کشور از مرداد 1386 تا 1387

؛ 11 . عضو شورای علمی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورایعالی انقلاب فرهنگی از شهریور 1386 تا 1387

11 . عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه های غیردولتی از سال 1387 تاکنون؛

– ؛ 12 . مدیر گروه علمی قوانین و مقررات فرهنگی مرکز مطالعات راهبردی شورایعالی انقلاب فرهنگی از آذر ماه 1388

؛ 13 . دبیر شورای تحول و توسعه دانشگاه سوره از سال 1388

؛ 14 . عضو شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در سال 1312

؛ 15 . عضو هیات جذب دانشگاه شهید بهشتی از دی ماه 1313

. 16 . عضو هیات انتظامی اساتید دانشگاه شهید بهشتی از بهمن ماه 1313

کرسینوآوریشورایعالیانقلابفرهنگی

نوآوری مسئولیت دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ) وی ژه علوم انسانی ( – -

16

1388 دبیرخانه هیات - /7/ 1388 شورای داوران و ابلاغیه شماره 716 /ص/ه مورخه 13 /6/ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد مصوبه جلسه 31

به عنوان اولین نوآوری ، اولین کرسی حقوق در ایران و اولین کرسی دانشگاه شهید بهشتی و هشتمین کرسی موفق ایران شناخته شده است ؛ نشان

1313 سند ملی نشان درجه دو کرسی نظریه پردازی به وسیله دبیر – /11/ 1388 اهدا و در تاریخ 16 /1/ دانشگاه شهید بهشتی در هفته پژوهش 23

شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس دبیرخانه حمایت از کرسی ها اعطا شد.

کرسیآزاداندیشی:

1 موضوع: تاثیر دو عنصر زمان و مکان در فرآیند حقوق خانواده؛ -

با مشارکت عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع( جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی؛

برگزار کنندگان: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ بسیج اساتید؛ معاونت فرهنگی دانشگاه و پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی در

دانشگاه خوارزمی.

1311 در تالار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی. /11/ تاریخ و مکان برگزاری: 13

2 موضوع: جایگاه فقه در حقوق -

برگزارکننده: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع(؛

1311 دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق )ع(. /8/ تاریخ و مکان برگزاری: 1

مدیریتاجرایی:

Ø 87 دانشگاه شهید بهشتی و حکم /1/ 131 /ص مورخ 24 /1/ 85 و پیرو بعدی آن به شماره 15 /1/ به استناد نامه مأموریت شماره 31413 مورخ 22

1388 برای ریاست دانشگاه سوره از سال 85 تاکنون با حفظ وظایف موظف آموزشی /7/ 321 مورخه 27 /88/ ماموریت صادره به شماره 2664

14 موافقت به عمل آمد. /3/ 13 با تمدید ماموریت تا 17 /2/ 321 مورخ 7 /13/ بر اساس حکم شماره 3225

بر اساس پیشنهاد رییس سازمان تبلیغات اسلامی و هیات امنای دانشگاه سوره و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استناد نامه شماره

1314 مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه به مدت 4 سال دیگر حکم ریاست دانشگاه سوره تمدید شد. /1/ 15/1112 مورخ 25

Ø از آبان ماه سال 1312 سرپرست پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تا تیر ماه 1314

Ø از تیرماه سال 1314 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دکتر حسن جعفری تبار

دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

hjtabaratut.ac.ir


سوابق علمی - پژوهشی دکتر حسن جعفری‌تبار

دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، 1380.

 

کتابهای حقوقی:

 1. دیو در شیشه (در فلسفه رویه قضایی)، حق‌گزاران، 1395.
 2. مُلک معنی در کنار (در فلسفۀ حقوق مالکیت فکری)، شرکت سهامی انتشار، 1392.
 3. مسئولیت مدنی کالاها، نشر دادگستر، 1389.
 4. فلسفه تفسیری حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1388.
 5. بر منهج عدل (مقالات اهداشده به استاد ناصر کاتوزیان)، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
 6.  حکومت قانون و جامعه مدنی، با دیگر نویسندگان، موسسه حقوق بشر، 1385.

 

کتابهای غیرحقوقی:

 1. در دلو آفتاب (تاثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی)، شرکت سهامی انتشار، 1391.

 

مقالات حقوقی:

 1. ارتباط انسان‌شناسی با مسائل و مشکلات نهاد حقوق، در کتاب انسان‌شناسی و جامعه‌سازی، جهاد دانشگاهی، 1394.
 2. کاتوزیان و حقوق زیان (دربارۀ کاتوزیان و نظریۀ مسئولیت مدنی)، در کتاب بر منهج عدل، دانشگاه تهران، 1393.
 3. اینجا دوستت دارم (دربارۀ ملی‌گرایی حقوقی کاتوزیان)، در کتاب بر منهج عدل، دانشگاه تهران، 1393.
 4. نظریه‌های اتمی و مولکولی در مسئولیت مدنی، در کتاب با قافلۀ عدالت، به اهتمام دکتر ابراهیم شعاریان، انتشارات ستوده، 1393.
 5. راز با مادر (در تقدم رضایت مادر برای کاهش جنین)، در کتاب سقط درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی، انتشارات سمت، 1394.
 6. به سوی روزن چشم (در حقوق نفسانی)، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهیدبهشتی، شمارۀ 62، تابستان 1392.
 7. در کنج خلوت (گفتاری در حق خلوت حریم خصوصی، در کتاب ارج‌نامۀ دکتر الماسی، شرکت سهامی انتشار، 1391.
 8. نقد رأی وحدت رویه شماره 647، نقدرویه قضایی، انتشارات دادگستری استان تهران، 1391.
 9. به جایی که سیمرغ را خانه بود (دیباچه بر کتاب فرزندخواندگی، نشر دانش، 1390.
 10. سبب بی‌سببان (در مسئولیت بی سبب در اکراه در قتل)، مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر گرجی، 1389
 11. نظریه مسئولیت مدنی، مجله مهرنامه، دی 1389.
 12. حقوق عاشقانه علیه حقوق کامجویانه، فصلنامه حقوق، شماره 1، پاییز 1388.
 13. شهروندی و شهربندی (گفتاری در تحلیل مواد 960 و 961 قانون مدنی)، در مجوعه مقالات حقوق شهروندی، 1388.
 14. وضعیت آموزش حقوق در نظام آموزش عالی کشور، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی نهاد ریاست جمهوری، شماره 15و 16، پاییز 1387.
 15. شهروندی آری، شهروندی نه، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، 1386.
 16. قاضیان چون شاعران، (گفتاری در فرض حقوقی و ارزش آن همچون دلیلی بر اثبات دعوا)، مجله حقوق تطبیقی، شماره 2، پاییز 1385.
 17. مُلکِ معنی در کنار (گفتاری در فلسفه حقوق مالکیت فکری)، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،  شماره 2، تابستان 1386.
 18. چون مهر فرزند، (گفتاری در جایگزینی رحم از منظر فلسفه حقوق)، مجله باروری و ناباروری، 1386.
 19. نسبت آزادی و قانون، در مجموعه  حکومت قانون و جامعه مدنی، 1385.
 20. شرح حق پایان ندارد همچو حق، گفتاری در سیر تاریخی تقلیل مفهوم حق از عدالت به مالکیت، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره 72، تابستان 1385.
 21. هَمَم شهریاری هَمَم موبدی، گفتاری در حقوق مذهبی ساسانیان، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،  شماره 70، 1384.
 22. درآمدی بر تاریخنگاری علم حقوق، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره 60، 1383.
 23. فلسفه و ادبیات آزادی بیان در ایران، در مجموعه  آزادی اندیشه و بیان، انتشارات موسسه حقوق بشر، 1382.
 24. از آستین طبیبان (قولی در مسیولیت مدنی پزشکان، فصلنامه حقوق دانشکگاه تهران، شماره 41، 1377.
 25. دمِ غماز سوگند (قولی در قدمت و حرمت نهاد سوگند)، مجله تحصیلات تکمیلی، شماره 1، 1377.

 

مقالات غیرحقوقی:

 1. نشاید سِتَد زنده را جانِ پاک (درباب حرمت نفس و قتل نفس در شاهنامه)، ویژه‌نامه همایش بین‌المللی هزارمین سال سرایش شاهنامۀ فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1392.
 2. از دوزخیان پُرس (درباب اعراف و اعرافیان در ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی، فصل‌نامۀ جستارهای ادبی، سال چهارم، شمارۀ 4، پی در پی 16، پاییز 1391.
 3. جنس رَوَد سوی جنس (گفتاری در جناس)، فصلنامه فرهنگ و ادب،  شماره 10، 1389.
 4. جِناس، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 18، 1389.
 5. آشتی با عدل حق (تبیینی از جبرگرایی روانشناختی و اختیارگرایی جامعه شناختی نزد مولانا)، فصلنامه فرهنگ و ادب، شماره 9، 1389.
 6. مَجاز، قرینِ حقیقت (گفتاری در اتحاد حقیقت و مجاز)، جستارهای ادبی، شماره 6، 1389.
 7. حشو در میان (نقدی بر اغراق اخلاق در بوستان سعدی)، جستارهای ادبی، شماره 4، پاییز 1388.
 8. یکی‌دو لفظِ عرب (ترجمه ۱۳۰ بیت عربی از دیوان شمس)، جستارهای ادبی، شماره 2، بهار 1388.
 9. فزون از خویش (ملاحظاتی بر سیصد بیت نخست دفتر اول مثنوی مولوی)، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، شماره 2، تابستان 1385.
 10. در دفاع از استعاره، مجله یگانه، شماره 16، پاییز 1379.
 11. مشهورتر از آفتاب (تحلیل چند عبارت گلستان سعدی)، مجله یگانه، شماره 12، پاییز 1378.
 12. برزخی میان لفظ و معنا، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، شماره 165، زمستان 1376.
 13. از دولت قرآن (تاثیر قرآن و حدیث بر شعر حافظ)، روزنامه همشهری، شماره 976، 1375.
 14. ادراکِ یک دیدن، مجله ایران فردا، شماره  9، مهر 1372.
 15. مقدمه بر اقبالنامه نظامی گنجوی، انتسارات سلحشور، 1370.
 16. طرح عرفان در شعر سهراب سپهری، مجله کتاب صبح، شماره 6، بهار 1369.

 

 

 

 

 

دکتر محمد جواد جاوید

دکترای تخصصی جامعه شناسی و جمعیت شناسی حقوق دانشیار دانشگاه تهران

univiranatgmail.com


محمد جواد جاوید

 

هیات علمی دانشگاه- دکترای حقوق عمومیتولوز فرانسه- دکترای جامعه شناسی سوربن فرانسه

کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، دیپلم معارف اسلامی دبیرستان شهید مطهری

الف. کتاب ها

ردیف                            عنوان                                   مکان                                  زمان          

 1. حاکمان پنهان در ایران و جهان، تهران، انتشارات سروش  ۱۳۷۹
 2. نظریه نسبیّت در حقوق شهروندی،  انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران    1388
 3. تاملی در ابعاد نظری و عملی حجاب (به اهتمام) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   1388
 4. حجاب در ادیان توحیدی ...(به اهتمام) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی    1388
 5. مطالعه موردی حجاب... (به اهتمام)  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی     1388
 6. مبادی حقوق عمومی در اسلام: مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن،  تهران،  نشر میزان،   1388
 7. قانون و قانونگذاری در ارای علمای شیعه  (به اهتمام)   تهران، نشر دانشگاه امام صادق ع،   1389
 8. نظریه دولت در فقه اهل سنت (با همکاری)،  تهران، نشر میزان،  1389-1391
 9. عدالت طبیعی  (با همکاری)،   تهران، نشر مجد، 1389
 10. نقد مبانی فلسفی حقوق بشر ( فلسفه طبیعی حقوق بشر- ج 1) ، نشر مخاطب 1392
 11. نقد مبانی فلسفی حقوق بشر ( فلسفه اسلامی حقوق بشر ج 2 ) نشر مخاطب 1392
 12. روش تحقیق در علم حقوق، تهران:  نشر مخاطب1391
 13. فلسفه حقوق بشر، (با همکاری) ترجمه و تحقیق، تهران: نشر مخاطب 1391
 14. نظریه دوستی اسلامی، با همکاری م. شمسایی،  نشر مخاطب 1393
 15. حقوق بشر و شهروندی در ارای ائمه شیعه (ع) ، تهران: نشر دانشگاه امام صادق ع،   1389
 16. ملاحظات اخلاقی و حقوقی مهندسی بافت با تاکید بر مسئولیت دولت، با همکاری ف. طباطبایی، نشر مخاطب 1393
 17. مبانی حقوق عمومی در اسلام: حقوق اساسی و سیاسی در قران کریم، مخاطب، 1394
 18. اندیشه اجتماعی در متون اسلامی، مخاطب، 1394

ب. برخی کتب مجموعه مقالات

 1. لائیسیته، سیاست و مسیحیت، در کتاب مجموعه مقالات نقد مبانی سکولاریسم، پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت عاوم، 1386
 2. نظریه مشروعیت تعاملی در حقوق بین الملل، در مجموعه مقالات مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل، تهران، نشر میزان، زمستان 1388
 3. هرمنوتیک پولیتیک یا اجتهاد سیاسی،   کتاب مجموعه مقالات روش شناسی سیاسی در اسلام، دانشگاه امام صادق، 1386
 4. از حق و عدالت تا انصاف با رعیت؛ کتاب مجموعه مقالات منشور مالک اشتر،  تهران دانشگاه مالک اشتر،                      1387           
 5. توسعه سیاسی در دامن نظریه ها، کتاب مجموعه مقالات توسعه و جوانان، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)،                        1386           
 6. حق آزادی پوشش شهروندان و تعهدات دولتها، مجموعه مقالات، ابعاد نظری و عملی حجاب، پژوهشکده مطالعات فرهنگی 1388 
 7. و ....                                  

ج. برخی مقالات علمی-پژوهشی تا سال 90

 1. جمهوری اسلامی و پسامدرنیسم،     تهران،  دانش سیاسی، ش 3، دانشگاه امام صادق، 1385
 2. تعامل عدالت و دولت در عصر هخامنشیان،  فصلنامه حقوق، دانشگاه تهران، زمستان 1388
 3. "حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی"، فصلنامه ی حقوق، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دوره ی 37، شماره ی 3، پائیز 1386، صفحات 63-96.
 4. فرهنگ حقوق عمومی در ایران باستان، تحقیقات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی، 1390
 5. از فرهنگ چند همسری تا حقوق چند همسری، زن در فرهنگ و هنر، دانشگاه تهران، 1389
 6. فرهنگ  دوستی اسلامی بررسی روابط اجتماعی و حقوقی دختر و پسر، زن در فرهنگ و هنر، دانشگاه تهران، 1391
 7. و........   برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به آدرس:
 8. http://www.noormags.com/view/fa/creator/144874
 9. http://www.ensani.ir/fa/12739/profile.aspx
 10. https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Javad_Javid

د. مقالات علمی-ترویجی تا سال 1388

 1. فلسفه حقوق طبیعی انسان در اسلام، دو فصلنامه معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق، سال هشتم، شماره 25، 1386، ص 7
 2. دولت فرهنگ بی دینی در برابر فربگی دولت دینی، دوفصلنامه نامه صادق، سال 14، ش 2، دانشگاه امام صادق، پاییز 1386، ص 121
 3. خاورمیانه اروپایی: نقدی بر مبانی انسان شناسی غربی، کتاب ماه علوم اجتماعی، 1385 ، ش 106 و 107 و 108، ص. 10 - 13
 4. مروری بر ادبیات انتقادی در مبانی فلسفی حقوق بشر، فصلنامه پژوهشی مجد، سال 2، ش 7، زمستان 1378، ص 78
 5. در آمدی بر حقوق سیاسی طبیعی     فصلنامهحقوق اساسی،  سال سوم شماره 5، زمستان 1384
 6. « طبیعت بشری به مثابه ارزشی جهانی: رجزخوانی قرائتی جدید از حق طبیعی»،  فصلنامهحقوق اساسی،  سال سوم ش 4، 1384
 7. و....

ه. مقالات علمی-مروری تا سال 1388

 1. مروری بر وضعیت علوم انسانی در ایران امروز، دوماهنامه داخلی جشنواره بین المللی فارابی، سال 1387، ش 5،  ص 17
 2. چیستی و چرایی حقوق شهروندی (مصاحبه)، مجله حقوقی دادگستری، سال 71، ش 58، بهار 1386، ص24
 3. و........   برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به آدرس:
 4. http://www.noormags.com/view/fa/creator/144874
 5. http://www.ensani.ir/fa/12739/profile.aspx
 6. https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Javad_Javid

 

و. سخنرانی تخصصی تا سال 1388

عنوان                                                                                          مکان                                         زمان                           

 1. حقوق اقلیتها در اسلام مرزهای حقوق بشر و شهروندی    سالن دفاعیه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی        22 اردیبهشت 1388
 2. مولفه های توسعه حقوق شهروندی در ایران                        سالن پیامبر اعظم وزارت کشور                        13 خرددادماه 1388
 3. آسیب شناسی وضعیت جوانان ایرانی در مجامع بین المللی            سازمان ملی جوانان                                       25 آذرماه 1387
 4. حقوق اقلیتهای دینی در ایران و قانون اساسی ج ج ا.           خانه شهریاران جوان شهرداری تهران                           10 آبان 1388
 5. از کلسنیسم تا پسامدرنیسم: نقدی بر پایانه های بی پایه در حقوق موضوعه   موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران              5.9.1387   
 6. بازار مهدویت در عصر غیبت تابعی از گفتمان مدنیت در قانون طبیعت  سالن اجلاس سران-تهران                  سه شنبه 5 شهریور 1387        
 7. وضعیت آموزش دانش حقوق عمومی در ایران                   دانشگاه امام صادق(ع)-تهران                     دوشنبه 6 اسفند ماه، 1386
 8. تعهدات دولت برمبنای قوانین طبیعت                                  موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران                         20.10.1386
 9. حقوق صنفی دانشجویان                            دانشگاه تربیت مدرس-گردهمایی اصناف دانشجویی                              12.1385
 10. حق آزادی پوشش شهروندان و تعهدات دولتها                            پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم                   15.7.1385
 11. پیامبری در عصر پسا مدرن از تنبه اقتصادی تا تنبیه قضایی               دانشگاه امام صادق(ع)-تهران                            اسفندماه 1385   

ز. مصاحبه علمی تا سال 1388

عنوان                                                                  انتشار                    مکان                                            زمان                           

 1. حق انتخاب شدن                                           (منتشره)             ویژه نامه حقوق همشهری                     دوشنبه آبان 1388
 2. «جنایات غزه و مساله حقوق بشر معاصر»               (منتشره)            خبرگزاری ایسنا                              سه شنبه ۳ دى ۱۳۸۷
 3. «کارایی حقوق طبیعی در بهینه سازی قواعد حقوقی»                  شبکه چهار، مصاحبه با نخبگان فارابی       خبر 20، 10 بهمن 1386
 4. «فرهنگ مهدویت»                                          (منتشره)               خبرگزاری روزنامه قدس          پنج شنبه 9شهریور ماه 1385
 5. «حقوق انسانی و مساله فلسطین»                         (منتشره)              روزنامه قدس                                         8 تیرماه 1385
 6. «جنگ مقدس در اسلام و مسیحیت»                                    رادیو گفتگو- نشست شب                                اسفندماه 1384
 7. پیامبر اسلام (ص) و قوانین اولیه در اسلام (1و2)                  شبکه بین المللی سحر- بخش فرانسه                           پاییز 1385
 8. چیستی و چرایی حقوق شهروندی                (منتشره)          مجله حقوقی دادگستری،                            بهار 1386

ح. همایش داخلی و بین المللی تا سال 1388

      عنوان                                                     محل                                      تاریخ                             نوع حضور

 1. «پسامدرنیسم، تنوع فرهنگی و حقوق بشر معاصر» دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه 28 - 27 اردیبهشت                       1388   سخنران
 2.  "صلح عادلانه، گفتمان مشترک جهانی"       دانشگاه اشلاینینگ- اتریش 29.30/03/1388  ماه مصادف با 19 و 20 ژوئن 2009    سخنران
 3. حقوق  عمومی، دولت و جوانان              دانشگاه امام صادق(ع)-تهران               دوشنبه 6 اسفند ماه،1386                  دبیر علمی
 4. همایش بین المللی توسعه اجتماعی         پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم                            1387            هیات علمی
 5. جوانان و هویت ایرانی: همسازی عناصر دینی و ملی    د. ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران      20 آبان 1387                ناظر کیفی
 6. همایش بین المللی دکترین مهدویت          سالن اجلاس سران-تهران                      سه شنبه 5 شهریور 1387                سخنران
 7. همایش ملی سیاسی پیامبر اعظم(ص)     دانشگاه امام صادق(ع)-تهران                       2 و 3 اسفند 1385                       سخنران
 8. همایش مالک اشتر نخعی             دانشگاه صنعتی مالک اشتر                       26 آذر ماه سال 1387                          ارائه  مقاله
 9. همایش بین المللی حقوق پزشکی، ایدز و حقوق بشر    دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد    9/8/1387                               ارائه  مقاله
 10. هم اندیشی روایت و هویت،     سازمان ملی جوانان      سالن کنفرانس-تهران    7/11/1387                                      دبیر علمی
 11. کنفرانس دمکراسی: جهانشمولی یا نسبیت،  سالن 203 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، کرسی حقوق بشر  11.12.1387  سخنران
 12. سخنرانی در اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر و فرهنگها: .....، مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد، تحت عنوان: از انسان شناسی تا جامعه شناسی حقوق»، آبان 1390
 13. سخنرانی در دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر و فرهنگها: فرهنگهای حقوقی در حمایت از عدالت قضایی انسان دوستانه، مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد، تحت عنوان: «دسترسی به عدالت در سیستم های قضایی با نگاهی به اسناد بین المللی»، آبان 1391

 ط.  برخی آثار منتشره در سمینارها، طرحهای تحقیقاتی خارج کشور

                   مکان                             زمان                                                                               عنوان     

 1. ETRE CROYANT DANS UNE SOCIETE LAIQUE, Intervention au CERS (Centre d’étude des rationalités et des savoirs, Toulouse 2 ; UTM), le 21 février 2002, Université Mirail, Toulouse, France.
 2. LA DOCTRINE CHIITE DE LALÉGITIMITÉ POLITIQUE SELON LE CORAN : à partir d’une approche herméneutique, (Mémoire), Octobre 2001, Toulouse, France.
 3. L'ALIMENTATION "DISTINGUEE" ET L'ORDINAIRE EN R.D.A. et en IRAN, Comparaison de l’évolution des pratiques lors d'une révolution sociale, Festival International de Géographie Saint Dié des Vosges, 2004, Saint Dié, France.
 4. LES MUSULMANS DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES : de l’éclatement régional à une ouverture européenne ? , 6 décembre 2003, Université Marc Bloch, Strasbourg, France.
 5. DROIT NATUREL ET DROIT DIVIN comme fondements de la légitimité politique : une étude comparative du Christianisme et de l’Islam, (Thèse en DROIT PUBLIC), Janvier 2005, Toulouse, France.
 6. MODERNITÉ : LA LAÏCITÉ OU L’INCROYANCE EN R.I. D’IRAN, Intervention à L’institut Catholique de Toulouse, juin 2004, France.
 7. DE L’ATHÉISME AU SÉCULARISME DANS LA POLITIQUE culturelle et la culture politique iranienne, 25 – 07 – 2003, TURIN, International Society for the Sociology of Religion, Italy.
 8. NATURAL RIGHT AND DIVINE RIGHT as foundations of the political legitimacy, 28ième conférence de la SISR, Société Internationale de Sociologie des Religions/International Society for the Sociology of Religion, Zagreb (Croatia), 2005.
 9. L’ECOLE LAÏQUE FRANÇAISE CONTEMPORAINE ET LES POPULATIONS DE CONFESSION MUSULMANE : ETRE CROYANT DANS UNE SOCIETE LAÏQUE,, (Thèse), sous la dir. de monsieur Michel MAFFESOLI, Université Paris V René Descartes., 2005.
 10. « CITOYENNETE, LAÏCITE : LES DEFIS D'UNE L'ECOLE FRANÇAISE MODERNE », Salle Georges Lavau au Centre de recherches politiques de Sciences po. (CEVIPOF/FNSP) 98, rue de l'Université, 75007 Paris
 11. DE LA LEGITIMITE DE LA VIOLENCE A LA VIOLENCE LEGITIME Quels rapports entre l'Islam et les droits de l'Homme ?// From legitimacy of violence to legitimate violence: Question of the report of Islam and human rights/STS 1/ 23 - 27 / 07 / 2007/ Leipzig (Germany)
 12. BEING A BELIEVER IN A LAIC SOCIETY. Laic school of contemporary France and Religious Muslim Societies// L’école laïque française contemporaine et les populations de confession musulmane/ SÉANCE / SESSION : 49/4/ Leipzig (Germany) 23 - 27 / 07 / 2007
 13. Le droit naturel et la légitimité politique, Revue iranienne de droit constitutionnel, No 5, hiver, 2006, pp. 59-78.
 14. The religious plurality in the contemporary societies and the value of fundamental rights, The 20th conference of the International Society for the Sociology of Religion in: Santiago de Compostela (Spain), 27-31 July 2009
 15. The philosophical-legal foundations of“Just Peace” theory; "fair peace, shared global discourse in Austria" Saturdays June 29 and 30 months 2009 in Austria, University, "Shlaynyng".
 16. An introduction to bases of human natural law in Islam, in ‘Issues & Challengesof contemporary islam and muslims’, Faclty of islam study, university kebangsaan Malaysia, 2009, pp. 253-269.
 17. Contemporary human right and the philosophy of jihad in Islam, Tehran, Iran, 25.12.2012
 18. و........   برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به آدرس:
 19. https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Javad_Javid

 

دکتر حسن بادینی

دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

hbadiniatut.ac.ir


سوابق علمی - پژوهشی دکتر حسن بادینی

الف- تحصیلات

-1 دریافت مدرک کارشناسی در رشتة حقوق قضایی از دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال

8443 با امتیاز.

-1 دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشتة حقوق خصوصی از دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اثر پیشرفت صنایع و علوم بر تحول « 84 و دفاع از پایاننامة کارشناسی ارشد با عنوان / در سال 8447 با معدل 11

. با نمرة 83 » مسئولیت مدنی

-4 دریافت مدرک دکتری حقوق خصوصی از دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه در سال 8414 با معدل

.» عالی « با درجة » فلسفة مسئولیت مدنی « 84/71 و دفاع از رسالة دکتری با عنوان

ب- رتبههایدورةتحصیلی

-8 کسب رتبة پنجم در مرحلة اول کنکور سراسری در آزمون ورودی سال 8442 و رتبة اول در زیر گروه

حقوق در مرحة دوم؛

-1 کسب رتبة اول در دورة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه

تهران؛

-4 کسب رتبة اول در مقطع دکترای تخصصی حقوق خصوصی در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران؛

-3 عضو بنیاد ملی نخبگان به مناسبت برگزیده شدن کتاب فلسفة مسئولیت مدنی در چهارمین جشنوارة

بینالمللی فارابی.

2

ج- مشاغل

-8 عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 8413 تاکنون.

-1 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 8418 تاکنون.

4  معاون و سرپرست دفتر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی به مدت سه سال.

-3 سرپرست گروه پژوهشی حقوق تأمین اجتماعی مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی از سال 8411 تا پایان

. سال 8414

. -1 عضو شورای پژوهشی مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی از سال 8411 تا پایان سال 8414

-7 عضو شورای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی از 8411 تاکنون.

.) -4 کارشناس حقوقی سازمان اموال تملیکی به مدت دو سال ) 8444 تا 8443

د- سوابقپژوشی

-1 کتب

8-8 . فلسفة مسؤولیت مدنی ، شرکت سهامی انتشار، 8413 )اثر برگزیدة چهارمین جشنوارة بینالمللی فارابی(.

1-8 . درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی )همکاری با دکتر سید عزت الله عراقی(، مؤسسة عالی پژوهش تأمین

. اجتماعی، 8417

-2 مقالات

8-1 . مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، شمارة 71 مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،

. زمستان 8411

1-1 . هدف مسئولیت مدنی، شمارة 77 مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران زمستان . 8414

4-1 . آیا حقوق دانش مستقلی است؟ شمارة 43 مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران زمستان

8411.

-3-1 قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت )مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی(، فصلنامة

. حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 41 ، شمارة 1، تابستان 8414

1-1 . مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی غیرقراردادی متصدی حمل و نقل هوایی، فصلنامه حقوق )مجله دانشکده

.42/21/8413 ،14-47 ،4 ، حقوق و علوم سیاسی(، 32

7-1 . بررسی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی در مسئولیت مدنی، فصلنامه حقوق )مجله دانشکده حقوق و

.48/28/8432 ،13-41 ،8 ، علوم سیاسی( 38

3

4-1 . نگرشی انتقادی به معیار انسان معقول و متعارف برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی، فصلنامه حقوق

.42/21/8413 ،44-34 ،8 ، )مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(، 32

1-1 . بررسی تطبیقی مسولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری، فصلنامه حقوق )مجله دانشکده حقوق و

82./82/8438 ،3 ، علوم سیاسی(، 31

3-1 . نقدی بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در قانون حمایت از حقوق مصرف

28./23/8438 ، کنندگان مصوب 8411 ، مجله تحقیقات حقوقی، 112

82-1 .مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر، مطالعات حقوق خصوصی،

.28/28/8438 ،824-13 ،8 ،31

-88-1 جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم

سیاسی، دورة 41 ، شمارة 3، زمستان . 8414

81-1 . مطالعة تطبیقی نظام تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه، پیش شمارة مجلة

حقوق تأمین اجتماعی، زمستان . 8411

84-1 . مقایسة نظام حقوقی بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، فصلنامة داخلی قوانین و مقررات تأمین

اجتماعی، سال دوم، شمارة چهارم، پاییز . 8411

. 83-1 . جایگاه حقوق تأمین اجتماعی در نظام حقوقی، فصلنامة تأمین اجتماعی، سال نهم، شمارة 42 ، پاییز 8414

81-1 . صندوقهای بازنشستگی و مشترکین آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامة داخلی قوانین و

.8414 ، مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، شمارة 82

87-1 . دیه و مسئولیت مدنی ناشی از سقط درمانی، چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات: تحت عنوان سقط

.12/81/ درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی، انتشارات سمت، 8434

84-1 . بررسی کاستی های قانون تامین اجتماعی بر اساس مطالعات تطبیقی، مقاله مشترک با دکتر سید عزتاله

.14/81/8413 ،141-834 ،14 ، عراقی، فصلنامه تامین اجتماعی، 4

81-1 .رجوع سازمان تأمین اجتماعی به عامل ورود زیان و بیمه گر او، مقالة مشترک با آقایان دکتر حسنعلی

28./82/8413 ،141-831 ، درودیان و دکتر محسن ایزانلو، فصلنامه تامین اجتماعی، 14

83-1 . حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس، مقاله مشترک با آقایان محمد

.48/27/8434 ،34-11 ،8 ، صدری، محمدیار احمدی و ثمین عباسی، دانش حقوق مدنی، 4

12-1 . بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی )کلاسیک( در علایم تجاری توصیفی، مقاله مشترک با مجید

.87/81/8434 ،814-33 ،44 ، حسین زاده و ثمانه محبی فرد، پژوهشنامه بازرگانی، 83

، 18-1 . مسئولیت آخذ بالسوم با نگاه تطبیقی، مقاله مشترک با عباس نیازی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 84

.42/23/8431 ،841-814 ،) شماره 4 )پیاپی 18

4

11-1 . نقش انصاف در مسئولیت مدنی، مقاله مشترک با آقای دکتر علی اسلامی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی،

42./23/8431 ،11-31 ،) 84 ، شماره 4 )پیاپی 18

14-1 . نظام حقوقی تأمین اجتماعی؛ گذر از دولت رفاه به ایده حکمرانی مطلوب، مقاله مشترک با آقای حسین

13./81/8431 ،131-411 ، پشتدار، مجله تحقیقات حقوقی، 78

13-1 . واکاوی تقصیر به عنوان مبنایی برای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، مقاله مشترک با احد

48./21/8434 ،13-17 ،82 ، شاهی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 7

11-1 . رویکردی نو برای اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی در زمینة مسؤولیت مدنی، مقاله مشترک

42./23/8431 ،83-48 ،4 ، با آقای مؤمنی، فصلنامه حقوق )مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(، 34

17-1 . نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 8417 ، مقاله مشترک با خانم پانتهآ

81./88/8438 ،38-73 ،8 ، پناهی اصانلو، مجلة دانشکدة حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 8

14-1 . اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی، مقاله مشترک با زینب عصمتی و

28./24/8413 ،37-48 ، حسن کولیوند، پژوهشنامه بیمه، 33

11-1 . نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی، مقاله مشترک با خانم

.12/27/8438 ،41 ، زینب عصمتی، مجله حقوقی دادگستری، 47

13-1 . زمینه های تحقق اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مقاله مشترک با خانم

48./24/8438 ،833-142 ،33 ، زینب عصمتی، رفاه اجتماعی، 81

42-1 . مسولیت محض: مبانی و مصادیق، مقاله مشترک با هادی شعبانی سرکندی، مجله مطالعات حقوق

42./27/8438 ،47-83 ،8 ، تطبیقی، 4

48-1 . بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی، مقاله مشترک با

.28/23/8438 ،11-78 ،8 ، محمدعزیز حسامی، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه بابل، 31

41-1 . راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح، مقاله مشترک با آقای احد شاهی، فقه

48./27/8431 ،44- و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و ششم، شماره اول، 8

44-1 . مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی، مقاله مشترک با آقای خلیل احمدی،

.28/24/8432 ،17-43 ،4 ، پژوهشهای حقوقی تطبیقی، 81

43-1 . مبانی ارادی دعوای شخص ثالث، مقاله مشترک با آقای حسن پاک طینت، فصلنامة حقوق، مجلة

28./24/8432 ،37-44 ،4 ، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 38

41-1 . پیش بینی رفتار طرفین عقود و دعاوی بر اساس نظریه بازی، مقاله مشترک با آقای مجتبی اشراقی آرانی،

.48/24/8432 ،11-33 ،8 ، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1

5

47-1 . از حق مالکیت تا حقوق مالکیت: بررسی تطبیقی سیر تحول مفهوم مالکیت، مقاله مشترک با آقای جواد

.48/27/8413 ،8-11 ،8 ، شیخ سیاه، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 8

44-1 . صندوق تامین خسارت های بدنی :ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده، مقاله مشترک با علی

.8434 ، اسلامی فارسانی، مجله تحقیقات حقوقی شماره 77

-41-1 اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، مقاله مشترک با آقایان،عبدالرسول دیانی،ابراهیم تقی زاده

. وعایرضاشریفی، مجله دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 18431

2-39. Feasibility Study of Social Security Privatization in Iran, Science Series

Data Report, 4, 31-38, 2012/01/01, http://bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=20410.

2-40. Decent Work: Challenges in Practice, Innova Ciencia, 4,4, 81-89,

2012/01/01, http://bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=20411

-3 طرحهایپژوهشی

. 4 8. تبیین نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 8411

با مؤسسة عالی » مطالعة تطبیقی نظام تأمین اجتماعی ایران با اسناد بینالمللی « 1-4 .همکاری در طرح پژوهشی

.) پژوهش تأمین اجتماعی ) 8414

با مؤسسة عالی » رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکنندة زیان یا بیمهگر او « 4 4. همکاری در طرح پژوهشی

.) پژوهش تأمین اجتماعی ) 8414

ه- سوابقآموزشی

-8 تدریس دروس حقوق مدنی، حقوق و اقتصاد، حقوق اقتصادی، حقوق کار، حقوق کار تطبیقی، حقوق

تأمین اجتماعی، حقوق مدنی پیشرفته، حقوق مدنی تطبیقی و مسئولیت مدنی تطبیقی در دانشکدة حقوق و علوم

سیاسی دانشگاه تهران و پردیسهای وابسته به دانشگاه تهران در مقاطع، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

از سال 8413 تاکنون.

1  تدریس دروس فقهالمقارن بینالمذاهب، آئین دادرسی در اسلام، حقوق بینالملل در اسلام، کلیات حقوق،

حقوق تطبیقی و حقوق تعهدات در دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 8441 تا کنون.

و- آشناییبهزبانهایخارجی

آشنایی به زبانهای عربی، انگلیسی__

دکتر محمدرضا ویژه

دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mrezavijehatyahoo.com


سوابق علمی پژوهشی دکتر محمد رضاویژه

دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 

 

۱. مدارک تحصیلی

الف. ۱۳۸۷- دکترای حقوق عمومی، دانشگاه منتسکیو ( بردو ۴) فرانسه ؛

ب. ۱۳۸۲ دیپلم مطالعات عمیق در رشته‌ی حقوق عمومی و محیط زیست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه؛

پ. ۱۳۸۰ کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛

ت.۱۳۷۶- کارشناسی در رشته‌ی حقوق قضایی؛

 

۲. تحقیقات، کتب و مقاله ها

الف. کتب

- کلیات حقوق اساسی، تهران، سمت، 1393؛

- دبیر مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی اندیشه‌های حقوق اداری، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی/مجد، 1392؛

- مشاور علمی کتاب «مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری»، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.

- Les juridictions constitutionnelles et l’Etat de droit, Edition Universitaire Européen, 2011.

- مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران، جنگل، 1390؛

- امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مجد، 1389؛

- نظارت بر کتاب «مرزهای تقنین و اجرادر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389؛

- ترجمه‌ی کتاب « دروس حقوق عمومی» اثر لئون دوگی، تهران، نشر میزان، 1388.

 

ب. مقاله ها

- به همراه مهدی شهابی و ولی‌الله چراغی، «نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تاکید بر تحلیل هستی‌شناسانه‌ی هانس کلسن از قاعده حقوقی»، نامه مفید حقوق تطبیقی، در دست انتشار؛

- به همراه لیلی بروجردی، «وضعیت نهاد خانواده در روند توسعه‌یافتگی کشور ترکیه»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم، ش. 3، 1394، ص.97؛

- به همراه پرویز رحمتی، «مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش‌ها و بایسته‌ها»، تحقیقات حقوقی، ش.72، 1394، ص.147؛

- به همراه مهدی مهدوی زاهد، «آسیب‌شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی در ایران به مثابه دانشی راهبردی»، راهبرد، ش.76، 1394، ص.107؛

- به همراه مرتضی نجابت‌خواه، «تحلیل مفهوم تبعیض ناروا با تاکید بر رویه‌ی قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری»، تحقیقات حقوقی، ش. 67، 1393، ص.165؛

- «بررسی تطبیقی تفکیک قوای ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه‌ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه»، دانش حقوق عمومی، ش.7، 1393، ص.47؛

- به همراه محسن امیری، «اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 18، شماره 3، پیاپی 85، پاییز 1393، ص.1؛

- به همراه فاطمه افشاری، «دانشگاه آزاد اسلامی :موسسه عمومی یا خصوصی؟»، مطالعات حقوقی، دوره ششم، شماره چهارم، زمستان 1393، ص.183؛

- به همراه احمد کتابی رودی، «حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران موسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی)»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش. 65، 1393، ص.181؛

- «ارزیابی صلاحیت نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت»،پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، ش.39، 1393، ص.213؛

- به همراه زهره‌السادات امیرآفتابی، «بازخوانی تفکیک قوا در روح‌القوانین منتسکیو»، در تکاپوی حقوق عمومی، تهران، جنگل، 1393، ص.207؛

- به همراه آزاد رضایی، «مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی : منزلت نمایندگی و پارلمان»، حقوق اساسی، ش.19، 1392، ص.181.

- به همراه محمدقاسم تنگستانی، «حق فسخ و انفساخ قراردادهای اداری؛ تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 44، ش.1، 1393، ص.105؛

               - «آسیب‌شناسی ساختار و آیین دادرسی اداری در ایران»، بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، تهران،

               انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1392، ص.275؛

               -  به همراه فاطمه افشاری، «جایگاه بازرسی در نظارت بر اجرای مقررات حمایتی کار با توجه به معیارهای

             کار شایسته»، مجموعه مقالات هفته پژوهش آذر ماه 1391 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

               طباطبائی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1393، ص.125؛

                - به همراه آزاد رضایی، «روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان؛ با تاکید بر حقوق ایران»،

                 مجموعه مقالات دومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای

 اسلامی، 1393، ص.81؛

                 - به همراه سید محمد شریف حجتی، «بررسی آثار عدم اجرای طرح های مصوب دولتی درمهلت مقرر

               قانونی براعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع درآنها - نقد آرای شماره 169 مورخ 27/05/81 ،

               شماره 489 مورخ02/07/85 و شماره 102 مورخ 25/02/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری»، رای،

               ش.2، 1392، ص.115؛

- به همراه مهدی مهدوی زاهد، «تحلیل حقوقی پیش‌بینی شرط سن در شرایط انتخاب‌پذیری ریاست جمهوری اسلامی ایران»، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی، تهران، شهر دانش و خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1393، ص.479؛

- به همراه فضل‌ا.. جوکار و عمران محمدی، «بررسی آمبودزماناروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه اروپا»، تحقیقات حقوقی، شماره 62، 1392، ص.517؛

- «امنیت حقوقی»، صد مقاله از صد وکیل، جلد سوم، تهران، نشر روان و کانون وکلای دادگستری مرکز، 1392، ص.696؛

- «نظارت دیوان عدالت اداری بر قانون‌مداری شکلی و صلاحیت‌های ماموران مالیاتی»، ارتقاء سلامت اداری نظام مالیاتی مجموعه مقالات همایش چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور با تاکید بر پیشگیری از تخلف، تهران، میزان، 1392، ص.205؛

- دیباچه کتاب مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان، تهران، خرسندی، 1392، ص.9؛

- به همراه ابراهیم عزیزی و محسن امیری، «تاثیر روش انتخاب قاضی بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 17، ش.1 (پیاپی 79)، 1392، ص.121؛

- به همراه وحید آگاه، «تحلیلی بر لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، پژوهش حقوق عمومی، پژوهش حقوق عمومی، ش.38، 1391، ص.121؛

- به همراه آزاد رضایی، «روش‏های نظارت بر رفتار حرفه‏ای نمایندگان پارلمان با تأکید بر حقوق ایران»، مجلس و راهبرد، ش.74، 1392، ص.35؛

- به همراه فاطمه پورمعصوم، «شبکه جهانی اینترنت و حقوق و تکالیف دولت‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی فرهنگ و رسانه، دانشگاه امام رضا (ع)، شماره دوم، 1391؛

- به همراه حمید قهوه‌چیان، « تحلیلی بر نظام‌نامه‌ی انتخاباتی 1285 مجلس شورای ملی»، نشریه علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره پنجم، 1391، ص.195؛

- «نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی»، ویژه‌نامه هفته پژوهش پژوهش حقوق، ش.37، 1391، ص.171؛

- «حاکمیت : اسطوره حقوق عمومی»، نشریه حقوق اساسی، شماره 17، 1391، ص.107؛

- «تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی در حقوق عمومی»، مطالعات حقوقی، دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، ص.147؛

- «تاملی بر مفهوم صلاحیت و اعمال آن در حقوق اداری»، اندیشه‌های حقوق اداری مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی/مجد، 1392، ص.306؛

- «ضرورت مقابله با تحریم رسانه‌های ایران»، روزنامه قانون، ش.186، 13 تیر 1392؛

- «تحلیل حدود اختیارات رییس‌جمهور در امور اداری و استخدامی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1392، ص.525؛

- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تاکید بر رای وحدت رویه شماره 252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری»، رای (فصلنامه مطالعات آرای قضایی)، پژوهشگاه قوه قضاییه، ش.1، 1391، ص.85 ؛

- «اثبات‌گرایی حقوقی و آثار آن بر دولت حقوقی و حق‌های شهروندی»، ارج‌نامه دکتر نجادعلی الماسی، تهران، انتشار، 1391، ص.631؛

- «امکان‌سنجی نظارت دیوان عدالت اداری بر عدم وضع آیین‌نامه‌های اجرایی توسط قوه مجریه»، حقوق عمومی، ش.9، 1391، ص.29.

- «معرفی الگوهای مناسب مشارکت عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1391، ص.1089؛

- «بررسی صلاحیت قضایی قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه»، پژوهش‌های فقهی-حقوقی، ش.1، 1390، ص.167؛

- «یادداشت بر آرای شعب دیوان عدالت اداری»، رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، تهران، معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، 1391، صص. 17، 43، 89 و 147.

- «نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین»، پژوهشهای حقوقی، ش.19، 1390، ص.181؛

- به همراه آزاده‌السادات طاهری « تحلیلی بر قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات»، پژوهش حقوق و سیاست، ش.35، 1390، ص.237؛

- «شاخص‌های پیشگیری از جرم در قوانین (موردکاوی قانون محاسبات عمومی کشور)»، مطالعات پیشگیری از جرم، ش.20، 1390، ص.29.

- «مالکیت : حق یا وضعیت حقوقی؟»، مجموعه مقالات همایش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه مقالات همایش دولت و تضمینات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1390، ص.119؛

- «کیفیت قوانین و امنیت قضایی»، مجموعه مقالات امنیت قضایی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1390، ص.229؛

- جمع‌بندی و تدوین «اصل 126 قانون اساسی و صلاحیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی»، اطلاع‌رسانی حقوقی، ش. 21 و 22، 1389، ص.7.

- « تحلیلی بر صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، حقوق و مصلحت، ش.5، 1388، ص.111؛

- « نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی»، مدرس علوم انسانی پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 14، شماره 4، زمستان 1389، ص.167؛

- « مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت»، پژوهش حقوق و سیاست، ش.29، 1389، ص.443؛

- « امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی»، راهبرد، ش.58، 1390، ص.95؛

- « تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، حقوق در پرتو نظریه و کارکرد، تهران، جنگل/جاودانه، 1389، ص.195؛

- « تحلیلی بر آثار انقلاب اسلامی بر نظام حقوقی ایران»، رهیافت انقلاب اسلامی، ش.13، پاییز و زمستان 1389، ص.65؛

- « مبانی نظری تمرکززدایی»، شوراهای اسلامی نگاهی به یک دهه تجربه، تهران، دادگستر، 1389، ص.15؛

- « مبانی محدودیت‌های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و تجلی آنها در قانون مطبوعات»، مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات، تهران، مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، 1389، ص.149؛

- « بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، ش.67، 1388، ص.39؛

- «اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق عمومی اقتصادی»، حقوق عمومی، ش. 6 و7، 1388، ص.7.

- « ماهیت حقوقی کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان»، حقوق و مصلحت، ش.3، 1388، ص.123 ؛

- « نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب»، پژوهش‌های حقوقی، ش.15، 1388، ص.205؛

- « اصل قانون مداری اعمال اداری»، آموزه‌های حقوقی، ش.12، 1388، ص.85؛

- « نظارت مرجع صیانت از قانون اساسی بر کیفیت قوانین - نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه»، سالنامه حقوق تطبیقی و بین الملل، ش. 3، 1386، ص.153؛

- «دستاوردهای شورای قانون اساسی فرانسه در حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین»، فصلنامه‌ی حقوقی مجد، ش.9 و 10، تابستان و پاییز 1388، ص.56؛

- « تحلیلی بر مفهوم امنیت انسانی و شاخص های آن»، فصلنامه‌ی حقوقی مجد، ش.7، زمستان1387، ص. 60؛

- « تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد، ش.50، بهار1388، ص.101؛

- به همراه دکتر عباس کدخدایی،«شورای نگهبان و دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات دولتی خلاف قانون اساسی»، دیوان عدالت اداری : صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، تهران، معاونت آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1388، ص.27؛

- « قواعد حاکم بر تفسیر قانون اساسی»، پژوهش حقوق و سیاست، ش.۲۲، بهار و تابستان ۱۳۸۶، ص.۲۶۷؛

- « نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه»، عدالت آراء، ش.۵-۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۵، ص.۱۴۶.

- «دگرگونی در مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش. ۲۳۲-۲۳۱، آذر و دی ۱۳۸۵، ص.۳۴؛

- « اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، مجله‌ی حقوق اساسی، شماره ۲،۱۳۸۳، ص.۲۱۳؛

- « مفهوم تعهدات مثبت در رویه‌ی دیوان اروپایی حقوق بشر»، مجله ی الهیات و حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۸۳؛

- « اصل امنیت قضایی»، مجله‌ی کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۸۳، زمستان ، ۱۳۸۲ ،ص.۱۱۶؛

- « حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست»، مجله‌ی محیط شناسی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، ش.۴۰، زمستان ۱۳۸۵، ص.۷۷؛

- « مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه»، مجله حقوق اساسی، شماره ۱، ۱۳۸۲، ص.۱۳٩؛

 

پ. ترجمه

- «بحران دموکراسی : اسطوره یا واقعیت؟»، ژاک شوالیه، حقوق عمومی و حقوق بشر، ش.۲ و ۳، ۱۳۸۵،ص.۱۴۷؛

- « سیر دگرگونی مفهوم قانون در حقوق غرب»، لوییز ماریا دیز پیکازو، مجله‌ی الهیات و حقوق، ش.۲۳ ، بهار ۱۳۸۶، ص. ۱۸۷.

- « نگاهی به دیوان عالی قانون اساسی مصر»، محمد رفعت عبدالوهاب، قوانین اساسی کشورهای عربی (   سمینار بیروت- ۱٩٩۸)، بروکسل، برویانت، ۱٩٩٩، ص. ۲۳۱، مجله حقوق اساسی، شماره ۳ ،۱۳۸۴؛

-  به همراه دکتر عباسعلی کدخدایی،« منطق حاکم بر صیانت از قانون اساسی»، میشل تروپه، روح نهادها و توازن قوا- مجموعه ی پییر پکتت، پاریس، دالز،۲۰۰۳، صص ٩۳۵-٩۱۱، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۶، زمستان ۱۳۸۳.

 

ت. گزارش‌های پژوهشی

- نظارت علمی بر گزارش پژوهشی «راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری»، پژوهشگاه قوه قضاییه، شماره 9342033، 1393؛

- نظارت بر گزارش نشست علمی «مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، شماره 9342013، 1393؛

- نظارت بر گزارش نشست علمی «استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری»، پژوهشگاه قوه قضاییه، شماره 9342012، 1393؛

- «مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی؟ نقد رویه شعب دیوان عدالت اداری پیرامون ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ثبت آثار فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی»، پژوهشگاه قوه قضاییه، شماره 9362021، 1393؛

- نظارت علمی و نگارش گزارش نشست علمی «بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، پژوهشگاه قوه قضاییه، شماره 9242012، 1392؛

- «حدود اختیارات اداری و استخدامی رییس قوه قضاییه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشگاه قوه قضاییه، شماره 9243035، 1392؛

- نظارت بر گزارش نشست علمی «نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری»، پژوهشگاه قوه قضاییه، شماره 9242015، 1392؛

 

3. فعالیت‌های پژوهشی

- 1394- استاد مشاور انجمن علمی حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی؛

- 1393 طرح پژوهشی «علل تعارض آراء در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری»، مجری طرح، پژوهشگاه قوه قضاییه؛

- 1393 طرح پژوهشی «سازوکارهای اجرایی احیاء حقوق عامه مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی»، مجری طرح، مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول قوه قضاییه؛

- 1393 عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی «احقاق حقوق قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق با ایران در مراجع ملی و بین‌المللی»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 26 و 27 بهمن ماه 1393؛

- 1393 جانشین سردبیر نشریه پژوهش حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (علمی- پژوهشی)؛

- 1393 عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول معاونت راهبردی قوه قضاییه؛

- 1392 عضو وابسته گروه پژوهشی حقوق نهادها و شهروندان پژوهشکده فرهنگ‌پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی؛

- 1392 عضو کمیته علمی و تخصصی سومین همایش ملی قانون و میراث فرهنگی؛

- 1392 عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (علمی- پژوهشی)؛

- 1391 عضو کمیته اجرایی همایش ملی «بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس»؛

- 1391- عضویت در کمیته علمی همایش ملی «چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور»؛

- 1391 «صلاحیت و اختیارات قوای حاکم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، طرح پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجری طرح؛

- 1390 عضویت در کمیته علمی همایش «قانون، ترافیک، فرصت‌ها و چالش‌ها» به نمایندگی از دانشگاه علامه طباطبایی؛

- 1390همکار طرح پژوهشی «تدوین رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری»؛

- 1389- دبیر علمی همایش «حقوق بشر و مصلحت»، دانشکده حقوق داتشگاه شهید بهشتی؛

- 1389 دبیر دوره آموزشی «دیوان عدالت اداری و حقوق شهروندان»، 28 و 29 مهرماه 1389، مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی؛

- 1388 - دبیر همایش « شوراهای اسلامی : نگاهی به یک دهه تجربه»، گروه دموکراسی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، 1 آذر ماه 1388؛

- 1388 - « امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، طرح پژوهشی گروه دموکراسی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، مجری طرح؛

- ۱۳۸۷- « قانون آیین اداری»، طرح پژوهشی مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه، همکار طرح؛

- ۱۳۸۷- « حدود صلاحیت ها و اختیارات قوه مقننه»، طرح پژوهشی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجری طرح.

- ۱۳۸۷ -  پژوهشگر وابسته « مرکز مطالعات و پژوهشهای تطبیقی قوانین اساسی، آزادیها و دولت»

 (CERCCLE)وابسته به دانشگاه منتسکیو (بردو ۴)

- ۱۳۸۶- ۱۳۸۴ -پژوهشگر « مرکز مطالعات و پژوهشهای تطبیقی قوانین اساسی، آزادیها و دولت»

 (CERCCLE ) وابسته به دانشگاه منتسکیو (بردو ۴)  

 - ۱۳۸۴- عضو انجمن فرانسوی فلسفه‌ی حقوق

 - ۱۳۸۳- عضو انجمن فرانسوی حقوق اساسی

 

4. فعالیت‌های آموزشی

- 1393 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی؛

- 1393 عضو وابسته گروه حقوق (کمیته تخصصی حقوق عمومی و بین‌الملل) پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی؛

- 1393 عضو کمیته تخصصی حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی؛

- 1393 عضو کمیته تخصصی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی؛

- 1393 عضو وابسته گروه آموزشی حقوق عمومی و بین‌الملل پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی؛

- 1392 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی؛

- تدریس دروس :

- «نظارت بر اعمال حکومت»، دکتری؛

- «تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آرای دیوان عدالت اداری»، دکتری؛

- «بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی»، دکتری؛

- «دولت و نظریه‌های مربوط به آن»، دکتری؛

- «حقوق اداری ایران»، کارشناسی ارشد؛

- «حقوق کار»، کارشناسی ارشد؛

- « مبانی حقوق عمومی»، کارشناسی ارشد؛

- «حقوق اساسی تطبیقی»؛

- «نظام‌های انتخاباتی»، کارشناسی ارشد؛

- «سمینار»، کارشناسی ارشد؛

- «نقد مبانی فلسفی حقوق بشر»، کارشناسی ارشد؛

- «حقوق مطبوعات»، کارشناسی ارشد؛

- «حقوق بین‌الملل ارتباطات»، کارشناسی ارشد؛

- «آزادی‌های عمومی»، کارشناسی ارشد؛

- «حقوق عمومی اقتصادی»، کارشناسی ارشد؛

- « حقوق اداری تطبیقی»، کارشناسی ارشد؛

- « حقوق کار»، کارشناسی؛

- «حقوق اداری ۱»، کارشناسی؛

- «حقوق اداری ۲»، کارشناسی؛

- «حقوق اساسی1»، کارشناسی؛

- «حقوق اساسی2»، کارشناسی؛

سوابق علمی پژوهشی دکتر محمد رضاویژه

دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دکترعبدالهادی وحیدی فردوسی

دکترای تخصصی حقوق خصوصی- فلسفه و جامعه شناسی حقوق استادیار دانشگاه شهید بهشتی

hadi.vahidatgmail.com


 

سوابق تحصیلی :

ü      1354                :     فراغت از تحصیل دبیرستان در رشته ریاضی

ü      1354 – 1371 :    تحصیلات حوزوی (8 سال درس خارج فقه و اصول)

ü      1371                :     فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

ü      1372-1374       :     کارشناسی ارشد در حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه

ü      1374-1379       :     دکتری در حقوق خصوصی - تئوری و فلسفه حقوق از دانشگاه استراسبورگ

(همزمان، ادامه تحصیل در دکتری فلسفه در دانشگاه لیون 3 با گرایش مطالعه سیستمها : اپیستمولوژی )

ü      1379 – تا کنون : استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ü      1381-1382       :  دوره تخصصی مالکیت فکری سازمان جهانی مالکیت فکری

ü      1382                : “مهندسی پژوهش علمی” (Research Engineering) از دانشگاه پاریس 11

 

سوابق دانشگاهی و حرفه ای :

 

ü      1379 -  . . .       : عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ü       1387- 1384     : مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

ü      1379- 1386      : عضو شورای پژوهشی مرکز حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

ü      1379-1386   : عضو کرسی صلح، دموکراسی و حقوق بشر یونسکو

ü      1382 – تا کنون : استاد مدعو و محقق وابسته در مرکز مطالعات حقوق غیرمادی (CERDI)، دانشکده ژان مونه پاریس (Jean Monnet)

ü      1394 – تا کنون : پژوهشگر مرکز مطالعات حقوق عمومی (CRDP) دانشگاه پاریس غرب (Nanterre)

ü      پژوهشگر (مدیر تحقیقات علمی) مدرسه مطالعات عالی کاربردی علوم اجتماعی پاریس (EHSS)

ü      داور معتمد مرکز داوری اتاق ایران

ü      وکیل دادگستری

 

 اطلاعات زبانی :

ü      عربی ، انگلیسی، فرانسه

 

حوزه های تدریس :

 

ü      حقوق انرژی

ü      تئوری و فلسفه حقوق

ü      جامعه شناسی حقوقی

ü      حقوق تطبیقی (حقوق خانواده/ حقوق قردادها)

ü      حقوق مدنی (حقوق اموال / حقوق تعهدات)

ü      حقوق اسلامی، متون فقهی و قواعد فقهی

ü      حقوق اقتصادی (مبانی نظری حقوق اقتصادی / تحلیل اقتصادی حقوق)

ü      حقوق مالکیت فکری (مبانی نظری حقوق مالکیت فکری – حقوق مالکیت های ادبی هنری و حقوق مرتبط)

 

دوره های آموزشی:

 

ü      برگزاری کارگاه آموزشی «حقوق قراردادهای تجاری»، وزارت نیرو، تابستان 1386

ü      برگزاری نشست های دوره ای در چارچوب مطالعات میان رشته ای در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (بیش از بیست نشست تاکنون که دربرگیرنده موضوعات گوناگون میان رشته ای مرتبط با حقوق است)

ü      برگزاری کارگاه آموزشی "نگارش مقالات علمی" در انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ü      ارائه دروس مربوطه در دوره های آموزش ضمن خدمت قضات قوه قضائیه توسط معاونت آموزش دادگستری تهران

ü      ارائه دروس مربوطه در دوره های تخصصی حقوق و اخلاق پزشکی (fellowship) در مرکز حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

ü      برگزاری کارگاه های آموزشی، در دوره ارتقاء کارشناسی کارشناسان حقوقی بانک مسکن، تهران، از 1389 تا کنون

ü      برگزاری کارگاه های آموزشی در چارچوب برنامه های بین المللی انستیتو ماکس پلانک هایدلبرگ (ILA) :

International Legal Assistance in Civil Matters

 

دکتر سید منصور میر سعیدی

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

mansourmirsaeediatgmail.com


 

 

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

عضو موسس و عضو هیات رئیسه هیات امنای انجمن حقوق شناسی

 

تسلط بر زبانهای :

عربی – انگلیسی – فرانسه

 

سوابق تحصیلی

الف – دانشگاهی :

کارشناسی حقوق ، دانشگاه تهران 1365

کارشناسی ارشد حقوق جز و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس 1370

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران 1378

ب- حوزوی :

دروس مقدمات و سطح در تهران 1360 تا 1366 (نزد حضرت آیات پاکتچی تنکابنی، سعیدیان، ضیاء آبادی و سید مهدی بجنوردی)

دروس خارج فقه و اصول در تهران از سال 1366 تا 1377 نزد آیت الله سید مهدی بجنوردی

دروس منطق و حکمت اسلامی در تهران و قم از سال 1357 تا 1363 (منطق حاشیه ملا عبدالله- منطق و حکمت منظومه ملاهادی سبزواری- طبیعیات و اشارات بوعلی – شفای بوعلی – ج 1 و 6 اسفار ملاصدرا- الشواهد الربوبیه ملاصدرا نزد حضرات آیات سید حسین مصطفوی و جوادی آملی

 

 سوابق آموزشی

الف- تدریس دروس حوزوی در تهران شامل :

جامع المقدمات ، سیوطی ، حاشیه ملا عبدالله، منطق مظفر، اصول فقه، مظفر و شرح لمعه

 

ب- تدریس درمراکز آموزشی :

منطق، عربی ، فلسفه و کلام درمراکز تربیت معلم تهران و دانشگاه تربیت معلم از 1361 تا 1366

عربی  و حقوق جزای عمومی و اختصاصی در دانشکده «علوم قضایی» از 1367 تا 1378

حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق جزای اقتصادی در واحدهای دانشگاهآزاد اسلامی در شهرهای تهران و اصفهان ، دانشگاه گیلان، دانشگاه مفید ، دانشگاه علامه طباطبائی و مدرسه عالی شهید مطهری در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتر

 

سوابق پژوهشی

تالیف کتاب ماهیت حقوقی دیات ، نشر میزان ، 1373

تالیف کتاب مسئولیت کیفری / قلمرو ارکان، نشر میزان  (چاپ اول : 1383 ، چاپ دوم : 1386 و چاپ سوم : 1392)

مقاله «نقش علم به قانون در حقوق جزا» نشریه رهنمون، دوره جدید ، سال اول ، دوره اول

مقاله « نگاهی به حقوق اقتصادی» ماهنامه دانشجویی گفتمان حقوق، ویژه حقوق و اقتصاد

مقاله «داراشدن من غیر حق در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی»؛ مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره 21؛ سال 1391

مقاله «جرم اقتصادی، تعریف یا ضابطه؟»؛ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره 4، پایییز 1392

مدخل «تقاص» ، دانشنامه جهان اسلام، ج 6 ، 1380

سخنرانی با عنوان « بررسی جرم تصرف عدوانی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1386

سخنرانی باعنوان«رابطه فقه و حقوق»در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،1386

 

پروژه های تحقیقاتی ( به سفارش دفتر هیأت دولت):

دستور العمل تنظیم رونوشت مصوبات دولت ، 1378

ضوابط تنظیم و الگوی مصوبات هیأت وزیران ، 1379

شیوه نگارش متون حقوقی، 1380

 

 

 

راهنمایی پایان نامه­های متعدد از جمله :

ابعاد فلسفی و حقوقی عفو در نظام حقوقی ایران

تحلیل جنبه کیفری کالای قاچاق

جرم اقتصادی

بررسی  موانع تقنین جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

تأثیر اکراه بر مسئولیت کیفری

اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

 مطالعه تطبیقی شروع به جزم در حقوق کیفری ایران و انگلیس

سیاست جنایی بزه اخذ پورسانت در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا

رابطه جرم سیاسی  و محاربه در سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه جزایی

 سقط جنین درمانی در حقوق ایران با تکیه بر فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان

 

فعالیت های اجرائی د ردانشگاه علامه طباطبایی

عضویت در شورای علمی مجله «پژوهش حقوق و سیاست»

عضویت در کمیته تخصصی رشته حقوق اقتصادی

عضویت در شورای راه اندازی رشته «نظریه و نقد ادبی» در مقطع کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مدیریت کمیته تخصصی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

دکتر محمد شریف

دکترای تخصصی حقوق بین الملل استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

msshurabatgmail.com


دکتر محمد شریف

استادیار دانشگاه لامه طباطبایی

   

پیشینه تحصیلی

   1 - ورود به آموزش عا لی با رتبه 8 در سطح کشور در آزمون سال 1357

   2 - دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با معدل 3/87 از 4

   3- دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،  به عنوان دانشجوی ممتاز دوره و اخذ تقدیرنامه و جوایز ویژه دانشجوی ممتاز دوره

   4 - دانشنامه دکترا phd از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  ، با نمره 19 رساله

 

آثار قلمی 

   1 - تالیف

    1 - 1 : کتاب 

     1-1-1 بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت . انتشارات اطلاعات . چاپ اول 1373. چاپ دوم 1382

    1-1-2 گذار از حقوق بین الملل به حقوق بشر . شهر دانش .چاپ اول 1393

   1-1 مقالات منتشره در فصلنامه ها 

    1-1-1 فصلنامه پژوهش حقوق وسیاست (علمی - پژوهشی)

    1-1-1-1 میراث مشترک بشریت و وصف آن به عنوان قاعده آمره ، شماره 1 ، سال اول

    1-1-1-2 تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شماره 13 ، سال ششم

    1-1-1-3 جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن ،شماره 15 و 16 ، سال هفثم 

    1-1-2 فصلنامه پژوهش های حقوقی ( علمی - ترویجی)

    1-1-1-1 تاملاتی دز باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری و مرتبه مصوبات آن ،شماره 1 ، سال اول 

    1-2 مقالات منتشره در مجموعه مقالات

     1-2-1 تاملاتی در باب فن آوری نوین ارتباطات ،صلح جهانی و سازمان ملل متحد . مجموعه مقالات حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای . نشر سروش .تهران . 1380

     1-2-2 تحلیل دخالت بشر دوستانه به لحاظ نقض جریان آزاد اطلاعات . مجموعه مقالات چالش های حقوقی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای . نشر سروش . تهران 1380

    1-2-3نهاد های ناظر یر اجرای به موقع قانون اساسی . مجموعه مقالات هفته پژوهش . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی . 1388

   1-2-4 نگرش حقوقی به مقوله نظارت استصوابی . مجموعه مقالات نظارت استصوابی . نشر افکار . تهران. 1378

  1-2-5 مسئولیت اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن . مجموعه مقالات جامعه مدنی . مرکز اسناد انقلاب اسلامی . نشر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی . 1380

  1-2-6 مصونیت پارلمانی . مجموعه مقالات مصونیت پارلمانی نمایندگان . مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهشها . 1380

 

   1 - همایش ها

   1-1 همایش بین المللی تحول در مفاهیم حقوق کیفری بین المللی . سخنرانی در مورد: نظم عمومی بین المللی - نظم عمومی جهانی .  محل برگزاری دفثر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه . 1392

   1-2 همایش بین المللی جهنی شدن حقوق بشر . صخنرانی در مورد : تحول در جایگاه تابعیت در نتیجه جهانی شدن بشر. محل برگزاری پژوهشگاه علوم انسانی. تهران 1393

  2-1  دستیار تحقیق دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی . روز آمد کردن کتاب حقوق بین المللی عمومی . چاپ چهاردهم

 

 

 

دکتر محمد جلالی

دکترای تخصصی حقوق عمومی استادیار دانشگاه شهید بهشتی نایب رئیس هیات مدیره انجمن حقوق شناسی

iranianlls.org/mypage13.aspx
mdjalaliatgmail.com


سوابق آموزشی، پژوهشی و اجراییدکتر محمد جلالی

 

الف- سوابق تحصیلی دانشگاهی (به ترتیب تاریخ اخذ مدرک):

1- دریافت مدرک دکتری در رشته « حقوق عمومی»، با کسب بالاترین رتبه، دانشگاه پاریس1 (سوربن)، کشور فرانسه، سال 1387 (پایان نامه با موضوع: « مسئله تمرکززدایی در حقوق ایران»)

2- دریافت مدرک کارشناسی ارشد، (DEA) « حقوق عمومی و محیط زیست » ، دانشگاه نانت، کشور فرانسه، سال 1381 ( پایان نامه با موضوع: « نگاهی به جنبش تمرکززدایی در حقوق ایران»)

3-  دریافت مدرک کارشناسی ارشد « حقوق عمومی »، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1376 (پایان نامه با موضوع: « بررسی شرایط کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران، هند و اسناد بین المللی»با نمره 19،5).

4- دریافت مدرک کارشناسی حقوق قضایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال  1373.

5- دریافت مدرک دوره آموزش کوتاه مدت دانشگاه تابستانی انستیتو فدرالیسم سوییس با موضوع: فدرالیسم، تمرکززدایی و تنوع قومی و فرهنگی با ارائه ی کار پژوهشی در خصوص تنوع فرهنگی در ایران، فریبورگ، سوییس 1382.

6- دریافت مدرک «دوره مدیریت اتنخابات»، دانشگاه پاریس 2، پانتئون اَسَس، با ارائه پایان نامه با عنوان « بررسی انتخابات محلی در حقوق اساسی ایران» با امتیاز عالی، پاریس، فرانسه، سال 2007.

 

ب- رتبه های علمی:

1-      رتبه ی شش کنکور سراسری در منطقه یک  و رتبه ی ده در کل کشور.

2-      رتبه ی یک کنکور کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق عمومی در کل کشور.

3-      رتبه ی عالی در پایان نامه دکتری به همراه امتیاز انتشار آن.

 

سوابق آموزشی:

الف- تدریس دروس حقوق عمومی (حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار در مقطع کارشناسی؛ حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداری تطبیقی، مبانی حقوق عمومی، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق قراردادهای اداری، نظام های انتخاباتی در مقطع کارشناسی ارشد؛ تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی ، اشکال حقوق دولت در مقطع دکتری) در دانشگاههای زیر:

1-     دانشگاه شهید بهشتی (از 1387 تا کنون)؛

2-     دانشگاه تهران، پردیس قم (از 1388 تا 1391)؛

3-     دانشگاه تربیت مدرس از 1391 تا کنون

4-     دانشگاه علامه طباطبایی ( نیمسال اول تحصیلی 1389 ) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

5-     دانشگاه علوم قضایی 1395-1394

6-      دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای:

-         علوم و تحقیقات 1395-1394

-         کابل، افغانستان (از 1390) در مقطع ارشد؛

-         تهران مرکز (از 1388) در مقطع ارشد ؛

-         تهران، واحد جنوب ( بار اول از 1378 تا 1379 و بار دوم نیمسال اول تحصیلی 1390-91 )؛

-         بندر عباس (1387 تا 1390) در مقطع ارشد؛

-         علوم و تحقیقات اصفهان و کرمانشاه (1390 ) در مقاطع ارشد و دکتری.

-         راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی.

ب- راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و رساله ها در مقطع دکتری در دانشگاه های شهید بهشتی، تهران (پردیس قم)، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی: واحدهای علوم و تحقیقات تهران، کرمانشاه، فارس، واحد تهران مرکز، بندر عباس، اراک، کابل از 1387 تا کنون.

ج-معاونت آموزشی و نیز تدریس دروس علوم اجتماعی و ادبیات عرب در مجتمع آمورشی امام صادق(ع)؛ از 1373 تا 1377.

 

 

سوابق مطالعاتی و پژوهشی:

الف- مقالات:

 

1-     تحلیل تطبیقی صلاحیت های درون قوه ای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،سال 6 شماره 2، پاییز و زمستان 94.

2-     اصول کلی راهنمایی تمرکز زدایی در حقوق فرانسه و مقایسه آنها با حقوق ایران،   فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفدهم، شماره 47، تابستان 1394.

3-     مولفه های رسانه آزاد در پرتو رویه قضایی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 69، تابستان 1394.

4-     تمایز میان  اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 2، پاییز و زمستان 1392.

5-     اصول تحدید کننده تمرکز زدایی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی)، علمی-پژوهشی، شماره 60، سال 1391.

6-      نقش آمبودزمان ها در توسعه و ارتقاء مردم سالاری، مجله پژوهش حقوق عمومی (دانشگاه علامه طباطبایی)، علمی-پژوهشی، سال پانزدهم، شماره 39، بهار 1392.

7-     حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره 15، بهار 1392.

8-     پاسحگویی دولت، جایگاه، ارکان و پیش شرط ها، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، علمی پژوهشی، گواهی پذیرش، بهار 1395.

9-     تاثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر امکان دولت قانونمند در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، گواهی پذیرش.

10- تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت، مجله حقوقی دادگستری، گواهی پذیرش.

11-  نقش دیوان عدالت اداری در نظارت اساسی مقررات دولتی؛اساسی سازی حقوق اداری،اداری سازی حقوق اساسی، مجله حقوقی دادگستری، گواهی پذیرش.

12- سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین هنجارهای حقوق بشری، مجله پژوهش های حقوقی حقوق عمومی، شهر دانش، پاییز 1394.

13- صلاحیت تشخیصی و کنترل پذیری آن در حقوق اداری از منظر حقوق بنیادین و اقتضائات دولت مدرن، تازه های حقوق عمومی؛ انتشارات جنگل، 1393.

14- مفهوم و جایگاه عدم­تمرکز در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشۀ قانونگذار اساسی، اولینیادنامه حقوق اداری دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی، انتشارات مجد، 1392.

15- حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، ممنوعیت یا محدودیت، مطالعه­ی مقایسه­ای نظام­های فرانسه، انگلستان و ایران، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، علمی پژوهشی، شماره 77، پاییز 1391.

16-  نقدی بر رای شعبه 10دیوان عدالت اداری در خصوص استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مجموعه « رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری»، معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، نشر قضا، قم 1391.

17- مساله تقسیمات کشوری در حقوق اداری ایران ازدیدگاه عدم تراکم و عدم تمرکز سرزمینی، مجله حقوق و مصلحت، ویژه حقوق عمومی، شماره 5، زمستان 1388.

18- بررسی مبانی اصلی تمرکززدایی در حقوق ایران ( به زبان فرانسه)، مجله حقوق اساسی، شماره 4، زمستان 1384.

19- نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در خصوص قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انظباطی دانشگاهها،  مجله حقوق اساسی، شماره 3، زمستان 1383.

20- نگاهی تطبیقی به شورای قانون اساسی فرانسه و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، مجله حقوق اساسی، شماره 2، بهار 1383

21- مروری بر اندیشه های حقوقی موریس هوریو، مجله حقوق اساسی، شماره 1، 1382.

 

22-  L’État de la décentralisation en droit iranien, in La décentralisation et la démocratie locale dans le monde, L’Harmattan, Paris, 2008.

23-  La double légitimité du pouvoir, un obstacle à la décentralisation en Iran ?, in État de droit et droits de l’homme, L’Harmattan, Paris, 2009.

 

ب- کتاب:

 

به زبان فارسی:

 1. ترجمه گزارش دوره کارآموزی سال 2011 میلادی مدرسه ی ملی علوم قضایی فرانسه، پژوهشگاه قوه قضاییه، 1393.
 2. ترجمه کتاب حقوق اداری افغانستان، موسسه حقوق تطبیقی و بین المللی ماکس پلانک، هایدلبرگ، آلمان، تابستان 1391.
 1. مدیریت تهیه مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، ماههای مهر 1391 تا اردیبهشت 1392، انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران. 1394-1393
 2. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری، نشر قضا، 1391.
 3. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب غزه، جامعه جهانی و حقوق بین‌الملل: بررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادی، انتشارات موسسه همشهری، 1389.
 4. همکاری در تدوین کتاب حقوق هسته ایایران، شرحی حقوقی در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران،  انتشارات موسسه همشهری، 1391.
 5. اهتمام در انتشار مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی با عنوان " اندیشه های حقوق اداری"، انتشارت مجد، 1392.
 6. نظارت و نگارش مقدمه بر کتاب فساد اداری و مالی در نظام بانکی، انتشارات مجد، 1394.
 7. نظارت و نگارش مقدمه بر کتاب " اصل تناسب در نطام حقوق اداری اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران"، انتشارات خرسندی، 1392.

 

به زبان فرانسه:

4 - La Question de la décentralisation en droit iranien, L’Harmattan, Paris, 2009.

 

و مشارکت در تدوین

 

5 - Premier Rapport Mondial sur la décentralisation et la démocratie locale, L’Harmattan, Paris, 2009.

6 - Etat de droit et droits de l’homme. Echanges de points de vue France-Iran, L’Harmattan, Paris, 2008.

 

ج- شرکت در راه اندازی، فعال‌سازی و یا عضویت در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی:

 

1-  عضو کمیته رویه و آراء قضایی در معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد نقد و بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمینه های مختلف ( تامین اجتماعی، میراث فرهنگی، محیط زیست...)، 1391 تا کنون.

2- برگزاری کارگاه پنج روزه آموزش حقوق اداری و حقوق کار برای کادر عالی رتبه افغان در کابل، افغانستان، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری موسسه حقوق عمومی تطبیقی و بین الملل ماکس پلانک آلمان و بنیاد حمیده برمکی برای حاکمیت قانون، آذر و اسفند ماه 1391 و تیرماه 1392.

3- برگزاری همایش و کارگاه آموزشی با موضوعات مرتبط با دادرسی اداری و دیوان عدالت اداری در دانشگاههای شهید بهشتی، تهران ( پردیس قم)، آزاد اسلامی، سال 1389-1390.

4-  عضو گروه دموکراسی، در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1388-1389 و مشارکت در برگزاری سمینارها، همایش ها و مشارکت در انجام پروژه های پژوهشی.

5- پژوهشگر، (1376-1379)، هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام پژوهشهای: 1- بررسی اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه 2- بررسی حقوق مطبوعات از نقطه نظر قانون اساسی و قوانین عادی 3- بررسی اصل بیست و ششم قانون اساسی در ارتباط با احزاب سیاسی

6-  همکار پژوهشگر در اجرای طرح بررسی شیوه های الحاق ایران به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، زیر نظر استاد دکتر سید عزت الله عراقی، موسسه کار و تامین اجتماعی، 1376

7-  پژوهشگر، (1375)، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، انجام پژوهشهای: « همتایان شورای نگهبان» و « بررسی ساختار، موقعییت و صلاحیت های شورای قانون اساسی فرانسه».

 

د- سخنرانی و شرکت در همایش های علمی:

1-     حفظ حرمت وکلا در مراجع قضایی، بررسی تطبیقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سخنرانی در کانون وکلای دادگستری خراسان، 1394.

2-    آسیب شناسی مطالعات حقوق عمومی در مراکز عالی ایران، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، 1393.

3-    نقد کتاب آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، سخنرانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1393.

4-    مطالعه تطبیقی جرم سیاسی در برخی نظام های حقوقی، سخنرانی در نشست تخصصی" جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی"، کرسی حقوق بشر، صلحو دموکراسی یونسکو و گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، آبان 1392.

2- دیوان عدالت اداری از اندیشه های حقوقی تا واقعیت های عملی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با همکاری معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری، تهران، 1391.

3- مسائلی در باب صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، سخنرانی به دعوت کانون وکلاء استان کرمانشاه و ایلام، کرمانشاه، 1389

4- تفکیک قانونگذاری و وضع مقررات اجرایی، سخنرانی در نشست علمی به دعوت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389

5- دیوان عدالت اداری و تضمین حقوق شهروندان در نظر و عمل، سخنرانی در دوره آموزشی برگزار شده توسط گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389

6- مکانیزمهای افزایش مشارکت شهروندان، سخنرانی در جمع اعضای شوراهای استان بوشهر، به دعوت کمسیسون حقوق بشر اسلامی، بوشهر،  1388

7- راههای نظارت بر شوراها، همایش سالانهشورای عالی استانها، اسفند ماه 1387.

8- دور نمای تمرکز زدایی در حقوق ایران ( به زبان فرانسه)، ششمین کنگره انجمن فرانسوی حقوقدانان اساسی، مونت پلیه، فرانسه، 1384.

9- نگاهی مقایسه ای به وضعیت تمرکززدایی در ایران و فرانسه، سخنرانی در کنفرانس علمی- دانشجویی اتحادیه  انجمن های اسلامی دانشجویان- اروپا، یونسکو،  پاریس، فرانسه، 1383.

10- جلوه های تمرکززدایی در فرانسه، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، تهران 1382.

 

سوابق شغلی و اجرایی:

 1. مدیر گروه دموکراسی، کرسی حقوق بشر، صلح و دوکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. از سال 1393 تا کنون.
 2. مدیر داخلی مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهد بهشتی،تابستان 1392 تا کنون
 3. - دبیر گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1390 تا کنون
 4. مشاور حقوقی مدیر عامل موسسه همشهری 1390  تا کنون
 5. مدیر انتشارات همشهری، موسسه همشهری، 1389-1390
 6. مترجم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، پاریس، فرانسه، 1385
 7. کارشناس ارشد حقوقی، نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1377-1379
 8. معاون آموزشی، مجتمع آموزشی امام صادق (ع)، 1375-1377

 

زبان های خارجی:

 

فرانسه: آشنایی کامل ( دارای مدارک DELF  و  DALF)

انگلیسی: خواندن و درک مطلب: کامل، مکالمه: خوب

عربی : صرف و نحو آشنایی: کامل، مکالمه: متوسط

 

دکتر حسین بادامچی

دکترای تخصصی تاریخ حقوق استادیار دانشگاه تهران

mlbadamchiatyahoo.com


 سوابق علمی پژوهشی دکتر حسین بادامچی 

 

دیپلم علوم انسانی، 6533 ، دبیرستان پاسداران اسلام، تهران

کارشناسی علوم اسلامی رشته حقوق، 6531 ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

معادل کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، 6531 ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، 6535 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

آشورشناسی با گرایش متون حقوقی، 6531 ، دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا )Ph.D( دکترای تخصصی

.) The Johns Hopkins University, USA 1389/2010(

) عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گروه تاریخ )پایه 3

عضو افتخاری دانشگاه جانز هاپکینز در تاریخ خاور نزدیک باستان )از 2162 تا کنون(

)Fellow-By-Courtesy, The Johns Hopkins University(

عضو هیات تحریریه مجله انجمن جهانی علایم تجاری، قسمت خاور میانه و آفریقا

2

کتاب ها: از زمان استخدام در دانشگاه تهران

بادامچی، حسین 6516 ، فرمان کورش بزرگ، تهران: نگاه معاصر.

بادامچی، حسین 6512 ، قانون حمورابی، به همراه ترجمه متن اکدی، تهران: نگاه معاصر.

وستبروک، ریموند 6515 ، تاریخ حقوق: نظریه و روش، ترجمه حسین بادامچی، تهران: نگاه معاصر.

تیرنی، بریان 6515 ، دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه 5511 تا 5511 ، ترجمه حسین بادامچی و محمد راسخ، تهران: نگاه

معاصر.

مقالات علمی پژوهشی:

پژوهش های علوم تاریخی )دانشگاه »، جایگاه فرمان اوروکاگینا در تاریخ شکل گیری حقوق سومری « ، -6 بادامچی، حسین 6516

. 51 تا 31 ، تهران(، سال 4، شماره 6

»، اجاره نامة زمین کشاورزی: تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان به همراه ویرایش متن اکدی « ، -2 بادامچی، حسین 6516

. 26 تا 53 ، پژوهش های ایرانشناسی )دانشگاه تهران(، سال 6، شماره 2

مطالعات »، تحلیل روایت یهودیان از بازسازی معبد یهودیه در عهد هخامنشیان « ، -5 بادامچی، حسین و ایمان نوروزی 6516

. 65 تا 52 : تاریخ فرهنگی )مجله عملی پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ(، ، سال سوم، شماره 66

وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان: وصیت نامه ایلامی گیمیل ادد از دوره سوکل مخ ها ) 6131 « ، -4 بادامچی، حسین 6512

. 63 تا 52 ، پژوهش های ایرانشناسی )دانشگاه تهران(، سال 5، شماره 2 »،). ق.م

3

پژوهش های »، دادرسی در ایلام باستان به همراه ویرایش، ترجمه فارسی و انگلیسی دو سند ایلامی « ، -3 بادامچی، حسین 6512

. 26 تا 53 ، علوم تاریخی )دانشگاه تهران(، سال 3، شماره 2

از اآناتوم سومری تا اردشیر پارسی: نفرین در نبشته های شاهی میان رودانی و « ، -1 بادامچی، حسین و احسان افکنده 6515

. 6 تا 22 : مطالعات تاریخ فرهنگی )مجله عملی پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ(، سال پنجم، شماره 61 »، هخامنشی

بازگشایی جاده ابریشم: تماس و برهمکنش فرهنگ های ایران و چین « ، -3 بادامچی، حسین و حمیدرضا پاشا زانوس 6515

تاریخ اسلام و ایران )مجله عملی پژوهشی دانشگاه »، همزمان با سفرهای جانگ چیان به مرزهای شرقی شاهنشاهی اشکانی

. 3 تا 23 ، الزهراء(، سال 24 ، شماره 22 ، پیاپی 662

مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، »، قرارداد های مشارکت تجاری در دوره ایلامی قدیم « ، -3 بادامچی، حسین 6514

.) 26 تا 51 )تاریخ انتشار 3 خرداد 6514 ، )مجله علمی پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان(، دوره 3، شماره 64

تماس فرهنگ های ایران و چین پیش از سفر های جانگ چیان )اواخر قرن « ، -1 بادامچی، حسین و حمیدرضا پاشا زانوس 6514

، پژوهش نامه تاریخ )فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی(، 36 سال 1 »، دوم ق م( به مرزهای شرقی شاهنشاهی اشکانی

. 36 تا 13 ، شماره 55 ، زمستان 6512

از اکد تا ملوخ: بالندگی اقتصادی و فرهنگی سرزمین های خلیج فارس در « ، -61 بادامچی، حسین و حمید رضا پیغمبری 6514

. مطالعات تاریخ فرهنگی )مجله عملی پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ(، گواهی پذیرش 61 خرداد 6515 »، اواخر هزاره سوم ق م

11- Badamchi, Hossein 2165, “Old Babylonian International Law and Protection of Merchants

against Robbery: Responsibility of local ruler for robbery,” Zeitschrift für Altorientalische und

Biblische Rechtsgeschichte, 19: 59-77. (published on May 2014).

12- Badamchi, Hossein 2161, “Fraud and Forgery in Old Babylonian Law,” Zeitschrift für

Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte (forthcoming).

4

مقالات متفرقه

اسناد بهارستان )مجله عملی ترویجی، »، یک سند حقوقی از شوش با ویرایش و ترجمه متن اکدی « ، -65 بادامچی، حسین 6511

. 536 تا 533 : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(، سال اول، شماره 4

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و »،؟ اصلاحات بابلی کورش بزرگ: تبلیغات یا سیاست کشور داری « ، -64 بادامچی، حسین 6512

. 26 تا 53 : اسلام )دو فصلنامه گروه تاریخ دانشگاه لرستان(، سال اول، شماره 6

Badamchi, Hossein, 2165, “IRAN: New Developments Expected in Iranian e-Filing System,”

International Trademark Association Bulletin, vol. 68, 11.

Badamchi, Hossein 2165, “IRAN: McDonald’s Logo Deemed Famous,” International Trademark

Association Bulletin, vol. 68, 14: 13, August 1, 2013.

Badamchi, Hossein 2165, “IRAN: AYSUDA Chocolate Packaging Design Too Similar to Lindt’s,”

International Trademark Association Bulletin, vol. 68, 22: 12.

Badamchi, Hossein 2014, “Famous Trademarks and Opposition in Iran: Recent Developments,”

International Trademark Association Bulletin, vol. 69, 13: 10-11.__

دکتر صادق ضیایی بیگدلی

دکترای تخصصی حقوق بین الملل اقتصادی استادیار دانشگاه وایکاتو نیوزلند

www.waikato.ac.nz/law/about-us/staff/academic/sadeq_bigdeli
s.bigdeliatwaikato.ac.nz


سوابق علمی – پژوهشی دکتر صادقضیائیبیگدلی  

‪ دانشگاه وایکاتو، نیوزلند عضو هیات علمی

سوابقتحصیلی:

 • کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل اقتصادی، موسسه تجارت بین الملل (WTI) برن، سویس
 • کارشناسی ارشد حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه هاروارد
 • دکترای حقوق در رشته حقوق بین الملل اقتصادی ، دانشکده حقوق دانشگاه برن، سویس 

 

سوابق شغلی، آکادمیک و اجرائی در خارجکشور:

 • عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه وایکاتو، همیلتن، نیوزلند ( از۱۳۸۹تا کنون)           

                        ‫- مسوولیتهای اجرایی در دانشکده: مدیر روابط بین الملل، قائم مقام گروه تحصیلات تکمیلی

 • سردبیر مجله حقوقی ویکاتو ۱۳۹۳-۱۳۹۴
 • استاد مدعو در دانشگاههای برن، نوشاتل، زوریخ سویس (۱۳۸۷)
 • تدریس در کارگاههای آموزشی برگذار شده توسط دانشگاه هاروارد، دوحه (۱۳۹۲)
 • محقق مهمان در موسسه حقوق بین الملل اقتصادی دانشگاه جرج تاون، واشنتگتن (۱۳۹۰)       
 • •                     قائم مقام مدیر پروژه های تحقیقاتی ملی دولت سویس ‪(فاز اول) در موسسه WTI در مورد تحولات اخیر در حوزه های جاری حقوق WTO، سویس (۱۳۸۶-۱۳۸۷)

سوابق شغلی، آکادمیک و اجرائی در ایران:

 • استاد مدعو در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی وعلامه طباطبا یی
 • نماینده تام الاختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت در مذاکرات تجاری و الحاق به WTO
 • قائم مقام رییس کل سازمان توسعه تجارت
 • مدیر کل دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری، سازمان توسعه تجارت
 • مشاور حقوقی در دفاتر حقوقی بین المللی در زمینه های مختلف حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی                         (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و کار آموزی وکالت (۱۳۸۴)

گزیده کارهایمشاوره ای - آموزشی(Training) در زمینه حقوق WTO:

 • عضویت در گروه پانزده ( G-15) شامل کارشناسان برجسته بین المللی در موسسه ICTSD ژنو (بزرگترین سازمان                  غیر دولتی در زمینه حقوق WTO و مسایل توسعه پایدار) 
 • دبیرخانه ASEAN در مورد موافقتنامه های تجاری منطقه ای (۱۳۹۱ - تاکنون)
 • اتاق بازرگانی مالای (کوالا لامپور) (۱۳۸۸)
 • همکاری با گروه WTI Advisors (ژنو) در ارایه کارهای مشاوره ای - تحقیقاتی به اتحادیه اروپا

(۱۳۸۷) 

 • برگزاری دوره آموزشی تخصصی برای مذاکره کنندگان ارشد الحاق ویتنام به WTO ؛
 • ارایه مشاوره به کشورهای آسیا، اقیانوسیه و کارائیب در مورد مذاکرات جاری WTO در مورد یارانه های بخش                         شیلات

گزیده گتب و مقالات

Books and monographs

With Cottier and Nartova (Eds.) “International Trade Regulation and the Mitigation of Climate Change”, 2009, Cambridge University Press 

Co-edited with Martin, Daya-Winterbottom, DuPlessis, & Kennedy, “The Search for Environmental Justice”, the Proceesings of 2013 IUCN Academy of Environmental Law Annual Colloquium

University of Waikato, (forthicoming by Edward Elgar)

Authored work-in-progess: The Regulation of Energy and Climate Subsidies in International Economic Law

 

Articles and Book Chapters

A Rent Distribution Analysis of Doha Agenda on Fisheries Subsidies, A Think Piece for the International Center for Trade and Sustainable Development, forthcoming (2014)

Demystifying International Law of Subsidy Control: Competing Discourses of State–Market Relations in the WTO’s First Climate Change Dispute, forthcoming (2014)

Clash Of Rationalities: Revisiting The Trade And Environment Debate In Light Of WTO Disputes Over Green Industrial Policy, 6(1) TRADE L. & DEV. XXX (2014)

The First Generation of Muslim Intellectuals and the “Rights of Man”, (2012) 15 University of Western Sydney Law Review 

“Resurrecting the dead?  The Expired Non-Actionable Subsidies and the lingering question of ‘green space’” 8 (2) Manchester Journal of International Economic Law, 2011

-- Cited extensively in Rubini, Ain’t wastin’ time no more. Subsidies for Renewable Energy, the SCM Agreement, Policy Space and Law Reform, Journal of International Economic Law, Volume 15(2), 525-579

“Legal Positivism in the Pre-constitutional Era of Late Nineteenth-Century Iran” 19(2) Waikato Law Review, 2011

“Energy in WTO law and policy”, with T Cottier, G Malumfashi, S Matteotti-Berkutova, O Nartova, J de Sépibus, in Delimatsis and Cottier (eds.) Cambridge University Press, 2011

“Trade in “Sustainable” Biofuels and the WTO Agreement on Agriculture”, CITEL Working Paper (2011)

“Climate Change, Human Rights and International Economic Law: Exploring the Linkages between Human Rights, Trade and Investment” With P Aerni, B Boie, T Cottier, K Holzer, D Jost, B Karapinar, S Matteotti, O Nartova, T Payosova, L Rubini, A Shingal, F Temmerman, E Xoplaki, 2010, German Yearbook of International Law, Volume 53.

“Incentive Schemes to Promote Renewables and the WTO Law of Subsidies”, in Cottier, Nartova, Z. Bigdeli (Eds.), International Trade Regulation and the Mitigation of Climate Change, 2009 , Cambridge University Press

“Will the ‘friends of climate’ emerge in the WTO? Applying the ‘fisheries subsidies’ model to energy subsidies”, Carbon and Climate Law Review, March 2008

“Commentaries on GATS Article IX (‘Certain Business Practices’)”, co-authored with Mira Nenova, in R. Wolfrum/P.-T. Stoll/C. Feinäugle (eds.), Max-Planck Commentaries on World Trade Law, Vol. 6: WTO - Trade in Services, 2008, Brill Publishers

 “Commentaries on GATS Article VIII (‘Monopoly Service Suppliers’)”, Stefan Rechsteiner, in R. Wolfrum/P.-T. Stoll/C. Feinäugle (eds.), Max-Planck Commentaries on World Trade Law, Vol. 6: WTO - Trade in Services, 2008, Brill Publishers

 

Book Reviews

Africa and the World Trade Organization by Joan Apecu Laker, Cambridge University Press, New Zealand Yearbook of International Law, Forthcoming (2014) 

“No Ordinary Deal: Unmasking the Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement” Jane Kelsey (Ed), (Book Review), New Zealand Yearbook of International Law, 8 (2010)

 

Other Articles and Reports

With S Jusoh, M Bosworth, J Kurtz, “Study on Investment Trends, Issues and Prospects in the ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Areement”, Report to the ASEAN Secretariat, Forthcoming 2014.

 

“Toward an energy agreement in the WTO” with T Cottier, L Rubini, S Matteotti, O Nartova, Y Selivanova, SIEL Conference proceedings, Barcelona 2010

-- Listed on SSRN's Top Ten download list for Energy Law & Policy eJournal.

“International Law on Biotechnology” (2008), Section A.2 of Chapter IV of 2008 Report, International Law Association, http://www.ila-hq.org/en/committees/draft_committee_reports_rio_2008.cfm

“The WTO Law of Subsidies Relevant to Fisheries - Possible WTO Challenge on ‘access fees’ as ‘subsidies’ under ASCM”, co-authored with Donah Baracol and Manleen Dugal, 2007 Commonwealth Secretariat, Conference proceedings

 

عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای

Harvard International Law Journal and Harvard Environmental Law Review (Member, Submissions Committee, 2008-09); International Law Association (Observer in the committee on “International Law on Biotechnology”, 2008-2010); American Society of International Law; Society of International Economic Law; Australian and New Zealand Society of International Law; Law and Economics Association of New Zealand; Iranian Bar Association; Iranian Association for United Nations Studies.

 

کنفرانس ها و سخنرانی ها

 

اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای صادرات و اشتغال 18و 19 مهرماه 94

سمینار  الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی: چالش ها و فرصت هاُ دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴

نشست علمی «سازوکارهای سازمان‌های توسعه و تجارت برای دستیابی به جهش صادراتی» موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۱۳۹۴

بررسی ابعاد چندگانه دیپلماسی تجاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۱۳۹۳ 

Public Lecture, "Iran's Nuclear Deal: A Game-Changer in International Law and Diplomacy?", University of Waikato, , Hamilton NZ, 2015

2013 IUCN Academy of Environmental Law Annual Colloquium University of Waikato, Hamilton NZ

24 – 28 June 2013 (Member of Organizing Committee, Session Chair, Speaker)

NZ Ministry of Foreign Affairs and Trade, Beeby Colloquium on International Law (Invited), 23 November 2012, Wellington 

World Trade Organization, Rules Division (Invited), 26 September 2012, Geneva 

World Trade Organization, 2012 WTO Public Forum (Invited), “Is Multilateralism in Crisis?”, The Subsidies Agreement, Past, Present and Future, 26 September 2012, Geneva 

International Institute for Trade and Development [Thailand] & International Centre for Trade and Sustainable Development [Geneva] (Invited), Climate Dialogue, 6-7 September 2012, Bangkok  

Society of International Economic Law (SEIL), Biannual Conference 12-14 July 2012, Singapore

Harvard Law School Institute for Global Law and Policy (IGLP), Annual Workshop2012, 03-09 June 2012, Cambridge, MA

Law and Economic Association of New Zealand (LEANZ) (Invited), study day and presentation, 26 June 2012, Wellington, NZ

New York University School of Law (Invited), Commentator in Investment law Forum, 14 Nov 2011, New York City, NY

Te Piringa – Faculty of Law, University of Waikato and New Zealand Law Foundation, “Justice in the Round, Perspectives from Custom and Culture, Rights, and Dispute Resolution”, ‘Internationalism in New Zealand Courts: how far should we go?’, Hamilton, New Zealand  

Legal Research Foundation and University of Auckland Law School, “Judicial Review in Commercial Cases – The Ongoing Struggle for Simplicity”, ‘The Role of International Law in Commercial Judicial Review Cases’, Friday 1 April, 2011, Auckland, New Zealand 

International Economics Law Interest Group of the Australian and New Zealand Society for  International Law and The Sydney Centre for International Law at the Faculty of Law of the University of Sydney, Trade in “Sustainable” Biofuels and the WTO Agreement on Agriculture’,Friday 25 February, 2011, University of Sydney Law School, Sydney

27th Annual Conference of the Law and Society Association of Australia and New Zealand, “Critic and Conscience?”?, ‘The Foundations of Iran’s Legal Consciousness: The Emergence of Modern Legal Thought in the Pre-constitutional Era in Nineteenth-Century Iran’, December 2010, Victoria University of Wellington

American Society of International Law, International Economic Law Interest Group Biannual Conference, “International Economic Law in a Time of Change: Reassessing Legal Theory, Doctrine, Methodology and Policy Prescriptions”, Resurrecting the dead?  The Expired Non-Actionable Subsidies and the lingering question of “green space”’, November 18-20, 2010, University of Minnesota Law School

Society of International Economic Law, ‘Toward an energy agreement in the WTO’, July 2010, Barcelona

Berner Umweltforschungstag 2010 (Berne Climate Research Day), ‘Biofuels Trade; yes or no?’, Berne

World Trade Institute, Interdisciplinary workshop on terms and definitions,Subsidy Definition in Normative Context; Toward a consensus or “Agree to disagree”?’ April 2010, Berne

Foreign Ministry of Denmark, German Marshall Fund and International Institute for Sustainable Development (IISD), ‘Trade and Climate Change’, June 2008, Copenhagen

United Nations Environment Programme-United Nations Economic Commission for Europe, ‘Expert meeting on energy subsidies’, Series of conferences through 2007 and 2008, Geneva

WTO Appellate Body Secretariat (Invited), Appellate Body Research Series, presented a paper on ‘The status of renewable energy subsidies in WTO law’, October 2007, Geneva

World Trade Institute, World Trade Forum 2007, International Trade on a warming globe; The Role of the WTO in the Climate Change Debate; presented a paper on ‘The incentive schemes to promote renewables and the WTO law of subsidies’, September 2007, Berne

Commonwealth Secretariat and GTZ (Invited), conference on WTO negotiations on Fisheries Subsidies and the access fees issues, presented paper on ‘The Law of Subsidies in the WTO and the Fisheries Sector – Possible WTO DSB Challenge on ‘access fees’ as ‘subsidies’ under ASCM’, May 2007, Mauritius

 

دکتر آرامش شهبازی

دکترای تخصصی حقوق بین الملل استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

arameshshahbaziatgmail.com


الف: بیوگرافی

آرامش شهبازی                                                 

مرتبه علمی و پست سازمانی: استادیار پایه 2

گروه علمی: حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

ب: سابقه تحصیلی

دکتری: حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، عنوان رساله: وحدت نظام حقوق بین‌الملل، 1388

ج: سوابق آموزشی

الف: تدریس در دانشگاه و کارگاههای آموزشی

1)      دانشکده بیمه اکو علامه طباطبایی، اصول حقوقی به زبان انگلیسی (88-1386).

2)      تدریس دوره پیشرفته سازمان‌های بین‌المللی، نقش و جایگاه شورای حقوق بشر و کمیسیون تحکیم صلح در دانشگاه پیام نور، حقوق سازمانهای بین‌المللی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، 1391.

3)      دانشگاه تربیت مدرس، حقوق بین الملل محیط زیست، (92-1393)

4)      دانشگاه علامه طباطبایی، حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق بین الملل اسلام، بررسی تفصیلی مبادی حقوق بین الملل، نقد و بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، متون حقوقی پیشرفته، حقوق بین الملل عمومی (1393 تا کنون)

5)      تدریس دوره پیشرفته سازمان‌های بین‌المللی، نقش و جایگاه شورای حقوق بشر و کمیسیون تحکیم صلح در حقوق بین‌الملل کنونی، انجمن مطالعات سازمان ملل متحد، اسفندماه 1389.

6)      آشنایی با سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد و حقوق محیط زیست، دفتر سازمان ملل متحد، 1393.

7)      حقوق بین الملل و امنیت انسانی، انجمن ایرانی سازمان ملل متحد، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1392.

ج: سخنرانی در مجامع علمی

1)      معضلات سازمان ملل متحد: معضل مدیریتی یا قضایی؟ همایش بین‌المللی ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در ترکیه (به زبان انگلیسی) آوریل 2010.

2)      تأملی در کارنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل در قلمرو وحدت و تکثر، همایش تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل، تهران، آبان ماه 1389.

3)      مالکیت منشور کوروش در حقوق بین‌الملل، سخنرانی در همایش بین‌المللی بررسی وضعیت آثار اشیاء عتیقه، باستانی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، مهرماه 1390، دانشگاه بوعلی همدان (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، دفتر سازمان ملل در تهران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ).

4)      تنوع فرهنگی و وحدت ذاتی، سخنرانی در همایش بین‌المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، (به زبان انگلیسی)، تهران، 1390، وزارت امور خارجه.

5)      انباشت در اکسید کربن در اعماق دریا و چالشهای زیست محیطی، سخنرانی در همایش بین المللی حقوق دریاها، اسفند 1392، تهران.

6)      واگرایی و همگرایی حقوق بشر و حقوق تجارت بیین الملل، سخنرانی در همایش ملی حقوق تجارت بین الملل در ایران، تبریز، 1393.

7)      مسئولیت حمایت در اوکراین در آئینه مبانی نظری حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1393.

8)      لزوم حمایت از حریم خصوصی مصدومین شیمیایی هشت سال دفاع مقدس، همایش بین المللی احقاق حقوق مصدومین شیمیایی در مراجع قضایی ملی و بین المللی، بهمن 1393.

9)    سخنرانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی با عنوان چالشهای پیش روی حقوق بین الملل اینترنت در حقوق بین الملل، آذرماه 1394

10)  ظهور حقوق بین الملل اینترنت در قرن بیست و یکم، دومین همایش بین المللی رسانه در سازمان صداو سیما، زمستان 1394

11)  سخنرانی در میزگرد زنان قربانی ترور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه با عنوان زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن، زمستان 1394

12)  مشارکت در کارگاه حقوق فضا، عنوان دووره آلودگی های فضایی و اثر آن بر محیط زیست، در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، بهار 1395

13)  سخنرانی در نخستینهمایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه درایران، با عنوان حقوق ارتباطات در نوسان میان خلاهای ملی و بین المللی، بهار 1395

14)  سخنرانی در همایش بین المللی حقوق بین الملل و بازیهای رایانه ای، عنوان سخنرانی: رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر آواتار، سالن حلال احمر ، بهار 1395

15)  همایش بین المللی گفتمان سیاسی امام خمینی در جهان معاصر، عنوان سخنرانی  نسبت میان آزادی بیان و آزادی  مذهب در اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، خرداد 1395.

 

د: پایان نامه های دفاع شده

1)      وضعیت حقوقی دولت‌های فروپاشیده در حقوق بین‌الملل، سکینه جوادی، دانشگاه پیام نور واحد تهران.

2)      حقوق حمایت دیپلماتیک و کنسولی به‌عنوان یک رژیم خودبسنده در حقوق بین‌الملل، سارا رحمتی، دانشگاه گیلان.

3)      کمیسیون حقوق بین‌الملل و رژیم‌های خودبسنده، ضحی مزروعی، دانشگاه مفید قم.

4)      تأسیس و بهره برداری از جزایر مصنوعی در حقوق بین الملل محیط با تأکید بر وضعیت خلیج فارس، دانشگاه علامه طباطبایی.

5)      تحول در مفهوم سرمایه گذاری در حقوق بین الملل، امیر درونپرور، دانشگاه تربیت مدرس.

6)      اصل عدم تبعیض در حضور در مسابقات المپیک از منظر حقوق بین الملل بشر، خاطره علیپور، دانشگاه علامه طباطبایی.

7)      نقش دیوان داوری ورزش در واگرایی و همگرایی مقررات حقوق بین الملل ورزشی، محمد دادگر، دانشگاه علامه طباطبایی.

8)      وضعیت حقوقی مهاجران غیرقانونی در حقوق بین الملل، امیر چهل امیرانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

د: سوابق پژوهشی

1. علایق و زمینه پژوهشی:

 فلسفه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل ارتباطات، حقوق بین الملل بشر

2. انتشار کتاب:

1)      حقوق بین‌الملل: دیالکتیک ارزش و واقعیت، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388.

2)      فرجام حقوق بین‌الملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ترجمه، با همکاری دکتر سید قاسم زمانی، 1389.

3)             نظام حقوق بین‌الملل: وحدت در عین کثرت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.

4)      بازنگری در مجموعه 11 جلدی آراء دیوان داوری ایران ـ آمریکا، مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان تدوین و تنقیح قوانین، 1390-94

5)      حقوق مدیریت جهانی علم، ترجمه و تحقیق، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.

6)      پی . اس. آی در آئینه حقوق بین الملل، انتشارات شهر دانش، 1394.

7)      حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین الملل، با همکاری امیر چهل امیرانی، اتشارات شهر دانش، 1395.

3.  انتشار مقاله:

مقالات ترویجی و پژوهشی

1)      هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در ترازوی حقوق بین‌الملل: مجله حقوقی بین‌المللی، (علمی ـ ترویجی)، شماره43، 1390.

2)      کاربرد فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل: ارتکاب جنایتی بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی، مجله حقوقی بین‌المللی (علمی ـ ترویجی)، ریاست جمهوری، شماره 40، 1388.

3)      چالش‌های مفهوم رزمنده در عصر مبارزه با تروریسم در پرتو حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مجله پژوهش‌های حقوقی (علمی ـ ترویجی)، شماره 14، 1387.

4)      جایگاه سازمان‌های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت، مجله پژوهش‌های حقوقی (علمی ـ ترویجی)، شماره 15، 1388.

5)      تکثر سیستم قضایی بین‌المللی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، (علمی ـ پژوهشی)، شماره 29، 1390.

6)      پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت؛ تحلیلی حقوقی از واقعیات و چشم‌اندازی حقوقی از تحولات،‌ مجله پژوهش‌های حقوقی (علمی ـ ترویجی)، شماره 16، ‌نیمسال دوم 1388.

7)      حقوق حیوانات؛ تأملی در رویه و نظریه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، (علمی ـ پژوهشی)، شماره 36، 1391.

8)      تأملی در وحدت و تکثر نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی (علمی ـ ترویجی)، ریاست جمهوری، شماره 41، 1389.

9)      ادغام فرامرزی بورس سهام و اوراق بهادار، مجله پژوهش‌های حقوقی (علمی ـ ترویجی)، شماره 17، 1388.

10)  قانون اساسی جامعه بین‌المللی در محاق، مجله پژوهش‌های حقوقی بین‌المللی، ریاست جمهوری، (علمی ـ پژوهشی)، شماره 46، 1391.

11)  توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، (علمی ـ ترویجی)، شماره 42، 1389.

12)  تحلیل حقوقی قابلیت اعمال عهدنامه مودت (1955) در روابط ایران و آمریکا، مجله حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، (علمی ـ ترویجی)، شماره 44.

13)  حل و فصل اختلافات در خصوص اشیاء عتیقه باستانی و فرهنگی، مجله پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، (علمی ـ ترویجی) شماره 20، 1391.

14)  وضعیت دولت کشورهای ناتوان در حقوق بین‌الملل معاصر، با همکاری سکینه جوادی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، (علمی ـ پژوهشی)، شماره 39، 1392.

15)  اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی و ضرورت بازنگری در پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حمایت دیپلماتیک و کنسولی، با همکاری دکتر جواد کاشانی، فصلنامه روابط خارجی، (علمی ـ پژوهشی)، شماره 18، 1392.

16)  بررسی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1961 در خصوص ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه، مجله حقوقی بین المللی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، با همکاری دکتر محمد قربانپور،  (علمی ـ پژوهشی)، شماره 49، 1392.

17)  بررسی تطبیقی مفهوم دولت از منظر آموزه های « میشل فوکو» و مفهوم مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل معاصر؛ با نگاهی به قضیه اوکراین( علمی- پژوهشی)، فصلنامه دولت پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 2، تابستان 1394.

18)  رژیم بین المللی حاکم بر استخراج و بهره برداری از دی اکسید کربن در زیر بستر دریاها در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، مجله پژوهش حقوق عمومی،( علمی پژوهشی) شماره 41، 1395.

19)  قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری در حقوق بین الملل، پژوهشهای حقوق کیفری، شهر دانش،(علمی- پژوهشی) شماره 5، 1395.

 

4. مقالات منتشره در مجموعه مقالات

1)      ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل در آئینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین‌الملل، در مجموعه مقالات حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.

2)      مالکیت منشور کوروش کبیر در حقوق بین‌الملل: به نام ایران، به کام انگلستان!؟، در مجموعه مقالات حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌الملل، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 1391.

3)      خسارات وارد بر محیط زیست از منظر حقوق بین‌الملل: چالش‌های موجود در مجموعه مقالات جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن بیست و یکم، انتشارات شهر دانش، 1392.

4)      مصافی بی پایان: واگرایی و همگرایی میان حقوق بشر و حقوق تجارت بین الملل: در مجموعه مقالات اولین همایش حقوق تجارت بین الملل و ایران،  تبریز، اتاق بازرگانی تبریز، 1394.

5)      نسبت میان آزادی مدهب و آزادی بیان در اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)،مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی اسلام سیاسی امام خمینی، تهران، 1395.

 

5. مقالات حقوق شهری

1)      حکمرانی خوب و شهروندی در ایران، جلد 51 ماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، مهرماه 89.

2)      الزامات و راهبردهای مدیریت کلان شهرها در عصر جهانی شدن، جلد 53 ماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، آذرماه 89.

3)      پاک‌ترین شهرهای اروپا: شماره 54، ماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، دی‌ماه 89.

4)      مروری بر تجارب جهانی، شماره 55 ماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، بهمن ماه 89.

5)      نگاهی به تکوین مدیریت شهری در ایران، شماره 56، ماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها اسفندماه 89.

6)      نگاهی به پیشینه و چالش‌های زندگی شهرنشینی، جلد 57 ماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و پژوهشی شوراها، فروردین ماه 90.

 

ه: سوابق اجرایی

1)      سرپرست اداره کل آموزش و تحقیقات حقوقی بین‌المللی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، 1390 -1393.

2)      مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، 1389 -1393.

3)      پژوهشگر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه حقوقی شهر دانش، 1387 تا کنون.

4)      عضو هیأت تحریریه و مشاور علمی ماهنامه شوراها، وابسته به شورای‌عالی استانها، 1389-1393.

5)      همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه، 1392.

6)      همکاری با معاونت ایمنی و حفاظت هسته ای سازمان انرژی اتمی، 1390 تاکنون.

 

ز: عضویت در انجمن های علمی

عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1392 تاکنون.

 

 

دبیر تخصصی

دکتر محمد حسنوند

حقوق عمومی قاضی دیوان عدالت اداری و دبیر انجمن علمی حقوق اداری ایران

md.hasanvandatgmail.com


 1. دانش آموخته دکتری تخصصی Ph.Dحقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی با کسب نمره عالی رساله (1393-1398)
 2. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی کسب با نمره عالی رساله(1392-1389)
 3. دانش آموخته کارشناسی  حقوق گرایش علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، (1389-1385)

 

 • ·        سابقه همکاری با مراکز و انجمن های علمی:

 

 1. دبیر و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
 2. عضو هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
 3. عضو پیوسته انجمن ایرانی حقوق اداری ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
 4. عضو پیوسته انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
 5. عضو کمیسیون حقوق عمومی  انجمن حقوق شناسی ایران
 6. دبیر و عضو موسس انجمن علمی حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران
 7. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 • ·        سوابق پژوهشی:

    کتاب­ها:

1.     حقوق ؛ جانمایه بقای اجتماع ، به همراه جمعی از نویسندگان، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1395 (شاپا978-600-02-0368-9)

2.     اقتصاد نفتی، دولت و پاسخگویی، تهران، نشر دادنامه، 1396

 

مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی:

 1. تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت، مجله حقوقی دادگستری، شماره نود و نهم، زمستان 1396(علمی-پژوهشی)
 2. امکان سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قاضی، فصلنامه حقوق اداری، دوره ششم، شماره 18، بهار 1398(علمی-پژوهشی)
 3. مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی­های نفتی در حوزه فراملی، فصلنامه تعالی حقوق شماره 11، تابستان  1394، (علمی-ترویجی)
 4. قلمرو مفهوم اعمال حاکمیت در مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال بیماری های خونی در پرتو رویه قضایی، فصلنامه رأی، شماره 18، بهار 1396
 5. تحلیل استقلال شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، چاپ شده
 6. عدم لزوم وجود کاربری تجاری برای آموزشگاه­های آزاد، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، چاپ شده
 7. موردکاوی مفهوم «استفاده ی عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرحهای عمومی، فصلنامه رأی، شماره 20، تابستان 1396
 8. هنر نگارش آرای قضایی، فصلنامه رای، شماره 18 ، پاییز 1396
 9.  واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک اراضی خصوصی جهت استفاده عمومی : ترجمه رای دیوان عالی ایالات متحده، فصلنامه رای (پذیرش)
 10. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت، فصلنامه رای (پذیرش)
 11. تحدید حق افراد بر تغییر نام فصلنامه رای (پذیرش)

 

 1. تغییرات دادرسی اساسی در فرانسه ، دو فصلنامه حقوق اساسی، شماره 21، بهار و تابستان 1393
 2. ورود خسارت به اشخاص خصوصی در اجرای طرح های عمومی، فصلنامه رویه قضایی حقوق عمومی، شماره 11-10، بهار و تابستان 1394
 3. اندیشه سیاسی جان دیویی ، فصلنامه حقوق اساسی، شماره 27، 1395
 4. حکمرانی تنظیمی به مثابه حکمرانی نوین ، مجموعه مقالات ارسالی به همایش بزرگداشت دکتر عزت الله عراقی، 1395
 5. پاسخگویی در نظام حقوق اساسی، فصلنامه حقوق اساسی ، شماره 25 ،1394
 6. یادداشتی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری،، فصلنامه رأی، شماره چهارم، پاییز 1392
 7. مفهوم حکمرانی تنظیمی، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره اول، تابستان 1396
 8. اندیشه سیاسی و کلامی شیخ محمد عبده، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره دوم، پاییز 1396
 9. عدالت به مثابه ارزش، فصلنامه علوم سیاسی (دانشگاه باقرالعلوم) ، 1397 (علمی-پژوهشی)

 

 

 1. The effect of oil economy on accountability in constitution system,Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 2, February 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)
 2. The Accountability of Governments under the Constitutional System, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 4, Issue 2,  2015, ISSN 2345-2633,  (isc)
 3. The legality of crimes and punishments principle in Iran law and human rights international documents, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 8, August 2015 ISSN 2345-2633, (isc)
 4. Human rights supporting from street children against violence, with emphasis on the rights of street children in Iran   ,and the international human rights conventions , Journal of Social Issues & Humanities,  Volume 3, Issue 9, September 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)

 

 1.  Concept of Political Sovereignty in the Sunni jurists Political Thought, Journal of Social Issues & Humanities,  Volume 3, Issue 10, October 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)

 

 • ·        مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:
 1. آسیب شناسی داوری دعاوی در رویه قضایی، کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضایی ، تابستان 1396
 2. مفهوم استفاده عمومی در تملک عمومی اموال خصوصی در حقوق آمریکا  ، کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضایی ، تابستان 1396
 3. تداخل دیات در صدمات منجر به فوت با صدمات بزرگتر، همایش پزشکی قانونی و حقوق، پاییز 1396

 

 • ·        رساله دکتری:

عنوان: صلاحیت تفسیری قاضی و حاکمیت قانون، مطالعه موردی ایران و آمریکا، دانشکده حقوق،  دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر اسداله یاوری و با مشاوره دکتر محمد جلالی، دکتر رضا اسلامی و دکتر نجات اله ابراهیمیان، سال 1398

 • ·        پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان: تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی، دانشکده حقوق،  دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر محمد راسخ  و با مشاوره دکتر محمد حسین زارعی، سال 1392

 • پایان نامه  (پروژه) کارشناسی:

عنوان: تغییر تملک اراضی توسط شهرداری ها،  دانشکده علوم قضایی،  دانشگاه علوم قضایی،  به راهنمایی دکتر سید طه مرقاتی و با مشاوره دکتر فرید محسنی، سال 1388

 

 • ·        سوابق شغلی و مدیریتی:

 

 1. قاضی دیوان عدالت اداری 1397
 2. عضو هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری 1397
 3. رییس دادگستری شهرستان سیروان 97-1395
 4. رییس حوزه قضایی بخش هلیلان (1394-1393)
 5. دادرس دادگاه عمومی حقوقی ایلام (1393-1392)
 6. دارس دادگاه عمومی بخش هلیلان (1392-1390)
 7. قاضی کمیسیون های ماده 77 و ماده 100 شهرداری
 8. رییس ستاد پیشگیری از جرم بخش هلیلان (1391)

 

 • ·        سابقه همکاری با نشریات و مراکز پژوهشی :
 1. مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
 2. مدیر داخلی فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های حقوق اداری
 3. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری
 4. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی
 5. داوری مقالات در فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی ) پژوهشگاه قوه قضاییه
 6. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 • ·        جشنواره های کشوری:

کسب عنوان برگزیده نخستین جشنواره پژوهش های دانش آموزی، تهران، 1384

 

 • آشنایی یا زبان های خارجی:
 1. زبان انگلیسی : متوسط مدرک Msrt
 2. عربی : متوسط

 

 • ·        سوابق تدریس در دانشگاه از سال 1391­:

الف: کارشناسی ارشد

 1. حقوق اداری تطبیقی، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 2. آیین دادرسی اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران
 3. تحلیل آرای قضایی دیوان عدالت اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران
 4. اصول حاکم بر آیین تصمیم گیری اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران

 

ب: کارشناسی

 1. حقوق کار ، دانشگاه شاهد تهران
 2. حقوق بیمه دانشگاه شاهد تهران
 3. حقوق اداری 1 ، دانشگاه ایلام
 4. حقوق مالیه عمومی، دانشگاه ایلام
 5. کلیات حقوق، دانشگاه ایلام
 6. حقوق کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 7. حقوق اداری 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 8. حقوق اساسی 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 9. حقوق بین الملل عمومی 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 10. حقوق اداری 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

 

 • ·        سخنرانی های ارائه شده در نشست­ها و همایش های علمی :
 1. تفکیک قلمرو مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی اداری، آبان ماه 1397، دانشگاه شهید بهشتی
 2. جایگاه رویه قضایی در منابع علم حقوق، آذرماه 1397، دانشگاه علوم قضایی
 3. تفکیک قلمرو مواد 63 و 64 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بهمن ماه 1397، پژوهشگاه قوه قضاییه
 4. محدودیت­های حق مالیکت در حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی، 1397
 5. صیانت از حقوق شهروندی در فضای مجازی؛ ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، اردی بهشت 1396

 

 • ·        راهنمایی و مشاوره رساله و پایان نامه
 1. چالش­ها مبنایی و اجرایی اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رساله جهت اخذ درجه معادل دکتری، پژوهشگاه قوه قضاییه، تابستان 1398

دبیر اجرایی

علیرضا غریب دوست

کارشناسی حقوق دبیرخانه انجمن حقوق شناسی

alireza.gharibdoustatgmail.com